Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀντί

Preposition; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀντί

Sense

 1. over against, opposite
 2. at the same time as
 3. in exchange for, in place of
 4. at the price of, in return for
 5. for the sake of, for
 6. instead of
 7. compared with

Examples

 • Ἔγνω δὲ Ἀδὰμ Εὔαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ, λέγουσα. ἐξανέστησε γάρ μοι ὁ Θεὸσ σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Ἄβελ, ὃν ἀπέκτεινε Κάϊν. (Septuagint, Liber Genesis 4:25)
 • ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου, ἀντὶ τοῦ αἵματοσ αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι Θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον. (Septuagint, Liber Genesis 9:6)
 • καὶ ἀναβλέψασ Ἁβραὰμ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ κριὸσ εἷσ κατεχόμενοσ ἐν φυτῷ Σαβὲκ τῶν κεράτων. καὶ ἐπορεύθη Ἁβραὰμ καὶ ἔλαβε τὸν κριὸν καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰσ ὁλοκάρπωσιν ἀντὶ Ἰσαὰκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 22:13)
 • συντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτησ, καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆσ ἐργασίασ, ἧσ ἐργᾷ παῤ ἐμοί, ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα. (Septuagint, Liber Genesis 29:27)
 • θυματωθεὶσ δὲ Ἰακὼβ τῇ Ραχὴλ εἶπεν αὐτῇ. μὴ ἀντὶ Θεοῦ ἐγώ εἰμι, ὃσ ἐστέρησέ σε καρπὸν κοιλίασ̣ (Septuagint, Liber Genesis 30:2)

Synonyms

 1. at the same time as

 2. for the sake of

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION