Aeschines, Speeches, κατὰ Κτησιφῶντος, section 196

(아이스키네스, 연설, κατὰ Κτησιφῶντος, section 196)

ἀλλ’ οὐ νῦν, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον γίγνεται· οἱ γὰρ ἀγαθοὶ στρατηγοὶ ὑμῖν καὶ τῶν τὰσ σιτήσεισ τινὲσ εὑρημένων ἐν τῷ πρυτανείῳ ἐξαιτοῦνται τὰσ γραφὰσ τῶν παρανόμων, οὓσ ὑμεῖσ ἀχαρίστουσ εἶναι δικαίωσ ἂν ὑπολαμβάνοιτε· εἰ γάρ τισ ἐν δημοκρατίᾳ τετιμημένοσ, ἐν τοιαύτῃ πολιτείᾳ, ἣν οἱ θεοὶ καὶ οἱ νόμοι σῴζουσι, τολμᾷ βοηθεῖν τοῖσ παράνομα γράφουσι, καταλύει τὴν πολιτείαν ὑφ’ ἧσ τετίμηται.

상위

Speeches (연설)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION