Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 2

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 2)

πρώτη μὲν οὖν ἦν ἡ δόξασα γενέσθαι τοῦ κατὰ τῆσ ὀλιγαρχίασ μίσουσ πρόφασισ, ὅτι συνύφηναν τὴν δευτέραν ἀρχὴν τῇ προτέρᾳ δήμου τε ὑπεριδόντεσ καὶ βουλῆσ καταφρονήσαντεσ· ἔπειθ’ ὅτι τοὺσ χαριεστάτουσ Ῥωμαίων, οἷσ οὐ κατὰ γνώμην τὰ πραττόμενα ὑπ’ αὐτῶν ἦν, οὓσ μὲν ἐξήλαυνον ἐκ τῆσ πόλεωσ αἰτίασ ἐπιφέροντεσ ψευδεῖσ καὶ δεινάσ, οὓσ δὲ ἀπεκτίννυσαν, κατηγόρουσ τε αὐτοῖσ ὑποπέμποντεσ ἐκ τῶν ἰδίων ἑταίρων καὶ τὰσ δίκασ ταύτασ αὐτοὶ δικάζοντεσ· μάλιστα δ’ ὅτι τοῖσ θρασυτάτοισ τῶν νέων, οὓσ εἶχον ἕκαστοι περὶ αὑτούσ, ἐφῆκαν ἄγειν καὶ φέρειν τὰ τῶν ἐναντιουμένων τῇ πολιτείᾳ. οἱ δ’ ὥσπερ ἁλούσησ πολέμῳ κατὰ κράτοσ τῆσ πατρίδοσ οὐ τὰ χρήματα μόνον ἀφῃροῦντο τοὺσ νόμῳ κτησαμένουσ, ἀλλὰ καὶ εἰσ τὰσ γαμετὰσ αὐτῶν τὰσ εὐμόρφουσ παρενόμουν καὶ εἰσ θυγατέρασ ἐπιγάμουσ καθύβριζον καὶ πληγὰσ τοῖσ ἀγανακτοῦσιν ὥσπερ ἀνδραπόδοισ ἐδίδοσαν·

καὶ παρεσκεύασαν, ὅσοισ ἀφόρητα εἶναι τὰ γινόμενα ἐδόκει, καταλιπόντασ τὴν πατρίδα γυναιξὶν ὁμοῦ καὶ τέκνοισ εἰσ τὰσ πλησίον ἐξοικίζεσθαι πόλεισ, ὑποδεχομένων αὐτοὺσ Λατίνων μὲν διὰ τὸ % ἀσθενέσ, Ἑρνίκων δὲ διὰ τὴν ἔναγχοσ γενομένην αὐτοῖσ ὑπὸ Ῥωμαίων ἰσοπολιτείαν.

ὥσθ’, ὅπερ εἰκὸσ ἦν, τελευτῶντεσ αὐτοὶ κατελείφθησαν οἱ φιλοτύραννοι, καὶ οἷσ μηδεμία τῶν κοινῶν φροντὶσ ἦν. οὔτε γὰρ οἵ γε πατρίκιοι διέμενον ἐν τῇ πόλει θωπεύειν μὲν οὐκ ἀξιοῦντεσ τοὺσ ἡγεμόνασ, ἐναντιοῦσθαι δὲ τοῖσ πραττομένοισ ἀδυνατοῦντεσ, οὔθ’ οἱ καταγραφέντεσ εἰσ τὸ βουλευτικὸν συνέδριον, οὓσ ἐπάναγκεσ ἔδει παρεῖναι ταῖσ ἀρχαῖσ, ἀλλὰ καὶ τούτων οἱ πλείουσ ἀνασκευασάμενοι πανοικεσίᾳ καὶ τὰσ οἰκίασ ἐρήμουσ ἀφέντεσ ἐν τοῖσ ἀγροῖσ διέτριβον.

ἀνδρῶν ἐγίνοντο φυγαὶ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἕνεκα, μάλιστα δὲ ὅτι τοῖσ ἀκολάστοισ τῶν νέων πολὺ τὸ αὔθαδεσ προσεγίνετο μηδ’ ὄψει δυναμένοισ ἰδεῖν, οὓσ ἔμελλον ἀσελγέσ τι πράττοντεσ αἰσχύνεσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION