Septuagint, Liber Iudicum

(70인역 성경, 판관기)

ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰησοῦ καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διὰ τοῦ Κυρίου λέγοντεσ. τίσ ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸσ τοὺσ Χαναναίουσ ἀφηγούμενοσ τοῦ πολεμῆσαι πρὸσ αὐτούσ̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. Ἰούδασ ἀναβήσεται. ἰδοὺ δέδωκα τὴν γῆν ἐν χειρὶ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἰούδασ τῷ Συμεὼν ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἀνάβηθι μετ̓ ἐμοῦ ἐν τῷ κλήρῳ μου, καὶ παραταξώμεθα πρὸσ τοὺσ Χαναναίουσ, καὶ πορεύσομαι κἀγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου. καὶ ἐπορεύθη μετ̓ αὐτοῦ Συμεών. καὶ ἀνέβη Ἰούδασ, καὶ παρέδωκε Κύριοσ τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν. καὶ ἔκοψαν αὐτοὺσ ἐν Βεζὰκ εἰσ δέκα χιλιάδασ ἀνδρῶν. καὶ κατέλαβον τὸν Ἀδωνιβεζὲκ ἐν τῇ Βεζὲκ καὶ παρετάξαντο πρὸσ αὐτὸν καὶ ἔκοψαν τὸν Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον. καὶ ἔφυγεν Ἀδωνιβεζέκ, καὶ κατέδραμον ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐλάβοσαν αὐτὸν καὶ ἀπέκοψαν τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ ἄκρα τῶ ποδῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀδωνιβεζέκ. ἑβδομήκοντα βασιλεῖσ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποκεκομμένοι ἦσαν συλλέγοντεσ τὰ ὑποκάτω τῆσ τραπέζησ μου. καθὼσ οὖν ἐποίησα, οὕτωσ ἀνταπέδωκέ μοι ὁ Θεόσ. καὶ ἄγουσιν αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. Καὶ ἐπολέμουν υἱοὶ Ἰούδα τὴν Ἱερουσαλὴμ κα’Ι κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ρομφαίασ καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. καὶ μετὰ ταῦτα κατέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα πολεμῆσαι πρὸσ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν ὀρεινὴν καὶ τὸ νότιον καὶ τὴν πεδινήν. καὶ ἐπορεύθη Ἰούδασ πρὸσ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Χεβρών, καὶ ἐξῆλθε Χεβρὼν ἐξ ἐναντίασ. καὶ τὸ ὄνομα ἦν Χεβρὼν τὸ πρότερον Καριαθαρβοκσεφέρ. καὶ ἐπάταξαν τὸν Σεσσὶ καὶ Ἀχιναὰν καὶ Θολμί, γεννήματα τοῦ Ἐνάκ. καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖθεν πρὸσ τοὺσ κατοικοῦντασ Δαβίρ. τὸ δὲ ὄνομα τῆσ Δαβὶρ ἦν ἔμπροσθεν Καριαθσεφάρ, Πόλισ γραμμάτων. καὶ εἶπε Χάλεβ. ὃσ ἂν πατάξῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν Ἀσχὰ θυγατέρα μου εἰσ γυναῖκα. καὶ προκατελάβετο αὐτὴν Γοθονιὴλ υἱὸσ Κενὲζ ἀδελφοῦ Χάλεβ ὁ νεώτεροσ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Χάλεβ τὴν Ἀσχὰ θυγατέρα αὐτοῦ εἰσ γυναῖκα. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆσ καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν Γοθονιὴλ τοῦ αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ ἀγρόν, καὶ ἐγόγγυζε καὶ ἔκραξεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου. εἰσ γῆν νότου ἐκδέδοσαί με. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χάλεβ. τί ἐστί σοι̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀσχά. δὸσ δή μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰσ γῆν νότου ἐκδέδοσαί με, καὶ δώσεισ μοι λύτρωσιν ὕδατοσ. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χάλεβ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῆσ λύτρωσιν μετεώρων καὶ λύτρωσιν ταπεινῶν. Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰοθὸρ τοῦ Κιναίου τοῦ γαμβροῦ Μωυσῆ ἀνέβησαν ἐκ πόλεωσ τῶν φοινίκων μετὰ τῶν υἱῶν Ἰούδα εἰσ τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ Ἰούδα, ἥ ἐστιν ἐπὶ καταβάσεωσ Ἀράδ, καὶ κατῴκησαν μετὰ τοῦ λαοῦ. καὶ ἐπορεύθη Ἰούδασ μετὰ Συμεὼν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἔκοψε τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα Σεφέκ. καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτούσ, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆσ πόλεωσ Ἀνάθεμα. καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν Ἰούδασ τὴν Γάζαν οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆσ, οὐδὲ τὴν Ἀσκάλωνα ουδὲ τὰ ὅρια αὐτῆσ, οὐδὲ τὴν Ἀκκαρὼν οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆσ, τὴν Ἄζωτον οὐδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆσ. καὶ ἦν Κύριοσ μετὰ Ἰούδα καὶ ἐκληρονόμησε τὸ ὄροσ, ὅτι οὐκ ἠδυνάσθησαν ἐξολοθρεῦσαι τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν κοιλάδα, ὅτι Ρηχὰβ διεστείλατο αὐτοῖσ. καὶ ἔδωκαν τῷ Χάλεβ τὴν Χεβρών, καθὼσ ἐλάλησε Μωυσῆσ, καὶ ἐκληρονόμησεν ἐκεῖθεν τὰσ τρεῖσ πόλεισ τῶν υἱῶν Ἐνάκ. καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Ἱερουσαλὴμ οὐκ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰεβουσαῖοσ μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ καί γε αὐτοὶ εἰσ Βαιθήλ, καὶ Κύριοσ ἦν μετ̓ αὐτῶν. καὶ παρενέβαλον καὶ κατεσκέψαντο Βαιθήλ. τὸ δὲ ὄνομα τῆσ πόλεωσ ἦν ἔμπροσθεν Λουζά. καὶ εἶδον οἱ φυλάσσοντεσ, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆσ πόλεωσ. καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ. δεῖξον ἡμῖν τῆσ πόλεωσ τὴν εἴσοδον, καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεοσ. καὶ ἔδειξεν αὐτοῖσ τὴν εἴσοδον τῆσ πόλεωσ, καὶ ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ρομφαίασ, τὸν δὲ ἄνδρα καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐξαπέστειλαν. καὶ ἐπορεύθη ὁ ἀνὴρ εἰσ γῆν Χεττὶν καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ πόλιν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆσ Λουζά. τοῦτο ὄνομα αὐτῆσ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ οὐκ ἐξῇρε Μανασσῆ τὴν Βαιθσάν, ἥ ἐστι Σκυθῶν πόλισ, οὐδὲ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆσ οὐδὲ τὴν Θανὰκ οὐδὲ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ, οὐδὲ τοὺσ κατοικοῦντασ Δὼρ οὐδὲ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ, οὐδὲ τὸν κατοικοῦντα Βαλὰκ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆσ οὐδὲ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ, οὐδὲ τοὺσ κατοικοῦντασ Μαγεδὼ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆσ καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ, οὐδὲ τοὺσ κατοικοῦντασ Ἰεβλαὰμ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆσ οὐδὲ τὰσ θυγατέρασ αὐτῆσ. καὶ ἤρξατο ὁ Χαναναῖοσ κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. καὶ ἐγένετο ὅτε ἐνίσχυσεν Ἰσραήλ, καὶ ἐποίησε τὸν Χαναναῖον εἰσ φόρον καὶ ἐξαίρων οὐκ ἐξῇρεν αὐτόν. καὶ Ἐφραὶμ οὐκ ἐξῇρε τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζέρ. καὶ κατῴκησεν ὁ Χαναναῖοσ ἐν μέσῳ αὐτοῦ ἐν Γαζὲρ καὶ ἐγένετο εἰσ φόρον. καὶ Ζαβουλὼν οὐκ ἐξῇρε τοὺσ κατοικοῦντασ Κέδρων, οὐδὲ τοὺσ κατοικοῦντασ Δωμανά. καὶ κατῴκησεν ὁ Χαναναῖοσ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰσ φόρον. καὶ Ἀσὴρ οὐκ ἐξῇρε τοὺσ κατοικοῦντασ Ἀκχώ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰσ φόρον, καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Δὼρ καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Σιδῶνα καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Ἀαλάφ, τὸν Ἀσχαζὶ καὶ τὸν Χελβὰ καὶ τὸν Ναί̈ καὶ τὸν Ἐρεώ. καὶ κατῴκησεν ὁ Ἀσὴρ ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντοσ τὴν γῆν, ὅτι οὐκ ἠδυνήθη ἐξᾶραι αὐτόν. καὶ Νεφθαλὶ οὐκ ἐξῇρε τοὺσ κατοικοῦντασ Βαιθσαμὺσ καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ Βαιθανάθ, καὶ κατῴκησε Νεφθαλὶ ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντοσ τὴν γῆν. οἱ δὲ κατοικοῦντεσ Βαιθσαμὺσ καὶ τὴν Βαιθενὲθ ἐγένοντο αὐτοῖσ εἰσ φόρον. καὶ ἐξέθλιψεν ὁ Ἀμορραῖοσ τοὺσ υἱοὺσ Δὰν εἰσ τὸ ὄροσ, ὅτι οὐκ ἀφῆκαν αὐτὸν καταβῆναι εἰσ τὴν κοιλάδα. καὶ ἤρξατο ὁ Ἀμορραῖοσ κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ ὀστρακώδει, ἐν ᾧ αἱ ἄρκοι καὶ ἐν ᾧ αἱ ἀλώπεκεσ, ἐν τῷ Μυρσινῶνι καὶ ἐν Θαλαβίν. καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ οἴκου Ἰωσὴφ ἐπὶ τὸν Ἀμορραῖον, καὶ ἐγενήθη αὐτοῖσ εἰσ φόρον. καὶ τὸ ὅριον τοῦ Ἀμορραίου ἀπὸ τῆσ ἀναβάσεωσ Ἀκραβὶν ἀπὸ τῆσ Πέτρασ καὶ ἐπάνω. ΚΑΙ ἀνέβη ἄγγελοσ Κυρίου ἀπὸ Γαλγὰλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθὴλ καἱ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνεβίβασα ὑμᾶσ ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖσ πατράσιν ὑμῶν, καὶ εἶπα. οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ̓ ὑμῶν εἰσ τὸν αἰῶνα.

καὶ ὑμεῖσ οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖσ ἐγκαθημένοισ εἰσ τὴν γῆν ταύτην, οὐδὲ τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν προσκυνήσετε, ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε, τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καθελεῖτε. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆσ φωνῆσ μου, ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε. κἀγὼ εἶπον. οὐ μὴ ἐξάρω αὐτοὺσ ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ συνοχάσ, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰσ σκάνδαλον. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐλάλησεν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου τοὺσ λόγουσ τούτουσ πρὸσ πάντασ υἱοὺσ Ἰσραήλ, καὶ ἐπῇραν ὁ λαὸσ τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν. καὶ ἐπωνόμασαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, Κλαυθμῶνεσ. καὶ ἐθυσίασαν ἐκεῖ τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦσ τὸν λαόν, καὶ ἦλθεν ἀνὴρ εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν. καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸσ τῷ Κυρίῳ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἰησοῦ καὶ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦ, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον Κυρίου τὸ μέγα, ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ ἐτελεύτησεν Ἰησοῦσ υἱὸσ Ναυὴ δοῦλοσ Κυρίου, υἱὸσ ἑκατὸν δέκα ἐτῶν. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆσ κληρονομίασ αὐτοῦ ἐν Θαμναθαρέσ, ἐν ὄρει Ἐφραὶμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρουσ Γαάσ. καί γε πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸσ τοὺσ πατέρασ αὐτῶν, καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ̓ αὐτούσ, οἳ οὐκ ἔγνωσαν τὸν Κύριον καί γε τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν τοῖσ Βααλίμ. καὶ ἐγκατέλιπον τὸν Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καί προσεκύνησαν αὐτοῖσ καὶ παρώργισαν τὸν Κύριον καὶ ἐγκατέλιπον αὐτὸν καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βάαλ καὶ ταῖσ Ἀστάρταισ. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ προνομευόντων, καὶ κατεπρονόμευσαν αὐτούσ. καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺσ ἐν χερσὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἔτι ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. ἐν πᾶσιν, οἷσ ἐπορεύοντο, καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν ἐπ̓ αὐτοὺσ εἰσ κακά, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ καὶ καθὼσ ὤμοσε Κύριοσ αὐτοῖσ, καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺσ σφόδρα. καὶ ἤγειρε Κύριοσ κριτάσ, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἐκ χειρὸσ τῶν προνομευόντων αὐτούσ. καί γε τῶν κριτῶν οὐχ ὑπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖσ. καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆσ ὁδοῦ, ἧσ ἐπορεύθησαν οἱ πατέρεσ αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν τῶν λόγων Κυρίου, οὐκ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ ὅτι ἤγειρε Κύριοσ αὐτοῖσ κριτάσ, καὶ ἦν Κύριοσ μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺσ ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν αὐτῶν πάσασ τὰσ ἡμέρασ τοῦ κριτοῦ, ὅτι παρεκλήθη Κύριοσ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺσ καί ἐκθλιβόντων αὐτούσ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἀπέθνησκεν ὁ κριτήσ, καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφθειραν ὑπὲρ τοὺσ πατέρασ αὐτῶν πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων, λατρεύειν αὐτοῖσ καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖσ. οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, καὶ τὰσ ὁδοὺσ αὐτῶν τὰσ σκληράσ. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν. ἀνθ̓ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπον τὸ ἔθνοσ τοῦτο τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐνετειλάμην τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν τῆσ φωνῆσ μου, καὶ ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦσ υἱὸσ Ναυὴ ἐν τῇ γῇ καὶ ἀφῆκε, τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖσ τὸν Ἰσραήλ, εἰ φυλάσσονται τὴν ὁδὸν Κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον ἐφύλαξαν οἱ πατέρεσ αὐτῶν, ἢ οὔ. καὶ ἀφῆκε Κύριοσ τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχοσ καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ. ΚΑΙ ταῦτα τὰ ἔθνη, ἃ ἀφῆκε Κύριοσ αὐτὰ ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖσ τὸν Ἰσραήλ, πάντασ τοὺσ μή ἐγνωκότασ τοὺσ πολέμουσ Χαναάν.

πλὴν διὰ τὰσ γενεὰσ υἱῶν Ἰσραὴλ τοῦ διδάξαι αὐτοὺσ πόλεμον, πλὴν οἱ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά. τὰσ πέντε σατραπείασ τῶν ἀλλοφύλων καὶ πάντα τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Σιδώνιον καὶ τὸν Εὐαῖον τὸν κατοικοῦντα τὸν Λίβανον ἀπὸ τοῦ ὄρουσ τοῦ Ἀερμὼν ἕωσ Λαβωεμάθ. καὶ ἐγένετο ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖσ τὸν Ἰσραήλ, γνῶναι εἰ ἀκούσονται τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου, ἃσ ἐνετείλατο τοῖσ πατράσιν αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ. καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατῴκησαν ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Ἀμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Εὐαίου καὶ τοῦ Ἰεβουσαίου καὶ ἔλαβον τὰσ θυγατέρασ αὐτῶν ἑαυτοῖσ εἰσ γυναῖκασ καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῶν ἔδωκαν τοῖσ υἱοῖσ αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου καὶ ἐπελάθοντο Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τοῖσ Βααλὶμ καὶ τοῖσ ἄλσεσι. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺσ ἐν χειρὶ Χουσαρσαθαὶμ βασιλέωσ Συρίασ ποταμῶν. καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ Χουσαρσαθαὶμ ἔτη ὀκτώ. καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον. καί ἤγειρε Κύριοσ σωτῆρα τῷ Ἰσραήλ, καὶ ἔσωσεν αὐτούσ, τὸν Γοθονιὴλ υἱὸν Κενέζ ἀδελφοῦ Χάλεβ τὸν νεώτερον ὑπὲρ αὐτόν, καὶ ἐγένετο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἐξῆλθεν εἰσ πόλεμον πρὸσ Χουσαρσαθαίμ. καὶ παρέδωκε Κύριοσ ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Χουσαρσαθαὶμ βασιλέα Συρίασ ποταμῶν, καὶ ἐκραταιώθη χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Χουσαρσαθαίμ. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἔτη τεσσαράκοντα. καὶ ἀπέθανε Γοθονιὴλ υἱὸσ Κενέζ. Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἐνίσχυσε Κύριοσ τὸν Ἐγλὼμ βασιλέα Μωὰβ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ διὰ τὸ πεποιηκέναι αὐτούσ τὸ πονηρὸν ἔναντι Κυρίου. καὶ συνήγαγε πρὸσ ἑαυτὸν πάντασ τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν καὶ Ἀμαλὴκ καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπάταξε τὸν Ἰσραὴλ καὶ ἐκληρονόμησε τὴν πόλιν τῶν φοινίκων. καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ Ἐγλὼμ βασιλεῖ Μωὰβ ἔτη δεκαοκτώ. καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον. καὶ ἤγειρεν αὐτοῖσ σωτῆρα τὸν Ἀὼδ υἱὸν Γηρὰ υἱὸν τοῦ Ἰεμενί, ἄνδρα ἀμφοτεροδέξιον. καὶ ἐξαπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ δῶρα ἐν χειρὶ αὐτοῦ τῷ Ἐγλὼμ βασιλεῖ Μωάβ. καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Ἀὼδ μάχαιραν δίστομον, σπιθαμῆσ τὸ μῆκοσ αὐτῆσ, καὶ περιεζώσατο αὐτὴν ὑπὸ τὸν μανδύαν ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ τὸν δεξιόν. καὶ ἐπορεύθη καὶ προσήνεγκε τὰ δῶρα τῷ Ἐγλὼμ βασιλεῖ Μωάβ. καὶ Ἐγλὼμ ἀνὴρ ἀστεῖοσ σφόδρα. καὶ ἐγένετο ἡνίκα συνετέλεσεν Ἀὼδ προσφέρων τὰ δῶρα, καὶ ἐξαπέστειλε τοὺσ φέροντασ τὰ δῶρα. καὶ αὐτὸσ ὑπέστρεψεν ἀπὸ τῶν γλυπτῶν τῶν μετὰ τῆσ Γαλγάλ. καὶ εἶπεν Ἀώδ. λόγοσ μοι κρύφιοσ πρόσ σε, βασιλεῦ. καὶ εἶπεν Ἐγλὼμ πρὸσ αὐτόν. σιώπα. καὶ ἐξαπέστειλεν ἀφ̓ ἑαυτοῦ πάντασ τοὺσ ἐφεστῶτασ ἐπ̓ αὐτόν. καὶ Ἀὼδ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτόν, καὶ αὐτὸσ ἐκάθητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ τῷ θερινῷ τῷ ἑαυτοῦ μονώτατοσ. καὶ εἶπεν Ἀώδ. λόγοσ Θεοῦ μοι πρόσ σε, βασιλεῦ. καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου Ἐγλὼμ ἐγγὺσ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν καὶ ἐξέτεινεν Ἀὼδ τὴν χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ καὶ ἔλαβε τὴν μάχαιραν ἐπάνωθεν τοῦ μηροῦ αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐπεισήνεγκε καί γε τὴν λαβὴν ὀπίσω τῆσ φλογόσ, καὶ ἐπέκλεισε τὸ στέαρ κατὰ τῆσ φλογόσ, ὅτι οὐκ ἐξέσπασε τὴν μάχαιραν ἐκ τῆσ κοιλίασ αὐτοῦ. καὶ ἐξῆλθεν Ἀὼδ τὴν προστάδα καὶ ἐξῆλθε τοὺσ διατεταγμένουσ καὶ ἀπέκλεισε τὰσ θύρασ τοῦ ὑπερῴου κατ̓ αὐτοῦ καὶ ἐσφήνωσε. καὶ αὐτὸσ ἐξῆλθε. καὶ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ ὑπερῴου ἐσφηνωμέναι, καὶ εἶπαν. μή ποτε ἀποκενοῖ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ τῷ θερινῷ̣ καὶ ὑπέμειναν ἕωσ ᾐσχύνοντο, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ὁ ἀνοίγων τὰσ θύρασ τοῦ ὑπερῴου. καὶ ἔλαβον τὴν κλεῖδα καὶ ἤνοιξαν, καὶ ἰδοὺ ὁ κύριοσ αὐτῶν πεπτωκὼσ ἐπὶ τὴν γῆν τεθνηκώσ. καὶ Ἀὼδ διεσώθη ἕωσ ἐθορυβοῦντο, καὶ οὐκ ἦν ὁ προσνοῶν αὐτῷ. καὶ αὐτὸσ παρῆλθε τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώθη εἰσ Σετειρωθά. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἦλθεν Ἀὼδ εἰσ γῆν Ἰσραήλ, καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. καὶ κατέβησαν σὺν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ ὄρουσ, καὶ αὐτὸσ ἔμπροσθεν αὐτῶν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. κατάβητε ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκε Κύριοσ ὁ Θεὸσ τοὺσ ἐχθροὺσ ἡμῶν τὴν Μωὰβ ἐν χειρὶ ἡμῶν. καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ προκατελάβοντο τὰσ διαβάσεισ τοῦ Ἰορδάνου τῆσ Μωάβ, καὶ οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα διαβῆναι. καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωὰβ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡσεὶ δέκα χιλιάδασ ἀνδρῶν, πᾶν λιπαρὸν καὶ πάντα ἄνδρα δυνάμεωσ, καὶ οὐ διεσώθη ὁ ἀνήρ. καὶ ἐνετράπη Μωὰβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπὸ χεῖρα Ἰσραήλ, καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ ἔκρινεν αὐτοὺσ Ἀὼδ ἕωσ οὗ ἀπέθανε. Καὶ μετ̓ αὐτὸν ἀνέστη Σαμεγὰρ υἱὸσ Δινὰχ καὶ ἐπάταξε τοὺσ ἀλλοφύλουσ εἰσ ἑξακοσίουσ ἄνδρασ ἐν τῷ ἀροτρόποδι τῶν βοῶν. καὶ ἔσωσε καί γε αὐτὸσ τὸν Ἰσραήλ. ΚΑΙ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ Ἀὼδ ἀπέθανε.

καὶ ἀπέδοτο τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ Κύριοσ ἐν χειρὶ Ἰαβὶν βασιλέωσ Χαναάν, ὃσ ἐβασίλευσεν ἐν Ἀσώρ. καὶ ὁ ἄρχων τῆσ δυνάμεωσ αὐτοῦ Σισάρα, καὶ αὐτὸσ κατῴκει ἐν Ἀρισὼθ τῶν ἐθνῶν. καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον, ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ, καὶ αὐτὸσ ἔθλιψε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ κράτοσ εἴκοσιν ἔτη. καὶ Δεββώρα γυνὴ προφῆτισ γυνὴ Λαφιδώθ, αὕτη ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. καὶ αὐτὴ ἐκάθητο ὑπὸ φοίνικα Δεββώρα ἀνὰ μέσον τῆσ Ραμὰ καὶ ἀνὰ μέσον τῆσ Βαιθὴλ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ, καὶ ἀνέβαινον πρὸσ αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰσ κρίσιν. καὶ ἀπέστειλε Δεββώρα καὶ ἐκάλεσε τὸν Βαρὰκ υἱὸν Ἀβινεὲμ ἐκ Κάδησ Νεφθαλὶ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. οὐχὶ ἐνετείλατο Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ σοι καὶ ἀπελεύσῃ εἰσ ὄροσ Θαβὼρ καὶ λήψῃ μετὰ σεαυτοῦ δέκα χιλιάδασ ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαβουλών̣ καὶ ἐπάξω πρὸσ σὲ εἰσ τὸν χειμάρρουν Κισῶν τὸν Σισάρα ἄρχοντα τῆσ δυνάμεωσ Ἰαβὶν καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθοσ αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτόν εἰσ χεῖράσ σου. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὴν Βαράκ. ἐὰν πορευθῇσ μετ̓ ἐμοῦ, πορεύσομαι, καὶ ἐὰν μὴ πορευθῇσ, οὐ πορεύσομαι. ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ εὐοδοῖ Κύριοσ τὸν ἄγγελον μετ̓ ἐμοῦ. καὶ εἶπε. πορευομένη πορεύσομαι μετὰ σοῦ. πλὴν γίνωσκε ὅτι οὐκ ἔσται τὸ προτέρημά σου ἐπὶ τὴν ὁδόν, ἣν σὺ πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸσ ἀποδώσεται Κύριοσ τὸν Σισάρα. καὶ ἀνέστη Δεββώρα καὶ ἐπορεύθη μετὰ τοῦ Βαρὰκ ἐκ Κάδησ. καὶ ἐβόησε Βαρὰκ τὸν Ζαβουλὼν καὶ τὸν Νεφθαλὶ ἐκ Κάδησ, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πόδασ αὐτοῦ δέκα χιλιάδεσ ἀνδρῶν. καί ἀνέβη Δεββώρα μετ̓ αὐτοῦ. καὶ Χαβὲρ ὁ Κιναῖοσ ἐχωρίσθη ἀπὸ Καινᾶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰωβὰβ γαμβροῦ Μωυσῆ καὶ ἔπηξε τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἕωσ δρυὸσ πλεονεκτούντων, ἥ ἐστιν ἐχόμενα Κεδέσ. καὶ ἀνηγγέλη Σισάρᾳ, ὅτι ἀνέβη Βαρὰκ υἱὸσ Ἀβινεὲμ εἰσ ὄροσ Θαβώρ. καὶ ἐκάλεσε Σισάρα πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ, καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ̓ αὐτοῦ ἀπὸ Ἀρισὼθ τῶν ἐθνῶν εἰσ τὸν χειμάρρουν Κισῶν. καὶ εἶπε Δεββώρα πρὸσ Βαράκ. ἀνάστηθι, ὅτι αὕτη ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ παρέδωκε Κύριοσ τὸν Σισάρα ἐν τῇ χειρί σου, ὅτι Κύριοσ ἐξελεύσεται ἔμπροσθέν σου. καὶ κατέβη Βαρὰκ κατὰ τὸ ὄροσ Θαβὼρ καὶ δέκα χιλιάδεσ ἀνδρῶν ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ ἐξέστησε Κύριοσ τὸν Σισάρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ρομφαίασ ἐνώπιον Βαράκ. καὶ κατέβη Σισάρα ἐπάνωθεν τοῦ ἅρματοσ αὐτοῦ καὶ ἔφυγε τοῖσ ποσὶν αὐτοῦ. καὶ Βαρὰκ διώκων ὀπίσω τῶν ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆσ παρεμβολῆσ ἕωσ Ἀρισὼθ τῶν ἐθνῶν. καὶ ἔπεσε πᾶσα παρεμβολὴ Σισάρα ἐν στόματι ρομφαίασ, οὐ κατελείφθη ἕωσ ἑνόσ. καὶ Σισάρα ἔφυγε τοῖσ ποσὶν αὐτοῦ εἰσ σκηνὴν Ἰαὴλ γυναικὸσ Χαβὲρ ἑταίρου τοῦ Κιναίου, ὅτι εἰρήνη ἦν ἀναμέσον Ἰαβὶν βασιλέωσ Ἀσὼρ καὶ ἀναμέσον τοῦ οἴκου Χαβὲρ τοῦ Κιναίου. καὶ ἐξῆλθεν Ἰαὴλ εἰσ συνάντησιν Σισάρα καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἔκκλινον, κύριέ μου, ἔκλινον πρόσ με, μὴ φοβοῦ. καὶ ἐξέκλινε πρὸσ αὐτὴν εἰσ τὴν σκηνήν. καὶ περιέβαλεν αὐτὸν ἐπιβολαίῳ. καὶ εἶπε Σισάρα πρὸσ αὐτήν. πότισόν με δὴ μικρὸν ὕδωρ, ὅτι ἐδίψησα. καὶ ἤνοιξε τὸν ἀσκὸν τοῦ γάλακτοσ, καὶ ἐπότισεν αὐτὸν καὶ περιέβαλεν αὐτόν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὴν Σισάρα. στῆθι δὴ ἐπὶ τὴν θύραν τῆσ σκηνῆσ, καὶ ἔσται ἐὰν ἀνὴρ ἔλθῃ πρόσ σε καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ εἴπῃ. εἰ ἔστιν ὧδε ἀνήρ̣ καὶ ἐρεῖσ. οὐκ ἔστι. καὶ ἔλαβεν Ἰαὴλ γυνὴ Χαβὲρ τὸν πάσσαλον τῆσ σκηνῆσ καὶ ἔθηκε τὴν σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆσ καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτὸν ἐν κρυφῇ καὶ ἔπηξε τὸν πάσσαλον ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ, καὶ διεξῆλθεν ἐν τῇ γῇ. καὶ αὐτὸσ ἐξεστὼσ ἐσκοτώθη καὶ ἀπέθανε. καὶ ἰδοὺ Βαρὰκ διώκων τὸν Σισάρα, καὶ ἐξῆλθεν Ἰαὴλ εἰσ συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ. δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖσ. καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισάρα ἐρριμμένοσ νεκρὸσ καὶ ὁ πάσσαλοσ ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ. καὶ ἐτρόπωσεν ὁ Θεὸσ τὸν Ἰαβὶν βασιλέα Χαναὰν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἐπορεύετο χεὶρ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ πορευομένη καὶ σκληρυνομένη ἐπὶ Ἰαβὶν βασιλέα Χαναάν, ἕωσ οὗ ἐξωλόθρευσαν τὸν Ἰαβὶν βασιλέα Χαναάν. ΚΑΙ ἦσαν Δεββώρα καὶ Βαρὰκ υἱὸσ Ἀβινεὲμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντεσ.

Ἀπεκαλύφθη ἀποκάλυμμα ἐν Ἰσραήλ. ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαόν, εὐλογεῖτε Κύριον. ἀκούσατε, βασιλεῖσ, καὶ ἐνωτίσασθε, σατράπαι. ἐγώ εἰμι τῷ Κυρίῳ, ἐγώ εἰμι, ἄσομαι, ψαλῶ τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ Ἰσραήλ. Κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηείρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Ἐδώμ, γῆ ἐσείσθη καὶ ὁ οὐρανὸσ ἔσταξε δρόσουσ, καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ. ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου Κυρίου Ἐλωί̈, τοῦτο Σινὰ ἀπὸ προσώπου Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. ἐν ἡμέραισ Σαμεγὰρ υἱοῦ Ἀνάθ, ἐν ἡμέραισ Ἰαὴλ ἐξέλιπον ὁδοὺσ καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούσ, ἐπορεύθησαν ὁδοὺσ διεστραμμένασ. ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ἰσραήλ, ἐξέλιπον, ἕωσ οὗ ἀνέστη Δεββώρα, ἕωσ οὗ ἀνέστη μήτηρ ἐν Ἰσραήλ. ἐξελέξαντο θεοὺσ καινούσ. τότε ἐπολέμησαν πόλεισ ἀρχόντων. θυρεὸσ ἐὰν ὀφθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ἰσραήλ. ἡ καρδία μου εἰσ τὰ διατεταγμένα τῷ Ἰσραήλ. οἱ ἐκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ εὐλογεῖτε Κύριον. ἐπιβεβηκότεσ ἐπὶ ὄνου θηλείασ μεσημβρίασ, καθήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺσ συνέδρων ἐφ̓ ὁδῷ, διηγεῖσθε ἀπὸ φωνῆσ ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον ὑδρευομένων. ἐκεῖ δώσουσι δικαιοσύνασ Κυρίῳ, δικαιοσύνασ αὔξησον ἐν Ἰσραήλ. τότε κατέβη εἰσ τὰσ πόλεισ λαὸσ Κυρίου. ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, Δεββώρα. ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, λάλησον ᾠδήν. ἀνάστα Βαράκ, καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸσ Ἀβινεέμ. τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖσ ἰσχυροῖσ, λαὸσ Κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖσ κραταιοῖσ. ἐξ ἐμοῦ Ἐφραὶμ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺσ ἐν τῷ Ἀμαλήκ. ὀπίσω σου Βενιαμὶν ἐν τοῖσ λαοῖσ σου. ἐν ἐμοὶ Μαχὶρ κατέβησαν ἐξερευνῶντεσ καὶ ἀπὸ Ζαβουλὼν ἕλκοντεσ ἐν ράβδῳ διηγήσεωσ γραμματέωσ. καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ἰσσάχαρ μετὰ Δεββώρασ καὶ Βαράκ, οὕτω Βαρὰκ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ. εἰσ τὰσ μερίδασ Ρουβὴν μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν. εἰσ τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆσ διγομίασ τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων̣ εἰσ διαιρέσεισ Ρουβὴν μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίασ. Γαλαὰδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐσκήνωσε. καὶ Δὰν εἰσ τί παροικεῖ πλοίοισ̣ Ἀσὴρ ἐκάθισε παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοισ αὐτοῦ σκηνώσει. Ζαβουλὼν λαὸσ ὠνείδισε ψυχὴν αὐτοῦ εἰσ θάνατον καὶ Νεφθαλὶ ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ. ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖσ, παρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖσ Χαναὰν ἐν Θαναὰχ ἐπὶ ὕδατι Μαγεδδώ. δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον. ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρεσ, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισάρα. χειμάρρουσ Κισῶν ἐξέσυρεν αὐτούσ, χειμάρρουσ ἀρχαίων, χειμάρρουσ Κισῶν. καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή. ὅτε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου, σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ. καταρᾶσθε Μηρώζ, εἶπεν ἄγγελοσ Κυρίου, καταρᾶσθε, ἐπικατάρατοσ πᾶσ ὁ κατοικῶν αὐτήν, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰσ βοήθειαν Κυρίου, εἰσ βοήθειαν ἐν δυνατοῖσ. εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ἰαὴλ γυνὴ Χαβὲρ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖσ εὐλογηθείη. ὕδωρ ᾔτησε, γάλα ἔδωκεν, ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκε βούτυρον. χεῖρα αὐτῆσ ἀριστερὰν εἰσ πάσσαλον ἐξέτεινε καὶ δεξιὰν αὐτῆσ εἰσ σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησε Σισάρα, διήλωσε κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξε, διήλωσε κρόταφον αὐτοῦ. ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆσ κατεκυλίσθη, ἔπεσε καὶ ἐκοιμήθη. ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆσ κατακλιθεὶσ ἔπεσε. καθὼσ κατεκλίθη, ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείσ. διὰ τῆσ θυρίδοσ παρέκυψε μήτηρ Σισάρα ἐκτὸσ τοῦ τοξικοῦ, διότι ἠσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ, διότι ἐχρόνισαν πόδεσ ἁρμάτων αὐτοῦ. αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆσ ἀπεκρίθησαν πρὸσ αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψε λόγουσ αὐτῆσ ἑαυτῇ. οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα̣ οἰκτίρμων οἰκτειρήσει εἰσ κεφαλὴν ἀνδρόσ. σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισάρᾳ, σκῦλα βαμμάτων ποικιλίασ, βάμματα ποικιλτῶν αὐτά, τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα. οὕτωσ ἀπόλοιντο πάντεσ οἱ ἐχθροί σου, Κύριε. καὶ οἱ ἀγαπῶντεσ αὐτὸν ὡσ ἔξοδοσ ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη. ΚΑΙ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἐν χειρὶ Μαδιὰμ ἑπτὰ ἔτη.

καὶ ἴσχυσε χεὶρ Μαδιὰμ ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου Μαδιὰμ τὰσ τρυμαλιὰσ τὰσ ἐν τοῖσ ὄρεσι καὶ τὰ σπήλαια καὶ τὰ κρεμαστά. καὶ ἐγένετο ἐὰν ἔσπειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέβαινον Μαδιὰμ καὶ Ἀμαλήκ, καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν συνανέβαινον αὐτοῖσ. καὶ παρενέβαλον εἰσ αὐτοὺς καὶ κατέφθειραν τοὺσ καρποὺσ αὐτῶν ἕωσ ἐλθεῖν εἰσ Γάζαν καὶ οὐ κατελείποντο ὑπόστασιν ζωῆσ ἐν τῇ γῇ Ἰσραὴλ οὐδὲ ἐν τοῖσ ποιμνίοισ ταῦρον καὶ ὄνον. ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεισ αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν παρεγίνοντο καθὼσ ἀκρὶσ εἰσ πλῆθοσ, καὶ αὐτοῖσ καὶ ταῖσ καμήλοισ αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμόσ, καὶ ἤρχοντο εἰσ τὴν γῆν Ἰσραὴλ καὶ διέφθειρον αὐτήν. καὶ ἐπτώχευσεν Ἰσραὴλ σφόδρα ἀπὸ προσώπου Μαδιάμ, καὶ ἐβόησαν υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον ἀπὸ προσώπου Μαδιάμ. καὶ ἐξαπέστειλε Κύριοσ ἄνδρα προφήτην πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. ἐγώ εἰμι ὃσ ἀνήγαγον ὑμᾶσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶσ ἐξ οἴκου δουλείασ ὑμῶν καὶ ἐρρυσάμην ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ Αἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὸσ πάντων τῶν θλιβόντων ὑμᾶσ καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺσ ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν καὶ εἶπα ὑμῖν. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, οὐ φοβηθήσεσθε τοὺσ θεοὺσ τοῦ Ἀμορραίου, ἐν οἷσ ὑμεῖσ κάθησθε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆσ φωνῆσ μου. Καὶ ἦλθεν ἄγγελοσ Κυρίου καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Ἐφραθὰ τὴν Ἰωὰσ πατρὸσ τοῦ Ἐσδρί, καὶ Γεδεὼν ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ραβδίζων σῖτον ἐν ληνῷ εἰσ ἐκφυγεῖν ἀπὸ προσώπου τοῦ Μαδιάμ. καὶ ὤφθη αὐτῷ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. Κύριοσ μετὰ σοῦ, ἰσχυρὸσ τῶν δυνάμεων. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Γεδεών. ἐν ἐμοί, Κύριέ μου, καὶ εἰ ἔστι Κύριοσ μεθ̓ ἡμῶν, εἰσ τί εὗρεν ἡμᾶσ τὰ κακὰ ταῦτα̣ καὶ ποῦ ἐστι πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρεσ ἡμῶν λέγοντεσ, μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶσ Κύριοσ̣ καὶ νῦν ἐξέρριψεν ἡμᾶσ καὶ ἔδωκεν ἡμᾶσ ἐν χειρὶ Μαδιάμ. καὶ ἐπέστρεψε πρὸσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ εἶπε. πορεύου ἐν τῇ ἰσχύϊ σου ταύτῃ καὶ σώσεισ τὸν Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸσ Μαδιάμ. ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Γεδεών. ἐν ἐμοί, Κύριέ μου, ἐν τίνι σώσω τὸν Ἰσραήλ̣ ἰδοὺ ἡ χιλιάσ μου ἠσθένησεν ἐν Μανασσῇ, καὶ ἐγώ εἰμι μικρότεροσ ἐν οἴκῳ τοῦ πατρόσ μου. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου. Κύριοσ ἔσται μετὰ σοῦ, καὶ πατάξεισ τὴν Μαδιὰμ ὡσεὶ ἄνδρα ἕνα. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Γεδεών. εἰ δὴ εὗρον ἔλεοσ ἐν ὀφθαλμοῖσ σου καὶ ποιήσεισ μοι σήμερον πᾶν ὅ,τι ἐλάλησασ μετ̓ ἐμοῦ, μὴ χωρισθῇσ ἐντεῦθεν ἕωσ τοῦ ἐλθεῖν με πρόσ σε, καὶ ἐξοίσω τὴν θυσίαν καὶ θύσω ἐνώπιόν σου. καὶ εἶπεν. ἐγώ εἰμι, καθήσομαι ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι σε. καὶ Γεδεὼν εἰσῆλθε καὶ ἐποίησεν ἔριφον αἰγῶν καὶ οἰφὶ ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἔθηκεν ἐν τῷ κοφίνῳ καὶ τὸν ζωμὸν ἔβαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ πρὸσ αὐτὸν ὑπὸ τὴν τερέμινθον καὶ προσήγγισε. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ τοῦ Θεοῦ. λαβὲ τὰ κρέα καὶ τὰ ἄζυμα καὶ θὲσ πρὸσ τὴν πέτραν ἐκείνην καὶ τὸν ζωμὸν ἐχόμενα ἔκχεε. καὶ ἐποίησεν οὕτωσ. καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου τὸ ἄκρον τῆσ ράβδου τῆσ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ ἀνέβη πῦρ ἐκ τῆσ πέτρασ καὶ κατέφαγε τὰ κρέα καὶ τοὺσ ἀζύμουσ. καὶ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου ἐπορεύθη ἀπ̓ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. καὶ εἶδε Γεδεὼν ὅτι ἄγγελοσ Κυρίου οὗτόσ ἐστι, καὶ εἶπε Γεδεών. ἆ ἆ, Κύριέ μου Κύριε, ὅτι εἶδον τὸν ἄγγελον Κυρίου πρόσωπον πρὸσ πρόσωπον. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριοσ. εἰρήνη σοι, μὴ φοβοῦ, οὐ μὴ ἀποθάνῃσ. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Γεδεὼν θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπεκάλεσεν αὐτῷ Εἰρήνη Κυρίου ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ἔτι αὐτοῦ ὄντοσ ἐν Ἐφραθὰ πατρὸσ τοῦ Ἐσδρί. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριοσ. λαβὲ τὸν μόσχον τὸν ταῦρον, ὅσ ἐστι τῷ πατρί σου, καὶ μόσχον δεύτερον ἑπταετῆ καὶ καθελεῖσ τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βάαλ ὅ ἐστι τῷ πατρί σου, καὶ τὸ ἄλσοσ τὸ ἐπ̓ αὐτὸ ὀλοθρεύσεισ. καὶ οἰκοδομήσεισ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου ἐπὶ κορυφὴν τοῦ Μαουὲκ τούτου ἐν τῇ παρατάξει καὶ λήψῃ τὸν μόσχον τὸν δεύτερον καὶ ἀνοίσεισ ὁλοκαυτώματα ἐν τοῖσ ξύλοισ τοῦ ἄλσουσ, οὗ ἐξολοθρεύσεισ. καὶ ἔλαβε Γεδεὼν δέκα ἄνδρασ ἀπὸ τῶν δούλων ἑαυτοῦ καὶ ἐποίησεν ὃν τρόπον ἐλάλησε πρὸσ αὐτὸν Κύριοσ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἐφοβήθη τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ τοῦ ποιῆσαι ἡμέρασ, καὶ ἐποίησε νυκτόσ. καὶ ὤρθρισαν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ τὸ πρωί̈, καὶ ἰδοὺ καθῄρητο τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βάαλ, καὶ τὸ ἄλσοσ τὸ ἐπ̓ αὐτῷ ὠλόθρευτο. καὶ εἶδαν τὸν μόσχον τὸν δεύτερον, ὃν ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ᾠκοδομημένον. καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. τίσ ἐποίησε τὸ ρῆμα τοῦτο̣ καὶ ἐπεζήτησαν καὶ ἠρεύνησαν καὶ ἔγνωσαν ὅτι Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ ἐποίησε τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ πρὸσ Ἰωάσ. ἐξένεγκε τὸν υἱόν σου καὶ ἀποθανέτω, ὅτι καθεῖλε τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βάαλ καὶ ὅτι ὠλόθρευσε τὸ ἄλσοσ τὸ ἐπ̓ αὐτῷ. καὶ εἶπε Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ τοῖσ ἀνδράσι πᾶσιν, οἳ ἐπανέστησαν αὐτῷ. μὴ ὑμεῖσ νῦν δικάζεσθε ὑπὲρ τοῦ Βάαλ̣ ἢ ὑμεῖσ σώσετε αὐτόν̣ ὃσ ἐὰν δικάσηται αὐτῷ, θανατωθήτω ἕωσ πρωί̈. εἰ Θεόσ ἐστι, δικαζέσθω αὐτῷ, ὅτι καθεῖλε τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ἱεροβάαλ λέγων. δικαζέσθω ἐν αὐτῷ ὁ Βάαλ, ὅτι καθῃρέθη τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ. καὶ πᾶσα Μαδιὰμ καὶ Ἀμαλὴκ καὶ υἱοὶ ἀνατολῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ἰεζραέλ. καὶ πνεῦμα Κυρίου ἐνεδυνάμωσε τὸν Γεδεών, καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ καὶ ἐφοβήθη Ἀβιέζερ ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ ἀγγέλουσ ἀπέστειλεν εἰσ πάντα Μανασσῆ καὶ ἐν Ἀσὴρ καὶ ἐν Ζαβουλὼν καὶ ἐν Νεφθαλὶ καὶ ἀνέβη εἰσ συνάντησιν αὐτῶν. καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸσ τὸν Θεόν. εἰ σύ σώζεισ ἐν χειρί μου τὸν Ἰσραὴλ καθὼσ ἐλάλησασ, ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὸν πόκον τοῦ ἐρίου ἐν τῇ ἅλωνι. ἐὰν δρόσοσ γένηται ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία, γνώσομαι ὅτι σώσεισ ἐν χειρί μου τὸν Ἰσραήλ, καθὼσ ἐλάλησασ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ὤρθρισε τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξεπίασε τὸν πόκον, καὶ ἔσταξε δρόσοσ ἀπὸ τοῦ πόκου, πλήρησ λεκάνη ὕδατοσ. καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸσ τὸν Θεόν. μὴ δὴ ὀργισθήτω ὁ θυμόσ σου ἐν ἐμοί, καὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ. πειράσω δὴ καί γε ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ πόκῳ, καὶ γενέσθω ἡ ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν γενηθήτω δρόσοσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ οὕτωσ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ. καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη δρόσοσ. ΚΑΙ ὤρθρισεν Ἱεροβάαλ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν Ἀράδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιὰμ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ Γαβαὰθ Ἀμωρὰ ἐν κοιλάδι.

καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Γεδεών. πολὺσ ὁ λαὸσ ὁ μετὰ σοῦ, ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιὰμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μή ποτε καυχήσηται Ἰσραὴλ ἐπ̓ ἐμὲ λέγων. ἡ χείρ μου ἔσωσέ με. καὶ νῦν λάλησον δὴ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ λέγων. τίσ ὁ φοβούμενοσ καὶ δειλόσ̣ ἐπιστρεφέτω καὶ ἐκχωρείτω ἀπὸ ὄρουσ Γαλαάδ. καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδεσ, καὶ δέκα χιλιάδεσ ὑπελείφθησαν. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Γεδεών. ἔτι ὁ λαὸσ πολύσ ἐστι. κατένεγκον αὐτοὺσ πρὸσ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐκκαθαρῶ σοι αὐτὸν ἐκεῖ. καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸσ σέ, οὗτοσ πορεύσεται σὺν σοί, αὐτὸσ πορεύσεται σὺν σοί. καὶ πᾶσ, ὃν ἐὰν εἴπω πρόσ σε. οὗτοσ οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸσ οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ. καὶ κατήνεγκε τὸν λαὸν πρὸσ τὸ ὕδωρ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Γεδεών. πᾶσ, ὃσ ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατοσ ὡσ ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεισ αὐτὸν κατὰ μόνασ, καὶ πᾶσ, ὃσ ἐὰν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ πιεῖν. καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸσ τῶν λαψάντων ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸσ τὸ στόμα αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρεσ, καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔκλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν πιεῖν ὕδωρ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Γεδεών. ἐν τοῖσ τριακοσίοισ ἀνδράσι τοῖσ λάψασι σώσω ὑμᾶσ καὶ δώσω τὴν Μαδιὰμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ πορεύσονται ἀνὴρ εἰσ τόν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰσ κερατίνασ αὐτῶν, καὶ τὸν πάντα ἄνδρα Ἰσραὴλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰσ σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺσ τριακοσίουσ ἄνδρασ κατίσχυσε. καὶ ἡ παρεμβολὴ Μαδιὰμ ἦσαν αὐτοῦ ὑποκάτω ἐν τῇ κοιλάδι. καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Κύριοσ. ἀναστὰσ κατάβηθι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου. καὶ εἰ φοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρὰ τὸ παιδάριόν σου εἰσ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀκούσῃ, τί λαλήσουσι. καὶ μετὰ τοῦτο ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρέσ σου, καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸσ καὶ Φαρὰ τὸ παιδάριον αὐτοῦ πρὸσ ἀρχὴν τῶν πεντήκοντα, οἳ ἦσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ Μαδιὰμ καὶ Ἀμαλὴκ καὶ πάντεσ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν βεβλημένοι ἐν τῇ κοιλάδι ὡσεὶ ἀκρὶσ εἰσ πλῆθοσ, καὶ ταῖσ καμήλοισ αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμόσ, ἀλλ̓ ἦσαν ὡσ ἡ ἄμμοσ ἡ ἐπὶ χείλουσ τῆσ θαλάσσησ εἰσ πλῆθοσ. καὶ ἦλθε Γεδεών, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγούμενοσ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ἐνυπνιασάμην ἐνύπνιον, καὶ ἰδοὺ μαγὶσ ἄρτου κριθίνου στρεφομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιὰμ καὶ ἦλθεν ἕωσ τῆσ σκηνῆσ καὶ ἐπάταξεν αὐτήν, καὶ ἔπεσε, καὶ ἀνέστρεψεν αὐτὴν ἄνω, καὶ ἔπεσεν ἡ σκηνή. καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν. οὐκ ἔστιν αὕτη εἰ μὴ ρομφαία Γεδεὼν υἱοῦ Ἰωὰσ ἀνδρὸσ Ἰσραήλ. παρέδωκεν ὁ Θεὸσ ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιὰμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσε Γεδεὼν τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησε Κυρίῳ καὶ ὑπέστρεψεν εἰσ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν. ἀνάστητε, ὅτι παρέδωκε Κύριοσ ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιάμ. καὶ διεῖλε τοὺσ τριακοσίουσ ἄνδρασ εἰσ τρεῖσ ἀρχὰσ καὶ ἔδωκε κερατίνασ ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίασ κενὰσ καὶ λαμπάδασ ἐν ταῖσ ὑδρίαις καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. ἀπ̓ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτω ποιήσετε. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν ἀρχῇ τῆσ παρεμβολῆσ, καὶ ἔσται καθὼσ ἂν ποιήσω, οὕτω ποιήσετε. καὶ σαλπιῶ ἐν τῇ κερατίνῃ ἐγώ, καὶ πάντεσ μετ̓ ἐμοῦ σαλπιεῖτε ἐν ταῖσ κερατίναισ κύκλῳ ὅλησ τῆσ παρεμβολῆσ καὶ ἐρεῖτε. τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεών. καὶ εἰσῆλθε Γεδεὼν καὶ οἱ ἑκατὸν ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ἐν ἀρχῇ τῆσ παρεμβολῆσ ἐν ἀρχῇ τῆσ φυλακῆσ μέσησ καὶ ἐγείροντεσ ἤγειραν τοὺσ φυλάσσοντασ καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖσ κερατίναισ καὶ ἐξετίναξαν τὰσ ὑδρίασ τὰσ ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτῶν. καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖσ ἀρχαὶ ἐν ταῖσ κερατίναισ καὶ συνέτριψαν τὰσ ὑδρίασ καὶ ἐκράτησαν ἐν χερσὶν ἀριστεραῖσ αὐτῶν τὰσ λαμπάδασ καὶ ἐν χερσὶ δεξιαῖσ αὐτῶν τὰσ κερατίνασ τοῦ σαλπίζειν καὶ ἀνέκραξαν. ρομφαία τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεών. καὶ ἔστησεν ἀνὴρ ἐφ̓ ἑαυτῷ κύκλῳ τῆσ παρεμβολῆσ, καὶ ἔδραμε πᾶσα ἡ παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔφυγον. καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖσ τριακοσίαισ κερατίναισ, καὶ ἔθηκε Κύριοσ τὴν ρομφαίαν ἀνδρὸσ ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ ἕωσ Βηθσεεδτὰ Γαραγαθὰ ἕωσ χείλουσ Ἀβωμεουλὰ ἐπὶ Ταβάθ. καὶ ἐβόησαν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἀπὸ Νεφθαλὶ καὶ ἀπὸ Ἀσὴρ καὶ ἀπὸ παντὸσ Μανασσῆ καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω Μαδιάμ. καὶ ἀγγέλουσ ἐπέστειλε Γεδεὼν ἐν παντὶ ὄρει Ἐφραὶμ λέγων. κατάβητε εἰσ συνάντησιν Μαδιὰμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖσ τὸ ὕδωρ ἕωσ Βαιθηρὰ καὶ τὸν Ἰορδάνην. καὶ ἐβόησε πᾶσ ἀνὴρ Ἐφραὶμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕωσ Βαιθηρὰ καὶ τὸν Ἰορδάνην. καὶ συνελάβοντο τοὺσ ἄρχοντασ Μαδιὰμ καὶ τὸν Ὠρὴβ καὶ τὸν Ζὴβ καὶ ἀπέκτειναν τὸν Ὠρὴβ ἐν Σοὺρ καὶ τὸν Ζὴβ ἀπέκτειναν ἐν Ἱακεφζήφ καὶ κατεδίωξαν Μαδιὰμ. καὶ τὴν κεφαλὴν Ὠρὴβ καὶ Ζὴβ ἤνεγκαν πρὸσ Γεδεὼν ἀπὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. ΚΑΙ εἶπαν πρὸσ Γεδεὼν ἀνὴρ Ἐφραίμ. τί τὸ ρῆμα τοῦτο ἐποίησασ ἡμῖν τοῦ μὴ καλέσαι ἡμᾶσ, ὅτε ἐπορεύθησ παρατάξασθαι ἐν Μαδιάμ̣ καὶ διελέξαντο πρὸσ αὐτὸν ἰσχυρῶσ.

καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. τί ἐποίησα νῦν καθὼσ ὑμεῖσ̣ ἢ οὐχὶ κρεῖσσον ἐπιφυλλὶσ Ἐφραὶμ ἢ τρυγητὸσ Ἀβιέζερ̣ ἐν χειρὶ ὑμῶν παρέδωκε Κύριοσ τοὺσ ἄρχοντασ Μαδιάμ, τὸν Ὠρὴβ καὶ τὸν Ζήβ. καὶ τί ἠδυνήθην ποιῆσαι ὡσ ὑμεῖσ̣ τότε ἀνέθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ̓ αὐτοῦ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον. καὶ ἦλθε Γεδεὼν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, καὶ διέβη αὐτὸσ καὶ οἱ τριακόσιοι ἄνδρεσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ πεινῶντεσ καὶ διώκοντεσ. καὶ εἶπε τοῖσ ἀνδράσι Σοκχώθ. δότε δὴ ἄρτουσ εἰσ τροφὴν τῷ λαῷ τούτῳ τῷ ἐν ποσί μου, ὅτι ἐκλείπουσι, καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι διώκων ὀπίσω τοῦ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ βασιλέων Μαδιάμ. καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντεσ Σοκχώθ. μὴ χεὶρ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ νῦν ἐν χειρί σου̣ οὐ δώσομεν τῇ δυνάμει σου ἄρτουσ̣ καὶ εἶπε Γεδεών. διὰ τοῦτο ἐν τῷ δοῦναι Κύριον τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σελμανὰ ἐν χειρί μου, καὶ ἐγὼ ἀλοήσω τὰσ σάρκασ ὑμῶν ἐν ταῖσ ἀκάνθαισ τῆσ ἐρήμου καὶ ἐν ταῖσ Βαρκηνίμ. καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰσ Φανουὴλ καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ ὡσαύτωσ, καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Φανουὴλ ὃν τρόπον ἀπεκρίθησαν ἄνδρεσ Σοκχώθ. καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸσ ἄνδρασ Φανουήλ. ἐν ἐπιστροφῇ μου μετ̓ εἰρήνησ κατασκάψω τὸν πύργον τοῦτον. καὶ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ ἐν Καρκάρ, καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ̓ αὐτῶν ὡσεὶ δεκαπέντε χιλιάδεσ, πάντεσ οἱ καταλελειμμένοι ἀπὸ πάσησ παρεμβολῆσ ἀλλοφύλων, καὶ οἱ πεπτωκότεσ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδεσ ἀνδρῶν σπωμένων ρομφαίαν. καὶ ἀνέβη Γεδεὼν ὁδὸν τῶν σκηνούντων ἐν σκηναῖσ ἀπὸ ἀνατολῶν τῆσ Ναβαὶ καὶ Ἰεγεβάλ. καὶ ἐπάταξε τὴν παρεμβολήν, καὶ ἡ παρεμβολὴ ἦν πεποιθυῖα. καὶ ἔφυγον Ζεβεὲ καὶ Σελμανά, καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐκράτησε τοὺσ δύο βασιλεῖσ Μαδιάμ, τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σελμανά, καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν ἐξέστησε. καὶ ἐπέστρεψε Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ ἀπὸ τῆσ παρατάξεωσ ἀπὸ ἐπάνωθεν τῆσ παρατάξεωσ Ἀρέσ. καὶ συνέλαβε παιδάριον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν Σοκχὼθ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν, καὶ ἔγραψε πρὸσ αὐτὸν ὀνόματα τῶν ἀρχόντων Σοκχὼθ καὶ τῶν πρεσβυτέρων αὐτῶν, ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτὰ ἄνδρασ. καὶ παρεγένετο Γεδεὼν πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ Σοκχὼθ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ Ζεβεὲ καὶ Σελμανά, ἐν οἷσ ὠνειδίσατέ με λέγοντεσ. μὴ χεὶρ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ νῦν ἐν χειρί σου, ὅτι δώσομεν τοῖσ ἀνδράσι σου τοῖσ ἐκλείπουσιν ἄρτουσ̣ καὶ ἔλαβε τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῆσ πόλεωσ ἐν ταῖσ ἀκάνθαισ τῆσ ἐρήμου καὶ ταῖσ Βαρκηνὶμ καὶ ἠλόησεν ἐν αὐτοῖσ τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ. καὶ τὸν πύργον Φανουὴλ κατέσκαψε καὶ ἀπέκτεινε τοὺσ ἄνδρασ τῆσ πόλεωσ. καὶ εἶπε πρὸσ Ζεβεὲ καὶ Σελμανά. ποῦ οἱ ἄνδρεσ, οὓσ ἀπεκτείνατε ἐν Θαβώρ̣ καὶ εἶπαν. ὡσ σύ, ὡσ αὐτοὶ εἰσ ὁμοίωμα υἱοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπε Γεδεών. ἀδελφοί μου καὶ υἱοὶ τῆσ μητρόσ μου ἦσαν. ζῇ Κύριοσ, εἰ ἐζωογονήκειτε αὐτούσ, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶσ. καὶ εἶπεν Ἰεθὲρ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ. ἀναστὰσ ἀπόκτεινον αὐτούσ. καὶ οὐκ ἔσπασε τὸ παιδάριον τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήθη, ὅτι ἔτι νεώτεροσ ἦν. καὶ εἶπε Ζεβεὲ καὶ Σελμανά. ἀνάστα σὺ καὶ συνάντησον ἡμῖν, ὅτι ὡσ ἀνδρὸσ ἡ δύναμίσ σου. καὶ ἀνέστη Γεδεὼν καὶ ἀπέκτεινε τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σελμανὰ καὶ ἔλαβε τοὺσ μηνίσκουσ τοὺσ ἐν τοῖσ τραχήλοισ τῶν καμήλων αὐτῶν. Καὶ εἶπον ἀνὴρ Ἰσραὴλ πρὸσ Γεδεών. κύριε, ἄρξον ἡμῶν καὶ σὺ καὶ ὁ υἱόσ σου καὶ ὁ υἱὸσ τοῦ υἱοῦ σου, ὅτι σὺ ἔσωσασ ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ Μαδιάμ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Γεδεών. οὐκ ἄρξω ἐγώ, καὶ οὐκ ἄρξει ὁ υἱόσ μου ἐν ὑμῖν. Κύριοσ ἄρξει ὑμῶν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Γεδεών. αἰτήσομαι παῤ ὑμῶν αἴτημα καὶ δότε μοι ἀνὴρ ἐνώτιον ἐκ σκύλων αὐτοῦ. ὅτι ἐνώτια χρυσᾶ αὐτοῖσ, ὅτι ἦσαν Ἰσμαηλῖται. καὶ εἶπαν. διδόντεσ δώσομεν. καὶ ἀνέπτυξε τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔβαλεν ἐκεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον σκύλων αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὁ σταθμὸσ τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν, ὧν ᾔτησε, χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι χρυσοῖ, πάρεξ τῶν μηνίσκων καὶ τῶν στραγγαλίδων καὶ τῶν ἱματίων καὶ πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μαδιὰμ καὶ ἐκτὸσ τῶν περιθεμάτων, ἃ ἦν ἐν τοῖσ τραχήλοισ τῶν καμήλων αὐτῶν. καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Γεδεὼν εἰσ Ἐφὼδ καὶ ἔστησεν αὐτὸ ἐν πόλει αὐτοῦ Ἐφραθά. καὶ ἐξεπόρνευσε πᾶσ Ἰσραὴλ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐγένετο τῷ Γεδεὼν καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ εἰσ σκῶλον. καὶ συνεστάλη Μαδιὰμ ἐνώπιον υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ οὐ προσέθηκαν ἆραι κεφαλὴν αὐτῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν ἡμέραισ Γεδεών. καὶ ἐπορεύθη Ἱεροβάαλ υἱὸσ Ἰωὰσ καὶ ἐκάθισεν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ τῷ Γεδεὼν ἦσαν υἱοὶ ἑβδομήκοντα ἐκπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκεσ πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ. καὶ παλλακὴ αὐτοῦ ἦν ἐν Συχέμ. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ υἱόν, καὶ ἔθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἀπέθανε Γεδεὼν υἱὸσ Ἰωὰσ ἐν πόλει αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ Ἰωὰσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐν Ἐφραθὰ Ἀβιεσδρί. Καὶ ἐγενήθη ὡσ ἀπέθανε Γεδεών, καὶ ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω τῶν Βααλὶμ καὶ ἔθηκαν ἑαυτοῖσ τῷ Βάαλ διαθήκην τοῦ εἶναι αὐτοῖσ αὐτὸν εἰσ θεόν. καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ ρυσαμένου αὐτοὺσ ἐκ χειρὸσ πάντων τῶν θλιβόντων αὐτοὺσ κυκλόθεν. καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεοσ μετὰ τοῦ οἴκου Ἱεροβάαλ κατὰ πάντα τὰ ἀγαθά, ἃ ἐποίησε μετὰ Ἰσραήλ. ΚΑΙ ἐπορεύθη Ἀβιμέλεχ υἱὸσ Ἱεροβάαλ εἰσ Συχὲμ πρὸσ ἀδελφοὺσ μητρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ καὶ πρὸσ πᾶσαν συγγένειαν οἴκου πατρὸσ μητρὸσ αὐτοῦ λέγων.

λαλήσατε δὴ ἐν τοῖσ ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχέμ. τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν, κυριεῦσαι ὑμῶν ἑβδομήκοντα ἄνδρασ, πάντασ υἱοὺσ Ἱεροβάαλ, ἢ κυριεύειν ὑμῶν ἄνδρα ἕνα̣ καὶ μνήσθητε ὅτι ὀστοῦν ὑμῶν καὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμι. καὶ ἐλάλησαν περὶ αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ ἐν τοῖσ ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, καὶ ἔκλινεν ἡ καρδία αὐτῶν ὀπίσω Ἀβιμέλεχ, ὅτι εἶπαν. ἀδελφὸσ ἡμῶν ἐστι. καὶ ἔδωκαν αὐτῷ ἑβδομήκοντα ἀργυρίου ἐξ οἴκου Βααλβερίθ, καὶ ἐμισθώσατο ἑαυτῷ Ἀβιμέλεχ ἄνδρασ κενοὺσ καὶ δειλούσ, καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ εἰσ Ἐφραθὰ καὶ ἀπέκτεινε τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ υἱοὺσ Ἱεροβάαλ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ ἐπὶ λίθον ἕνα. καὶ κατελείφθη Ἰωάθαμ υἱὸσ Ἱεροβάαλ ὁ νεώτεροσ, ὅτι ἐκρύβη. καὶ συνήχθησαν πάντεσ ἄνδρεσ Σικίμων καὶ πᾶσ οἶκοσ Βηθμααλὼν καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ἀβιμέλεχ πρὸσ τῇ βαλάνῳ τῇ εὑρετῇ τῆσ στάσεωσ τῆσ ἐν Σικίμοισ. Καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ἰωάθαμ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔστη ἐπὶ κορυφὴν ὄρουσ Γαριζὶν καὶ ἐπῇρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσε καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ἀκούσατέ μου, ἄνδρεσ Σικίμων, καὶ ἀκούσεται ὑμῶν ὁ Θεόσ. πορευόμενα ἐπορεύθη τὰ ξύλα τοῦ χρῖσαι ἐφ̓ ἑαυτὰ βασιλέα καὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ. βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ἡ ἐλαία. μὴ ἀπολείψασα τὴν ποιότητά μου, ἐν ᾗ δοξάσουσι τὸν Θεὸν ἄνδρεσ, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων̣ καὶ εἶπαν τὰ ξύλα τῇ συκῇ. δεῦρο βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ἡ συκῆ. μὴ ἀπολείψασα ἐγὼ τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὰ γενήματά μου τὰ ἀγαθά, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων̣ καὶ εἶπαν τὰ ξύλα πρὸσ τὴν ἄμπελον. δεῦρο βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ἡ ἄμπελοσ. μὴ ἀπολείψασα τὸν οἶνόν μου τὸν εὐφραίνοντα Θεὸν καὶ ἀνθρώπουσ, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων̣ καὶ εἶπαν πάντα τὰ ξύλα τῇ ράμνῳ. δεῦρο σὺ βασίλευσον ἐφ̓ ἡμῶν. καὶ εἶπεν ἡ ράμνοσ πρὸσ τὰ ξύλα. εἰ ἐν ἀληθείᾳ χρίετέ με ὑμεῖσ τοῦ βασιλεύειν ἐφ̓ ὑμᾶσ, δεῦτε ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ μου. καὶ εἰ μή, ἐξέλθοι πῦρ ἀπ̓ ἐμοῦ καὶ καταφάγοι τὰσ κέδρουσ τοῦ Λιβάνου. καὶ νῦν εἰ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν Ἀβιμέλεχ, καὶ εἰ ἀγαθωσύνην ἐποιήσατε μετὰ Ἱεροβάαλ, καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ εἰ ὡσ ἀνταπόδοσισ χειρὸσ αὐτοῦ ἐποιήσατε αὐτῷ, ὡσ παρετάξατο ὁ πατήρ μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἐξέρριψε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξεναντίασ καὶ ἐρρύσατο ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ Μαδιάμ, καὶ ὑμεῖσ ἐπανέστητε ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ μου σήμερον καὶ ἀπεκτείνατε τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ ἑβδομήκοντα ἄνδρασ ἐπὶ λίθον ἕνα, καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν Ἀβιμέλεχ υἱὸν παιδίσκησ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ Σικίμων, ὅτι ἀδελφὸσ ὑμῶν ἐστι, καὶ εἰ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ Ἱεροβάαλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, εὐφρανθείη τε ἐν Ἀβιμέλεχ, καὶ εὐφρανθείη καί γε αὐτὸσ ἐφ̓ ὑμῖν. εἰ δὲ οὔ, ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ Ἀβιμέλεχ καὶ καταφάγοι τοὺσ ἄνδρασ Σικίμων καὶ τὸν οἶκον Βηθμααλὼν καὶ ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σικίμων καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Βηθμααλὼν καὶ καταφάγοι τὸν Ἀβιμέλεχ. καὶ ἔφυγεν Ἰωάθαμ καὶ ἀπέδρα καὶ ἐπορεύθη ἕωσ Βαιὴρ καὶ ᾤκησεν ἐκεῖ ἀπὸ προσώπου Ἀβιμέλεχ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἦρξεν Ἀβιμέλεχ ἐπὶ Ἰσραὴλ τρία ἔτη. καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸσ πνεῦμα πονηρὸν ἀνὰ μέσον Ἀβιμέλεχ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀνδρῶν Σικίμων, καὶ ἠθέτησαν ἄνδρεσ Σικίμων ἐν τῷ οἴκῳ Ἀβιμέλεχ, τοῦ ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδικίαν τῶν ἑβδομήκοντα υἱῶν Ἱεροβάαλ καὶ τὰ αἵματα αὐτῶν τοῦ θεῖναι ἐπὶ Ἀβιμέλεχ τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν, ὃσ ἀπέκτεινεν αὐτούσ, καὶ ἐπὶ ἄνδρασ Σικίμων, ὅτι ἐνίσχυσαν τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἔθηκαν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Σικίμων ἐνεδρεύοντασ ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ τῶν ὀρέων καὶ διήρπαζον πάντα, ὃσ παρεπορεύετο ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἦλθε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ παρῆλθον ἐν Σικίμοισ, καὶ ἤλπισαν ἐν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ Σικίμων. καὶ ἐξῆλθον εἰσ ἀγρὸν καὶ ἐτρύγησαν τοὺσ ἀμπελῶνασ αὐτῶν καὶ ἐπάτησαν καὶ ἐποίησαν Ἐλλουλὶμ καὶ εἰσήνεγκαν εἰσ οἶκον Θεοῦ αὐτῶν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ κατηράσαντο τὸν Ἀβιμέλεχ. καὶ εἶπε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβήλ. τίσ ἐστιν Ἀβιμέλεχ καὶ τίσ ἐστιν υἱὸσ Συχέμ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ̣ οὐχ υἱὸσ Ἱεροβάαλ, καὶ Ζεβοὺλ ἐπίσκοποσ αὐτοῦ δοῦλοσ αὐτοῦ σὺν τοῖσ ἀνδράσιν Ἐμμὼρ πατρὸσ Συχέμ̣ καὶ τί ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ ἡμεῖσ̣ καὶ τίσ δῴη τὸν λαὸν τοῦτον ἐν χειρί μου̣ καὶ μεταστήσω τὸν Ἀβιμέλεχ καὶ ἐρῶ πρὸσ αὐτόν. πλήθυνον τὴν δύναμίν σου καὶ ἔξελθε. καὶ ἤκουσε Ζεβοὺλ ἄρχων τῆσ πόλεωσ τοὺσ λόγουσ Γαὰλ υἱοῦ Ἰωβὴλ καὶ ὠργίσθη θυμῷ αὐτόσ. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸσ Ἀβιμέλεχ ἐν κρυφῇ λέγων. ἰδοὺ Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔρχονται εἰσ Συχέμ, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ περικάθηνται τὴν πόλιν ἐπὶ σέ. καὶ νῦν ἀνάστηθι νυκτόσ, σὺ καὶ ὁ λαὸσ ὁ μετὰ σοῦ, καὶ ἐνέδρευσον ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ ἔσται τὸ πρωί̈ ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, ὀρθριεῖσ καὶ ἐκτενεῖσ ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ καὶ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρὸσ σέ, καὶ ποιήσεισ αὐτῷ ὅσα ἂν εὕρῃ ἡ χείρ σου. καὶ ἀνέστη Ἀβιμέλεχ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ μετ̓ αὐτοῦ νυκτὸσ καὶ ἐνήδρευσαν ἐπὶ Συχὲμ τέτρασιν ἀρχαῖσ. καὶ ἐξῆλθε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ καὶ ἔστη πρὸσ τῇ θύρᾳ τῆσ πύλησ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἀνέστη Ἀβιμέλεχ καὶ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου. καὶ εἶδε Γαὰλ υἱὸσ Ἰωβὴλ τὸν λαὸν καὶ εἶπε πρὸσ Ζεβούλ. ἰδοὺ λαὸσ καταβαίνει ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν ὀρέων. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ζεβούλ. τὴν σκιὰν τῶν ὀρέων σὺ βλέπεισ ὡσ ἄνδρασ. καὶ προσέθετο ἔτι Γαὰλ τοῦ λαλῆσαι καὶ εἶπεν. ἰδοὺ λαὸσ καταβαίνων κατὰ θάλασσαν ἀπὸ τοῦ ἐχόμενα ὀμφαλοῦ τῆσ γῆσ, καὶ ἀρχὴ ἑτέρα ἔρχεται δἰ ὁδοῦ Ἡλωνμαωνενίμ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ζεβούλ. καὶ ποῦ ἐστι τὸ στόμα σου ὡσ ἐλάλησασ, τίσ ἐστιν Ἀβιμέλεχ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ̣ μὴ οὐχὶ οὗτοσ ὁ λαόσ, ὃν ἐξουδένωσασ̣ ἔξελθε δὴ νῦν καὶ παράταξαι αὐτῷ. καὶ ἐξῆλθε Γαὰλ ἐνώπιον ἀνδρῶν Συχὲμ καὶ παρετάξατο πρὸσ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Ἀβιμέλεχ, καὶ ἐφυγεν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἕωσ τῆσ θύρασ τῆσ πύλησ. καὶ εἰσῆλθεν Ἀβιμέλεχ ἐν Ἀρημά. καὶ ἐξέβαλε Ζεβοὺλτὸν Γαὰλ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ μὴ οἰκεῖν ἐν Συχέμ. καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸσ εἰσ τὸν ἀγρόν, καὶ ἀνήγγειλε τῷ Ἀβιμέλεχ. καὶ ἔλαβε τὸν λαόν, καὶ διεῖλεν αὐτοὺσ εἰσ τρεῖσ ἀρχὰσ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν ἀγρῷ. καὶ εἶδε καὶ ἰδοὺ λαὸσ ἐξῆλθεν ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἀνέστη ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἐπάταξεν αὐτούσ. καὶ Ἀβιμέλεχ καὶ οἱ ἀρχηγοὶ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ἐξέτειναν καὶ ἔστησαν παρὰ τὴν θύραν τῆσ πύλησ τῆσ πόλεωσ, καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξέτειναν ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἐπάταξαν αὐτούσ. καὶ Ἀβιμέλεχ παρετάσσετο ἐν τῇ πόλει ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινε καὶ τὴν πόλιν καθεῖλε καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν ἅλασ. καὶ ἤκουσαν πάντεσ οἱ ἄνδρεσ πύργων Συχὲμ καὶ ἦλθον εἰσ συνέλευσιν Βαιθηλβερίθ. καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ἀβιμέλεχ ὅτι συνήχθησαν πάντεσ οἱ ἄνδρεσ πύργων Συχέμ. καὶ ἀνέβη Ἀβιμέλεχ εἰσ ὄροσ Ἑρμὼν καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν Ἀβιμέλεχ τὰσ ἀξίνασ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔκοψε κλάδον ξύλου καὶ ᾖρε καὶ ἔθηκεν ἐπὶ ὤμων αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ λαῷ τῷ μετ̓ αὐτοῦ. ὃ εἴδετέ με ποιοῦντα, ταχέωσ ποιήσατε ὡσ ἐγώ. καὶ ἔκοψαν καί γε ἀνὴρ κλάδον πᾶσ ἀνὴρ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω Ἀβιμέλεχ καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν καὶ ἐνεπύρισαν ἐπ̓ αὐτοὺσ τὴν συνέλευσιν ἐν πυρί, καὶ ἀπέθανον καί γε πάντεσ οἱ ἄνδρεσ πύργου Σικίμων ὡσεὶ χίλιοι ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ. Καὶ ἐπορεύθη Ἀβιμέλεχ ἐκ Βαιθηλβερὶθ καὶ παρενέβαλεν ἐν Θήβησ καὶ κατέλαβεν αὐτήν. καὶ πύργοσ ἰσχυρὸσ ἦν ἐν μέσῳ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἔφυγον ἐκεῖ πάντεσ οἱ ἄνδρεσ καὶ αἱ γυναῖκεσ τῆσ πόλεωσ καὶ ἔκλεισαν ἔξωθεν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ πύργου. καὶ ἦλθεν Ἀβιμέλεχ ἕωσ τοῦ πύργου, καὶ παρετάξαντο αὐτῷ. καὶ ἤγγισεν Ἀβιμέλεχ ἕωσ τῆσ θύρασ τοῦ πύργου τοῦ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν πυρί. καὶ ἔρριψε γυνὴ μία κλάσμα ἐπιμύλιον ἐπὶ κεφαλὴν Ἀβιμέλεχ καὶ ἔκλασε τὸ κρανίον αὐτοῦ. καὶ ἐβόησε ταχὺ πρὸσ τὸ παιδάριον τὸ αἷρον τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. σπάσον τὴν ρομφαίαν μου καὶ θανάτωσόν με, μή ποτε εἴπωσι. γυνὴ ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ ἐξεκέντησεν αὐτὸν τὸ παιδάριον αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανε. καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ὅτι ἀπέθανεν Ἀβιμέλεχ, καὶ ἐπορεύθησαν ἀνὴρ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Θεὸσ τὴν πονηρίαν Ἀβιμέλεχ, ἣν ἐποίησε τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺσ ἑβδομήκοντα ἀδελφοὺσ αὐτοῦ. καὶ τὴν πᾶσαν πονηρίαν ἀνδρῶν Συχὲμ ἐπέστρεψεν ὁ Θεὸσ εἰσ κεφαλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπῆλθεν ἐπ̓ αὐτοὺσ ἡ κατάρα Ἰωάθαμ υἱοῦ Ἱεροβάαλ. ΚΑΙ ἀνέστη μετὰ Ἀβιμέλεχ τοῦ σῶσαι τὸν Ἰσραὴλ Θωλὰ υἱὸσ Φουά, υἱὸσ πατραδέλφου αὐτοῦ, ἀνὴρ Ἰσσάχαρ, καὶ αὐτὸσ ᾤκει ἐν Σαμὶρ ἐν ὄρει Ἐφραίμ.

καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσι τρία ἔτη καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάθη ἐν Σαμίρ. Καὶ ἀνέστη μετ̓ αὐτὸν Ἰαί̈ρ ὁ Γαλαάδ, καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσι δύο ἔτη. καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα καὶ δύο υἱοὶ ἐπιβαίνοντεσ ἐπὶ τριάκοντα δύο πώλουσ. καὶ τριάκοντα δύο πόλεισ αὐτοῖσ, καὶ ἐκάλουν αὐτὰσ ἐπαύλεισ Ἰαί̈ρ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ ἐν γῇ Γαλαάδ. καὶ ἀπέθανεν Ἰαί̈ρ καὶ ἐτάφη ἐν Ραμνών. Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐδούλευσαν τοῖσ Βααλὶμ καὶ τοῖσ Ἀσταρὼθ καὶ τοῖσ θεοῖσ Ἀρὰδ καὶ τοῖσ θεοῖσ Σιδῶνοσ καὶ τοῖσ θεοῖσ Μωὰβ καὶ τοῖσ θεοῖσ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ τοῖσ θεοῖσ Φυλιστιί̈μ καὶ ἐγκατέλιπον τὸν Κύριον καὶ οὐκ ἐδούλευσαν αὐτῷ. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἐπέδοτο αὐτοὺσ ἐν χειρὶ Φυλιστιί̈μ καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν Ἀμμών. καὶ ἔθλιψαν καὶ ἔθλασαν τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὀκτωκαίδεκα ἔτη, τοὺσ πάντασ υἱοὺσ Ἰσραὴλ τοὺσ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐν γῇ τοῦ Ἀμορρὶ τοῦ ἐν Γαλαάδ. καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν τὸν Ἰορδάνην παρατάξασθαι πρὸσ Ἰούδαν καὶ Βενιαμὶν καὶ πρὸσ Ἐφραὶμ καὶ ἐθλίβη Ἰσραὴλ σφόδρα. καὶ ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον λέγοντεσ. ἡμάρτομέν σοι, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν Θεὸν καὶ ἐδουλεύσαμεν τῷ Βααλίμ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ. μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀμορραίου καὶ ἀπὸ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ ἀπὸ Φυλιστιί̈μ καὶ Σιδωνίων καὶ Ἀμαλὴκ καὶ Μαδιάμ, οἳ ἔθλιψαν ὑμᾶσ, καὶ ἐβοήσατε πρόσ με, καὶ ἔσωσα ὑμᾶσ ἐκ χειρὸσ αὐτῶν̣ καὶ ὑμεῖσ ἐγκατελίπετέ με καὶ ἐδουλεύσατε θεοῖσ ἑτέροισ. διὰ τοῦτο οὐ προσθήσω τοῦ σῶσαι ὑμᾶσ. πορεύεσθε καὶ βοήσατε πρὸσ τοὺσ θεούσ, οὓσ ἐξελέξασθε ἑαυτοῖσ, καὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶσ ἐν καιρῷ θλίψεωσ ὑμῶν. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον. ἡμάρτομεν, ποίησον σὺ ἡμῖν κατὰ πᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου, πλὴν ἐξελοῦ ἡμᾶσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. καὶ ἐξέκλιναν τοὺσ θεοὺσ τοὺσ ἀλλοτρίουσ ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἐδούλευσαν τῷ Κυρίῳ μόνῳ, καὶ ὠλιγώθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν κόπῳ Ἰσραήλ. Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἀμμών, καὶ παρενέβαλον ἐν Γαλαάδ. καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ σκοπιᾷ. καὶ εἶπον ὁ λαὸσ οἱ ἄρχοντεσ Γαλαάδ, ἀνὴρ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. τίσ ὁ ἀνήρ, ὅστισ ἂν ἄρξεται παρατάξασθαι πρὸσ υἱοὺσ Ἀμμών̣ καὶ ἔσται εἰσ ἄρχοντα πᾶσι τοῖσ κατοικοῦσι Γαλαάδ. ΚΑΙ Ἰεφθάε ὁ Γαλααδίτησ ἐπῃρμένοσ δυνάμει. καὶ αὐτὸσ υἱὸσ γυναικὸσ πόρνησ, ἣ ἐγέννησε τῷ Γαλαὰδ τὸν Ἰεφθάε.

καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ Γαλαὰδ αὐτῷ υἱούσ. καὶ ἡδρύνθησαν οἱ υἱοὶ τῆσ γυναικὸσ καὶ ἐξέβαλον τὸν Ἰεφθάε καὶ εἶπαν αὐτῷ. οὐ κληρονομήσεισ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸσ ἡμῶν, ὅτι υἱὸσ γυναικὸσ ἑταίρασ σύ. καὶ ἔφυγεν Ἰεφθάε ἀπὸ προσώπου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Τώβ, καὶ συνεστράφησαν πρὸσ Ἰεφθάε ἄνδρεσ κενοὶ καὶ ἐξῆλθον μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ἡνίκα παρετάξαντο οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν μετὰ Ἰσραήλ, καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλαὰδ λαβεῖν τὸν Ἰεφθάε ἀπὸ τῆσ γῆσ Τὼβ καὶ εἶπαν τῷ Ἰεφθάε. δεῦρο καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰσ ἀρχηγόν, καὶ παραταξόμεθα πρὸσ υἱοὺσ Ἀμμών. καὶ εἶπεν Ἰεφθάε τοῖσ πρεσβυτέροισ Γαλαάδ. οὐχὶ ὑμεῖσ ἐμισήσατέ με καὶ ἐξεβάλατέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρόσ μου καὶ ἐξαπεστείλατέ με ἀφ̓ ὑμῶν̣ καὶ διατὶ ἤλθατε πρόσ με νῦν, ἡνίκα χρῄζετε̣ καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλαὰδ πρὸσ Ἰεφθάε. διὰ τοῦτο νῦν ἐπεστρέψαμεν πρόσ σε, καὶ πορεύσῃ μεθ̓ ἡμῶν καὶ παρατάξῃ πρὸσ υἱοὺσ Ἀμμών. καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰσ ἄρχοντα πᾶσι τοῖσ κατοικοῦσι Γαλαάδ. καὶ εἶπεν Ἰεφθάε πρὸσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ Γαλαάδ. εἰ ἐπιστρέφετέ με ὑμεῖσ παρατάξασθαι ἐν υἱοῖσ Ἀμμὼν καὶ παραδῷ αὐτοὺσ Κύριοσ ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι εἰσ ἄρχοντα. καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλαὰδ πρὸσ Ἰεφθάε. Κύριοσ ἔστω ἀκούων ἀνὰ μέσον ἡμῶν, εἰ μὴ κατὰ τὸ ρῆμά σου οὕτω ποιήσομεν. καὶ ἐπορεύθη Ἰεφθάε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων Γαλαάδ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸν ὁ λαὸσ ἐπ̓ αὐτοὺσ εἰσ κεφαλὴν καὶ εἰσ ἀρχηγόν. καὶ ἐλάλησεν Ἰεφθάε πάντασ τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ ἐνώπιον Κυρίου ἐν Μασσηφά. Καὶ ἀπέστειλεν Ἰεφθάε ἀγγέλουσ πρὸσ βασιλέα υἱῶν Ἀμμὼν λέγων. τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὅτι ἦλθεσ πρόσ με τοῦ παρατάξασθαι ἐν τῇ γῇ μου̣ καὶ εἶπε βασιλεὺσ υἱῶν Ἀμμὼν πρὸσ τοὺσ ἀγγέλουσ Ἰεφθάε. ὅτι ἔλαβεν Ἰσραὴλ τὴν γῆν μου ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου ἀπὸ Ἀρνὼν ἕωσ Ἰαβὸκ καὶ ἕωσ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ νῦν ἐπίστρεψον αὐτὰσ ἐν εἰρήνῃ, καὶ πορεύσομαι. καὶ προσέθηκεν ἔτι Ἰεφθάε καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸσ βασιλέα υἱῶν Ἀμμών. καὶ εἶπεν αὐτῷ. οὕτω λέγει Ἰεφθάε. οὐκ ἔλαβεν Ἰσραὴλ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ τὴν γῆν υἱῶν Ἀμμών. ὅτι ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺσ ἐξ Αἰγύπτου ἐπορεύθη Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕωσ θαλάσσησ Σὶφ καὶ ἦλθεν εἰσ Κάδησ. καὶ ἀπέστειλεν Ἰσραὴλ ἀγγέλουσ πρὸσ βασιλέα Ἐδὼμ λέγων. παρελεύσομαι δὴ ἐν τῇ γῇ σου. καὶ οὐκ ἤκουσε βασιλεὺσ Ἐδώμ. καί γε πρὸσ βασιλέα Μωὰβ ἀπέστειλε, καὶ οὐκ εὐδόκησε. καὶ ἐκάθισεν Ἰσραὴλ ἐν Κάδησ. καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐκύκλωσε τὴν γῆν Ἐδὼμ καὶ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ ἦλθεν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου τῇ γῇ Μωὰβ καὶ παρενέβαλεν ἐν πέραν Ἀρνὼν καὶ οὐκ εἰσῆλθεν ἐν ὁρίοισ Μωάβ, ὅτι Ἀρνὼν ὅριον Μωάβ. καὶ ἀπέστειλεν Ἰσραὴλ ἀγγέλουσ πρὸσ Σηὼν βασιλέα τοῦ Ἀμορραίου βασιλέα Ἐσεβών, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰσραήλ. παρέλθωμεν δὴ ἐν τῇ γῇ σου ἕωσ τοῦ τόπου ἡμῶν. καὶ οὐκ ἐνεπίστευσε Σηὼν τῷ Ἰσραὴλ παρελθεῖν ἐν τῷ ὁρίῳ αὐτοῦ. καὶ συνῆξε Σηὼν πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ παρενέβαλον εἰσ Ἰασά, καὶ παρετάξατο πρὸσ Ἰσραήλ. καὶ παρέδωκε Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ τὸν Σηὼν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν χειρὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. καὶ ἐκληρονόμησεν Ἰσραὴλ πᾶσαν τὴν γῆν τοῦ Ἀμμοραίου τοῦ κατοικοῦντοσ τὴν γῆν ἐκείνην. ἀπὸ Ἀρνὼν καὶ ἕωσ τοῦ Ἰαβὸκ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐρήμου ἕωσ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ νῦν Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ ἐξῇρε τὸν Ἀμορραῖον ἀπὸ προσώπου λαοῦ αὐτοῦ Ἰσραήλ, καὶ σὺ κληρονομήσεισ αὐτόν̣ οὐχὶ ἃ ἐὰν κληρονομήσει σε Χαμὼσ ὁ θεόσ σου, αὐτὰ κληρονομήσεισ, καὶ τοὺσ πάντασ, οὓσ ἐξῇρε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, αὐτοὺσ κληρονομήσομεν̣ καὶ νῦν μὴ ἐν ἀγαθῷ ἀγαθώτεροσ σὺ ὑπὲρ Βαλὰκ υἱὸν Σεπφὼρ βασιλέωσ Μωάβ̣ μὴ μαχόμενοσ ἐμαχέσατο μετὰ Ἰσραὴλ ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτόν̣ ἐν τῷ οἰκῆσαι ἐν Ἐσεβὼν καὶ ἐν τοῖσ ὁρίοισ αὐτῆσ καὶ ἐν γῇ Ἀροὴρ καὶ ἐν τοῖσ ὁρίοισ αὐτῆσ καὶ ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσι ταῖσ παρὰ τὸν Ἰορδάνην τριακόσια ἔτη, καὶ διατί οὐκ ἐρρύσω αὐτοὺσ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ̣ καὶ νῦν ἐγώ εἰμι οὐχ ἥμαρτόν σοι, καὶ σὺ ποιεῖσ μετ̓ ἐμοῦ πονηρίαν τοῦ παρατάξασθαι ἐν ἐμοί. κρίναι Κύριοσ ὁ κρίνων σήμερον ἀνὰ μέσον υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ ἀνὰ μέσον υἱῶν Ἀμμών. καὶ οὐκ ἤκουσε βασιλεὺσ Ἀμμὼν τῶν λόγων Ἰεφθάε, ὧν ἀπέστειλε πρὸσ αὐτόν. Καὶ ἐγένετο ἐπὶ Ἰεφθάε πνεῦμα Κυρίου, καὶ παρῆλθε τὸν Γαλαὰδ καὶ τὸν Μανασσῆ καὶ παρῆλθε τὴν σκοπιὰν Γαλαὰδ εἰσ τὸ πέραν υἱῶν Ἀμμών. καὶ ηὔξατο Ἰεφθάε εὐχὴν τῷ Κυρίῳ καὶ εἶπεν. ἐὰν διδοὺσ δῷσ μοι τοὺσ υἱοὺσ Ἀμμὼν ἐν τῇ χειρί μου, καὶ ἔσται ὁ ἐκπορευόμενοσ, ὃσ ἂν ἐξέλθῃ ἀπὸ τῆσ θύρασ τοῦ οἴκου μου εἰσ συνάντησίν μου ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με ἐν εἰρήνῃ ἀπὸ υἱῶν Ἀμμών, καὶ ἔσται τῷ Κυρίῳ ἀνοίσω αὐτὸν ὁλοκαύτωμα. καὶ παρῆλθεν Ἰεφθάε πρὸσ υἱοὺσ Ἀμμὼν παρατάξασθαι πρὸσ αὐτούσ, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἐν χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ ἀπὸ Ἀροὴρ ἕωσ ἐλθεῖν ἄχρισ Ἀρνὼν ἐν ἀριθμῷ εἴκοσι πόλεισ καὶ ἕωσ Ἐβελχαρμὶμ πληγὴν μεγάλην σφόδρα, καὶ συνεστάλησαν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. Καὶ ἦλθεν Ἰεφθάε εἰσ Μασσηφὰ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶἰδοὺ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἐξεπορεύετο εἰσ ὑπάντησιν ἐν τυμπάνοισ καὶ χοροῖσ. καὶ αὕτη ἦν μονογενήσ, οὐκ ἦν αὐτῷ ἕτεροσ υἱὸσ ἢ θυγάτηρ. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδεν αὐτὴν αὐτόσ, διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν. ἆ ἆ, θυγάτηρ μου, ταραχῇ ἐτάραξάσ με καὶ σὺ ἦσ ἐν τῷ ταράχῳ μου, καὶ ἐγώ εἰμι ἤνοιξα κατὰ σοῦ τὸ στόμα μου πρὸσ Κύριον καὶ οὐ δυνήσομαι ἀποστρέψαι. ἡ δὲ εἶπε πρὸσ αὐτόν. πάτερ, ἤνοιξασ τὸ στόμα σου πρὸσ Κύριον̣ ποίησόν μοι ὃν τρόπον ἐξῆλθεν ἐκ στόματόσ σου, ἐν τῷ ποιῆσαί σοι Κύριον ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν σου ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἀμμών. καὶ ἥδε εἶπε πρὸσ τὸν πατέρα αὐτῆσ. ποιησάτω δὴ ὁ πατήρ μου τὸν λόγον τοῦτον. ἔασόν με δύο μῆνασ, καὶ πορεύσομαι καὶ καταβήσομαι ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ κλαύσομαι ἐπὶ τὰ παρθένιά μου, ἐγώ εἰμι καὶ αἱ συνεταιρίδεσ μου. καὶ εἶπε. πορεύου. καὶ ἀπέστειλεν αὐτὴν δύο μῆνασ. καὶ ἐπορεύθη, αὐτὴ καὶ αἱ συνεταιρίδεσ αὐτῆσ, καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τὰ παρθένια αὐτῆσ ἐπὶ τὰ ὄρη. καὶ ἐγένετο ἐν τέλει τῶν δύο μηνῶν καὶ ἐπέστρεψε πρὸσ τὸν πατέρα αὐτῆσ, καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ εὐχὴν αὐτοῦ, ἣν ηὔξατο. καὶ αὕτη οὐκ ἔγνω ἄνδρα. καὶ ἐγένετο εἰσ πρόσταγμα ἐν Ἰσραήλ. ἀπὸ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ ἐπορεύοντο θυγατέρεσ Ἰσραὴλ θρηνεῖν τὴν θυγατέρα Ἰεφθάε τοῦ Γαλααδίτου ἐπὶ τέσσαρασ ἡμέρασ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ. ΚΑΙ ἐβόησεν ἀνὴρ Ἐφραίμ, καὶ παρῆλθαν εἰσ βορρᾶν καὶ εἶπαν πρὸσ Ἰεφθάε. διατὶ παρῆλθεσ παρατάξασθαι ἐν υἱοῖσ Ἀμμὼν καὶ ἡμᾶσ οὐ κέκληκασ πορευθῆναι μετὰ σοῦ̣ τὸν οἶκόν σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί.

καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ἰεφθάε. ἀνὴρ μαχητὴσ ἤμην ἐγὼ καὶ ὁ λαόσ μου, καὶ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν σφόδρα. καὶ ἐβόησα ὑμᾶσ, καὶ οὐκ ἐσώσατέ με ἐκ χειρὸσ αὐτῶν. καὶ εἶδον ὅτι οὐκ εἶ σωτήρ, καὶ ἔθηκα τὴν ψυχήν μου ἐν χειρί μου καὶ παρῆλθον πρὸσ υἱοὺσ Ἀμμών, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἐν χειρί μου. καὶ εἰσ τί ἀνέβητε ἐπ̓ ἐμὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ παρατάξασθαι ἐν ἐμοί̣ καὶ συνέστρεψεν Ἰεφθάε πάντασ τοὺσ ἄνδρασ Γαλαὰδ καὶ παρετάξατο τῷ Ἐφραίμ, καὶ ἐπάταξαν ἄνδρεσ Γαλαὰδ τὸν Ἐφραίμ, ὅτι εἶπαν, οἱ διασωζόμενοι τοῦ Ἐφραὶμ ἡμεῖσ, Γαλαὰδ ἐν μέσῳ τοῦ Ἐφραὶμ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Μανασσῆ. καὶ προκατελάβετο Γαλαὰδ τὰσ διαβάσεισ τοῦ Ἰορδάνου τοῦ Ἐφραίμ, καὶ εἶπαν αὐτοῖσ οἱ διασωζόμενοι Ἐφραίμ. διαβῶμεν, καὶ εἶπαν αὐτοῖσ οἱ ἄνδρεσ Γαλαάδ. μὴ Ἐφραθίτησ εἶ̣ καὶ εἶπεν. οὔ. καὶ εἶπαν αὐτῷ. εἶπον δὴ Στάχυσ. καὶ οὐ κατεύθυνε τοῦ λαλῆσαι οὕτωσ. καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ, καὶ ἔθυσαν αὐτὸν πρὸσ τὰσ διαβάσεισ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἔπεσαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Ἐφραὶμ δύο καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδεσ. καὶ ἔκρινεν Ἰεφθάε τὸν Ἰσραὴλ ἓξ ἔτη. καὶ ἀπέθανεν Ἰεφθάε ὁ Γαλααδίτησ, καὶ ἐτάφη ἐν πόλει αὐτοῦ Γαλαάδ. Καὶ ἔκρινε μετ̓ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ Ἀβαισσὰν ἀπὸ Βαιθλεέμ. καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα θυγατέρεσ, ἃσ ἐξαπέστειλεν ἔξω, καὶ τριάκοντα θυγατέρασ εἰσήνεγκε τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ ἔξωθεν. καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ἑπτὰ ἔτη. καὶ ἀπέθανεν Ἀβαισσὰν καὶ ἐτάφη ἐν Βαιθλεέμ. καὶ ἔκρινε μετ̓ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ Αἰλὼμ ὁ Ζαβουλωνίτησ δέκα ἔτη. καὶ ἀπέθανεν Αἰλὼμ ὁ Ζαβουλωνίτησ καὶ ἐτάφη ἐν Αἰλὼμ ἐν γῇ Ζαβουλών. καὶ ἔκρινε μετ̓ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ Ἀβδὼν υἱὸσ Ἐλλὴλ ὁ Φαραθωνίτησ. καὶ ἦσαν αὐτῷ τεσσαράκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ ἐπιβαίνοντεσ ἐπὶ ἑβδομήκοντα πώλουσ. καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ὀκτὼ ἔτη. καὶ ἀπέθανεν Ἀβδὼν υἱὸσ Ἐλλὴλ ὁ Φαραθωνίτησ καὶ ἐτάφη ἐν Φαραθὼν ἐν γῇ Ἐφραὶμ ἐν ὄρει τοῦ Ἀμαλήκ. ΚΑΙ προσέθηκαν ἔτι οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺσ Κύριοσ ἐν χειρὶ Φυλιστιί̈μ τεσσαράκοντα ἔτη.

καὶ ἦν ἀνὴρ εἷσ ἀπὸ Σαραὰ ἀπὸ δήμου συγγενείασ τοῦ Δανί, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μανωέ, καὶ γυνὴ αὐτοῦ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτεκε. καὶ ὤφθη ἄγγελοσ Κυρίου πρὸσ τὴν γυναῖκα, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτήν. ἰδοὺ σὺ στεῖρα καὶ οὐ τέτοκασ, καὶ συλλήψῃ υἱόν. καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ μὴ πίῃσ οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ φάγῃσ πᾶν ἀκάθαρτον. ὅτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεισ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ σίδηροσ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ οὐκ ἀναβήσεται, ὅτι ναζὶρ Θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆσ κοιλίασ, καὶ αὐτὸσ ἄρξεται σῶσαι τὸν Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸσ Φυλιστιί̈μ. καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ λέγουσα. ἄνθρωποσ Θεοῦ ἦλθε πρόσ με, καὶ εἶδοσ αὐτοῦ ὡσ εἶδοσ ἀγγέλου Θεοῦ, φοβερὸν σφόδρα. καὶ οὐκ ἠρώτησα αὐτόν, πόθεν ἐστί, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέ μοι. καὶ εἶπέ μοι. ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεισ καὶ τέξῃ υἱόν. καὶ νῦν μὴ πίῃσ οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ φάγῃσ πᾶν ἀκάθαρτον, ὅτι Θεοῦ ἅγιον ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ γαστρὸσ ἕωσ ἡμέρασ θανάτου αὐτοῦ. καὶ προσηύξατο Μανωὲ πρὸσ Κύριον καὶ εἶπεν. ἐν ἐμοί, Κύριε Ἀδωναϊέ, τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, ὃν ἀπέστειλασ, ἐλθέτω δὴ ἔτι πρὸσ ἡμᾶσ καὶ συμβιβασάτω ἡμᾶσ τί ποιήσωμεν τῷ παιδίῳ τῷ τικτομένῳ. καὶ εἰσήκουσεν ὁ Θεὸσ τῆσ φωνῆσ Μανωέ, καὶ ἦλθεν ὁ ἄγγελοσ τοῦ Θεοῦ ἔτι πρὸσ τὴν γυναῖκα, καὶ αὕτη ἐκάθητο ἐν ἀγρῷ, καὶ Μανωὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ οὐκ ἦν μετ̓ αὐτῆσ. καὶ ἐτάχυνεν ἡ γυνὴ καὶ ἔδραμε καὶ ἀνήγγειλε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ ὦπται πρόσ με ὁ ἀνήρ, ὃσ ἦλθεν ἐν ἡμέρᾳ πρόσ με. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Μανωὲ ὀπίσω τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ καὶ ἦλθε πρὸσ τὸν ἄνδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ. εἰ σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ λαλήσασ πρὸσ τὴν γυναῖκα̣ καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελοσ. ἐγώ. καὶ εἶπε Μανωέ. νῦν ἐλεύσεται ὁ λόγοσ σου. τίσ ἔσται κρίσισ τοῦ παιδίου καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ̣ καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου πρὸσ Μανωέ. ἀπὸ πάντων, ὧν εἴρηκα πρὸσ τὴν γυναῖκα, φυλάξεται. ἀπὸ παντόσ, ὃ ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου, οὐ φάγεται καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα μὴ πιέτω καὶ πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω. πάντα ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῇ, φυλάξεται. καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸσ τὸν ἄγγελον Κυρίου. κατάσχωμεν ὧδέ σε καὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγῶν. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου πρὸσ Μανωέ. ἐὰν κατάσχῃσ με, οὐ φάγομαι ἀπὸ τῶν ἄρτων σου, καὶ ἐὰν ποιήσῃσ ὁλοκαύτωμα, τῷ Κυρίῳ ἀνοίσεισ αὐτό. ὅτι οὐκ ἔγνω Μανωὲ ὅτι ἄγγελοσ Κυρίου αὐτόσ. καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸσ τὸν ἄγγελον Κυρίου. τί τὸ ὄνομά σοι̣ ὅτι ἔλθοι τὸ ρῆμά σου, καὶ δοξάσομέν σε. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελοσ Κυρίου. εἰσ τί τοῦτο ἐρωτᾷσ τὸ ὄνομά μου̣ καὶ αὐτό ἐστι θαυμαστόν. καὶ ἔλαβε Μανωὲ τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τήν πέτραν τῷ Κυρίῳ. καὶ διεχώρισε ποιῆσαι, καὶ Μανωὲ καὶ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντεσ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου ἕωσ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνέβη ὁ ἄγγελοσ Κυρίου ἐν τῇ φλογὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ Μανωὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντεσ καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ὁ ἄγγελοσ Κυρίου ὀφθῆναι πρὸσ Μανωὲ καὶ πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. τότε ἔγνω Μανωὲ ὅτι ἄγγελοσ Κυρίου οὗτοσ. καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. θανάτῳ ἀποθανούμεθα, ὅτι Θεὸν εἴδομεν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. εἰ ἤθελεν ὁ Κύριοσ θανατῶσαι ἡμᾶσ, οὐκ ἂν ἔλαβεν ἐκ χειρὸσ ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν καὶ οὐκ ἂν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα πάντα καὶ καθὼσ καιρὸσ οὐκ ἂν ἠκούτισεν ἡμᾶσ ταῦτα. καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαμψών. καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ Κύριοσ. καὶ ἤρξατο πνεῦμα Κυρίου συνεκπορεύεσθαι αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ Δὰν καὶ ἀνὰ μέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ μέσον Ἐσθαόλ. ΚΑΙ κατέβη Σαμψὼν εἰσ Θαμναθὰ καὶ εἶδε γυναῖκα ἐν Θαμναθὰ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοφύλων.

καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπε. γυναῖκα ἑώρακα ἐν Θαμναθὰ ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιί̈μ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰσ γυναῖκα. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. μὴ οὐκ εἰσὶ θυγατέρεσ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ παντὸσ τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων̣ καὶ εἶπε Σαμψὼν πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ. ταύτην λάβε μοι, ὅτι αὔτη εὐθεῖα ἐν ὀφθαλμοῖσ μου. καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ Κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιν αὐτὸσ ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντεσ ἐν Ἰσραήλ. καὶ κατέβη Σαμψὼν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰσ Θαμναθά. καὶ ἦλθεν ἕωσ τοῦ ἀμπελῶνοσ Θαμναθά, καὶ ἰδοὺ σκύμνοσ λέοντοσ ὠρυόμενοσ εἰσ συνάντησιν αὐτοῦ. καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτόν, ὡσεὶ συντρίψει ἔριφον αἰγῶν, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησε. καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖσ Σαμψών. καὶ ὑπέστρεψε μεθ̓ ἡμέρασ λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντοσ, καὶ ἰδοὺ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντοσ καὶ μέλι. καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύετο πορευόμενοσ καὶ ἐσθίων. καὶ ἐπορεύθη πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πρὸσ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ, καὶ ἔφαγον. καὶ οὐκ ἀνήγγειλεν αὐτοῖσ ὅτι ἀπὸ στόματοσ τοῦ λέοντοσ ἐξεῖλε τὸ μέλι. κα’Ι κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸσ τὴν γυναῖκα. καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψὼν πότον ἡμέρασ ἑπτά, ὅτι οὕτωσ ποιοῦσιν οἱ νεανίσκοι. καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ ἔλαβον τριάκοντα κλητούσ, καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι. ἐὰν ἀπαγγέλλοντεσ ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖσ ἑπτὰ ἡμέραισ τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνασ καὶ τριάκοντα στολὰσ ἱματίων. καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖσ ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένασ στολὰσ ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ. προβάλλου τὸ πρόβλημά σου, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντοσ καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ̣ καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπί τρεῖσ ἡμέρασ. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψών. ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μή ποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ σου ἐν πυρί. ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶσ κεκλήκατε̣ καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψὼν πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπε. πλὴν μεμίσηκάσ με καὶ οὐκ ἠγάπησάσ με, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάσ μοι αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψών. εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω̣ καὶ ἔκλαυσε πρὸσ αὐτὸν ἐπὶ τὰσ ἑπτὰ ἡμέρασ, ἃσ ἦν αὐτοῖσ ὁ πότοσ. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι παρηνώχλησεν αὐτῷ. καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλε τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ αὐτῆσ. καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον. τί γλυκύτερον μέλιτοσ, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντοσ̣ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου. καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ κατέβη εἰσ Ἀσκάλωνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρασ καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκε τὰσ στολὰσ τοῖσ ἀπαγγείλασι τὸ πρόβλημα. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψὼν καὶ ἀνέβη εἰσ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ἡ γυνὴ Σαμψὼν ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὧν ἐφιλίασεν. ΚΑΙ ἐγένετο μεθ̓ ἡμέρασ ἐν ἡμέραισ θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαμψὼν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν καὶ εἶπεν. εἰσελεύσομαι πρὸσ τὴν γυναῖκά μου καὶ εἰσ τὸ ταμιεῖον. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆσ εἰσελθεῖν.

καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ αὐτῆσ λέγων. εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησασ αὐτήν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σου. μὴ οὐχὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆσ ἡ νεωτέρα ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν̣ ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆσ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. ἠθώωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ̓ αὐτῶν πονηρίαν. καὶ ἐπορεύθη Σαμψὼν καὶ συνέλαβε τριακοσίασ ἀλώπεκασ καὶ ἔλαβε λαμπάδασ καὶ ἐπέστρεψε κέρκον πρὸσ κέρκον καὶ ἔθηκε λαμπάδα μίαν ἀναμέσον τῶν δύο κέρκων καὶ ἔδησε. καὶ ἐξέκαυσε πῦρ ἐν ταῖσ λαμπάσι καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖσ στάχυσι τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνοσ καὶ ἕωσ σταχύων ὀρθῶν καὶ ἕωσ ἀμπελῶνοσ καὶ ἐλαίασ. καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι. τίσ ἐποίησε ταῦτα̣ καὶ εἶπαν. Σαμψὼν ὁ νυμφίοσ τοῦ Θαμνί, ὅτι ἔλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ἐκ τῶν φίλων αὐτοῦ. καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτῆσ ἐν πυρί. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. ἐὰν ποιήσητε οὕτωσ ταύτην, ὅτι ἦ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν καὶ ἔσχατον κοπάσω. καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ κνήμην ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην. καὶ κατέβη καὶ ἐκάθισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆσ πέτρασ Ἠτάμ. Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ παρενέβαλον ἐν Ἰούδᾳ καὶ ἐξερρίφησαν ἐν Λεχί. καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ἰούδα. εἰσ τί ἀνέβητε ἐφ̓ ἡμᾶσ̣ καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι. δῆσαι τὸν Σαμψὼν ἀνέβημεν καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν. καὶ κατέβησαν τρισχίλιοι ἀπὸ Ἰούδα ἄνδρεσ εἰσ τρυμαλιὰν πέτρασ Ἠτὰμ καὶ εἶπαν πρὸσ Σαμψών. οὐκ οἶδασ ὅτι κυριεύουσιν οἱ ἀλλόφυλοι ἡμῶν, καὶ τί τοῦτο ἐποίησασ ἡμῖν̣ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. ὃν τρόπον ἐποίησάν μοι, οὕτωσ ἐποίησα αὐτοῖσ. καὶ εἶπαν αὐτῷ. δῆσαί σε κατέβημεν τοῦ δοῦναί σε ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. ὀμόσατέ μοι μή ποτε συναντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖσ. καὶ εἶπον αὐτῷ λέγοντεσ. οὐχί, ὅτι ἀλλ̓ ἢ δεσμῷ δήσομέν σε καὶ παραδώσομέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ θανάτῳ οὐ θανατώσομέν σε. καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοισ καινοῖσ καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆσ πέτρασ ἐκείνησ. καὶ ἦλθον ἕωσ Σιαγόνοσ. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν καὶ ἔδραμον εἰσ συνάντησιν αὐτοῦ. καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ στυππίον, ὃ ἐξεκαύθη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ. καὶ εὗρε σιαγόνα ὄνου ἐξερριμένη καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίουσ ἄνδρασ. καὶ εἶπε Σαμψών. ἐν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούσ, ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἔρριψε τὴν σιαγόνα ἐκ τῆσ χειρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐκάλεσε τὸν τόπον ἐκεῖνον Ἀναίρεσισ σιαγόνοσ. καὶ ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἔκλαυσε πρὸσ Κύριον καὶ εἶπε. σὺ εὐδόκησασ ἐν χειρὶ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι τῷ δίψει καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων. καὶ ἔρρηξεν ὁ Θεὸσ τὸν λάκκον τὸν ἐν τῇ σιαγόνι, καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ, καὶ ἔπιε, καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἔζησε. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆσ Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, ἥ ἐστιν ἐν Σιαγόνι, ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ἐν ἡμέραισ ἀλλοφύλων εἴκοσιν ἔτη. ΚΑΙ ἐπορεύθη Σαμψὼν εἰσ Γάζαν. καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτήν.

καὶ ἀνηγγέλη τοῖσ Γαζαίοισ λέγοντεσ. ἥκει Σαμψὼν ὧδε. καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ̓ αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐν τῇ πύλῃ τῆσ πόλεωσ καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντεσ. ἕωσ διαφαύσῃ ὁ ὄρθροσ, καὶ φονεύσωμεν αὐτόν. καὶ ἐκοιμήθη Σαμψὼν ἕωσ μεσονυκτίου. καὶ ἀνέστη ἐν ἡμίσει τῆσ νυκτὸσ καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆσ πύλησ τῆσ πόλεωσ σὺν τοῖσ δυσὶ σταθμοῖσ καὶ ἀνεβάσταζεν αὐτὰσ σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἔθηκεν ἐπὶ ὤμων αὐτοῦ καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρουσ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Χεβρὼν καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦτο καὶ ἠγάπησε γυναῖκα ἐν Ἀλσωρήχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλιδά. καὶ ἀνέβησαν πρὸσ αὐτὴν οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ. ἀπάτησον αὐτόν, καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἡ ἰσχὺσ αὐτοῦ ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖσ δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίουσ καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου. καὶ εἶπε Δαλιδὰ πρὸσ Σαμψών. ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύσ σου ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὴν Σαμψών. ἐὰν δήσωσί με ἐν ἑπτὰ νευραῖσ ὑγραῖσ μὴ διεφθαρμέναισ, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡσ εἷσ τῶν ἀνθρώπων. καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ νευρὰσ ὑγρὰσ μὴ διεφθαρμένασ, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖσ. καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ. καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών. καὶ διέσπασε τὰσ νευράσ, ὡσ εἴ τισ ἀποσπάσοι στρέμμα στυπίου ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ πυρόσ. καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Δαλιδὰ πρὸσ Σαμψών. ἰδοὺ ἐπλάνησάσ με καὶ ἐλάλησασ πρόσ με ψευδῆ. νῦν οὖν ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτήν. ἐὰν δεσμεύοντεσ δήσωσί με ἐν καλωδίοισ καινοῖσ, οἷσ οὐκ ἐγένετο ἐν αὐτοῖσ ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡσ εἷσ τῶν ἀνθρώπων. καὶ ἔλαβε Δαλιδὰ καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖσ. καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταμιείου. καὶ εἶπεν. ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών. καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡσεὶ σπαρτίον. καὶ εἶπε Δαλιδὰ πρὸσ Σαμψών. ἰδοὺ ἐπλάνησάσ με καὶ ἐλάλησασ πρόσ με ψευδῆ. ἀνάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτήν. ἐὰν ὑφάνησ τὰσ ἑπτὰ σειρὰσ τῆσ κεφαλῆσ μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐγκρούσῃσ τῷ πασσάλῳ εἰσ τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὡσ εἷσ τῶν ἀνθρώπων ἀσθενήσ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβε Δαλιδὰ τὰσ ἑπτὰ σειρὰσ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ καὶ ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι καὶ ἔπηξε τῷ πασσάλῳ εἰσ τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν. ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών. καὶ ἐξυπνίσθη ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξῇρε τὸν πάσσαλον τοῦ ὑφάσματοσ ἐκ τοῦ τοίχου. καὶ εἶπε πρὸσ Σαμψὼν Δαλιδά. πῶσ λέγεισ, ἠγάπηκά σε, καὶ ἡ καρδία σου οὐκ ἔστι μετ̓ ἐμοῦ̣ τοῦτο τρίτον ἐπλάνησάσ με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάσ μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύσ σου ἡ μεγάλη. καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν ἐν λόγοισ αὐτῆσ πάσασ τὰσ ἡμέρασ καὶ ἐστενοχώρησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕωσ τοῦ ἀποθανεῖν. καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ. σίδηροσ οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ἅγιοσ Θεοῦ ἐγώ εἰμι ἀπὸ κοιλίασ μητρόσ μου. ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται ἀπ̓ ἐμοῦ ἡ ἰσχύσ μου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡσ πάντεσ οἱ ἄνθρωποι. καὶ εἶδε Δαλιδά, ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε καὶ ἐκάλεσε τοὺσ ἄρχοντασ τῶν ἀλλοφύλων, λέγουσα. ἀνάβητε ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέ μοι πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ. καὶ ἀνέβησαν πρὸσ αὐτὴν οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν. καὶ ἐκοίμισε Δαλιδὰ τὸν Σαμψὼν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆσ. καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα, καὶ ἐξύρησε τὰσ ἑπτὰ σειρὰσ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ. καὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἀπέστη ἡ ἰσχὺσ αὐτοῦ ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Δαλιδά. ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών. καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν. ἐξελεύσομαι ὡσ ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ ἐκτιναχθήσομαι. καὶ αὐτὸσ οὐκ ἔγνω ὅτι ὁ Κύριοσ ἀπέστη ἀπάνωθεν αὐτοῦ. καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξέκοψαν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ. καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰσ Γάζαν καὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαισ χαλκείαισ, καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τοῦ δεσμωτηρίου. Καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆσ κεφαλῆσ αὐτοῦ βλαστάνειν, καθὼσ ἐξυρήσατο. καὶ οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν θυσιάσαι θυσίασμα μέγα τῷ Δαγὼν θεῷ αὐτῶν καὶ εὐφρανθῆναι καὶ εἶπαν. ἔδωκεν ὁ Θεὸσ ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψὼν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν. καὶ εἶδον αὐτὸν ὁ λαὸσ καὶ ὕμνησαν τὸν θεὸν αὐτῶν, ὅτι παρέδωκεν ὁ θεὸσ ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν, τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν, καὶ ὃσ ἐπλήθυνε τοὺσ τραυματίασ ἡμῶν. καὶ ὅτε ἠγαθύνθη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ εἶπαν. καλέσατε τὸν Σαμψὼν ἐξ οἴκου φυλακῆσ, καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψὼν ἐξ οἴκου δεσμωτηρίου, και ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ ἐρράπιζον αὐτὸν καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν κιόνων. καὶ εἶπε Σαμψὼν πρὸσ τὸν νεανίαν τὸν κρατοῦντα τὴν χεῖρα αὐτοῦ. ἄφεσ με καὶ ψηλαφήσω τοὺσ κίονασ, ἐφ̓ οἷσ ὁ οἶκοσ ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ ἐπιστηριχθήσομαι ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ ὁ οἶκοσ πλήρησ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ ἐκεῖ πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐπὶ τὸ δῶμα ὡσεὶ τρισχίλιοι ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ οἱ θεωροῦντεσ ἐν παγνίαισ Σαμψών. καὶ ἔκλαυσε Σαμψὼν πρὸσ Κύριον, καὶ εἶπεν. Ἀδωναϊὲ Κύριε, μνήσθητι δή μου νῦν καὶ ἐνίσχυσόν με ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, Θεέ, καὶ ἀνταποδώσω ἀνταπόδοσιν μίαν περὶ τῶν δύο ὀφθαλμῶν μου τοῖσ ἀλλοφύλοισ. καὶ περιέλαβε Σαμψὼν τοὺσ δύο κίονασ τοῦ οἴκου, ἐφ̓ οὓσ ὁ οἶκοσ εἱστήκει, καὶ ἐπεστηρίχθη ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἐκράτησεν ἕνα τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Σαμψών. ἀποθανέτω ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐβάσταξεν ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἔπεσεν ὁ οἶκοσ ἐπὶ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῷ. καὶ ἦσαν οἱ τεθνηκότεσ, οὓσ ἐθανάτωσε Σαμψὼν ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, πλείουσ ἢ οὓσ ἐθανάτωσεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. καὶ κατέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ μέσον Ἐσθαὸλ ἐν τῷ τάφῳ Μανωὲ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸσ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσιν ἔτη. ΚΑΙ ἐγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ὄρουσ Ἐφραίμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχαίασ.

καὶ εἶπε τῇ μητρὶ αὐτοῦ. οἱ χίλιοι καὶ ἑκατόν, οὓσ ἔλαβεσ ἀργυρίου σεαυτῇ καί με ἠράσω καὶ προσεῖπασ ἐν ὠσί μου, ἰδοὺ τὸ ἀργύριον παῤ ἐμοί, ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ. εὐλογητὸσ ὁ υἱόσ μου τῷ Κυρίῳ. καὶ ἀπέδωκε τοὺσ χιλίουσ καὶ ἑκατὸν τοῦ ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ. ἁγιάζουσα ἡγίασα τὸ ἀργύριον τῷ Κυρίῳ ἐκ τῆσ χειρόσ μου τῷ υἱῷ μου τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ νῦν ἀποδώσω αὐτό σοι. καὶ ἀπέδωκε τὸ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ. καὶ ἔλαβεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ διακοσίουσ ἀργυρίου καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ἀργυροκόπῳ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν. καὶ ἐγενήθη ἐν οἴκῳ Μιχαία. καὶ ὁ οἶκοσ Μιχαία, αὐτῷ οἶκοσ Θεοῦ. καὶ ἐποίησεν ἐφὼδ καὶ θεραφὶν καὶ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα ἀπὸ ἑνὸσ υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰσ ἱερέα. ἐν δὲ ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ οὐκ ἦν βασιλεὺσ ἐν Ἰσραήλ. ἀνὴρ τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ ἐποίει. Καὶ ἐγενήθη νεανίασ ἐκ Βηθλεὲμ δήμου Ἰούδα, καὶ αὐτὸσ Λευίτησ, καὶ οὗτοσ παρῴκει ἐκεῖ. καὶ ἐπορεύθη ὁ ἀνὴρ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆσ πόλεωσ Ἰούδα παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὰν εὕρῃ τόπῳ, καὶ ἦλθεν ἕωσ ὄρουσ Ἐφραὶμ καὶ ἕωσ οἴκου Μιχαία τοῦ ποιῆσαι ὁδὸν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαίασ. πόθεν ἔρχῃ̣ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. Λευίτησ εἰμὶ ἐκ Βηθλεὲμ Ἰούδα, καὶ ἐγὼ πορεύομαι παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω τόπῳ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαίασ. κάθου μετ̓ ἐμοῦ καὶ γίνου μοι εἰσ πατέρα καὶ εἰσ ἱερέα, καὶ ἐγὼ δώσω σοι δέκα ἀργυρίου εἰσ ἡμέραν καὶ στολὴν ἱματίων καὶ τὰ πρὸσ ζωήν σου. καὶ ἐπορεύθη ὁ Λευίτησ καὶ ἤρξατο παροικεῖν παρὰ τῷ ἀνδρί, καὶ ἐγενήθη ὁ νεανίασ αὐτῷ ὡσ εἷσ ἀπὸ υἱῶν αὐτοῦ. καὶ ἐπλήρωσε Μιχαίασ τὴν χεῖρα τοῦ Λευίτου, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰσ ἱερέα καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ Μιχαία. καὶ εἶπε Μιχαίασ. νῦν ἔγνων ὅτι ἀγαθυνεῖ μοι Κύριοσ, ὅτι ἐγένετό μοι ὁ Λευίτησ εἰσ ἱερέα. ΕΝ ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ οὐκ ἦν βασιλεὺσ ἐν Ἰσραήλ. καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἡ φυλὴ Δὰν ἐζήτει ἑαυτῇ κληρονομίαν κατοικῆσαι, ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ἐν μέσῳ φυλῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κληρονομία.

καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Δὰν ἀπὸ δήμων αὐτῶν πέντε ἄνδρασ υἱοὺσ δυνάμεωσ ἀπὸ Σαραὰ καὶ ἀπὸ Ἐσθαὸλ τοῦ κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτὴν καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτούσ. πορεύεσθε καὶ ἐξιχνιάσατε τὴν γῆν. καὶ ἦλθον ἕωσ ὄρουσ Ἐφραὶμ ἕωσ οἴκου Μιχαία καὶ ηὐλίσθησαν αὐτοὶ ἐκεῖ ἐν οἴκῳ Μιχαία, καὶ αὐτοὶ ἐπέγνωσαν τὴν φωνὴν τοῦ νεανίσκου τοῦ Λευίτου καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἶπαν αὐτῷ. τίσ ἤνεγκέ σε ὧδε, καὶ σὺ τί ποιεῖσ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, καὶ τί σοι ὧδε̣ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. οὕτω καὶ οὕτωσ ἐποίησέ μοι Μιχαίασ καὶ ἐμισθώσατό με, καὶ ἐγενόμην αὐτῷ εἰσ ἱερέα. καὶ εἶπαν αὐτῷ. ἐπερώτησον δὴ ἐν τῷ Θεῷ, καὶ γνωσόμεθα εἰ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸσ ἡμῶν, ἐν ᾗ ἡμεῖσ πορευόμεθα ἐν αὐτῇ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ ἱερεύσ. πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. ἐνώπιον Κυρίου ἡ ὁδὸσ ὑμῶν, ἐν ᾗ πορεύεσθε ἐν αὐτῇ. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πέντε ἄνδρεσ καὶ ἦλθον εἰσ Λαισά. καὶ εἶδαν τὸν λαὸν τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆσ καθήμενον ἐπ̓ ἐλπίδι, ὡσ κρίσισ Σιδωνίων ἡσυχάζουσα, καὶ οὐκ ἔστι διατρέπων ἢ καταισχύνων λόγον ἐν τῇ γῇ, κληρονόμοσ ἐκπιέζων θησαυρούσ, καὶ μακράν εἰσι Σιδωνίων καὶ λόγον οὐκ ἔχουσι πρὸσ ἄνθρωπον. καὶ ἦλθον οἱ πέντε ἄνδρεσ πρὸσ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν εἰσ Σαραὰ καὶ Ἐσθαὸλ καὶ εἶπον τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν. τί ὑμεῖσ κάθησθε̣ καὶ εἶπαν. ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ̓ αὐτούσ, ὅτι εἴδομεν τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ ἀγαθὴ σφόδρα. καὶ ὑμεῖσ ἡσυχάζετε̣ μὴ ὀκνήσητε τοῦ πορευθῆναι καὶ εἰσελθεῖν τοῦ κληρονομῆσαι τὴν γῆν. καὶ ἡνίκα ἐὰν ἔλθητε, εἰσελεύσεσθε πρὸσ λαὸν ἐπ̓ ἐλπίδι, καὶ ἡ γῆ πλατεῖα, ὅτι ἔδωκεν αὐτὴν ὁ Θεόσ ἐν χειρὶ ὑμῶν, τόποσ, ὅπου οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὑστέρημα παντὸσ ρήματοσ τῶν ἐν τῇ γῇ. Καὶ ἀπῇραν ἐκεῖθεν ἀπὸ δήμων τοῦ Δὰν ἀπὸ Σαραὰ καὶ ἀπὸ Ἐσθαὸλ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ ἐζωσμένοι σκεύη παρατάξεωσ. καὶ ἀνέβησαν καὶ παρενέβαλον ἐν Καριαθιαρὶμ ἐν Ἰούδα. διὰ τοῦτο ἐκλήθη ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ Παρεμβολὴ Δὰν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ, ἰδοὺ ὀπίσω Καριαθιαρίμ. καὶ παρῆλθον ἐκεῖθεν ὄροσ Ἐφραὶμ καὶ ἦλθον ἕωσ οἴκου Μιχαία. καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ πέντε ἄνδρεσ οἱ πορευόμενοι κατασκέψασθαι τὴν γῆν Λαισὰ καὶ εἶπαν πρὸσ τοὺσ ἀδελφούσ. ἔγνωτε ὅτι ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐφὼδ καὶ θεραφὶν καὶ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν̣ καὶ νῦν γνῶτε ὅ,τι ποιήσετε. καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἰσῆλθον εἰσ τόν οἶκον τοῦ νεανίσκου τοῦ Λευίτου, εἰσ τὸν οἶκον Μιχαία, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν εἰσ εἰρήνην. καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρεσ οἱ ἀνεζωσμένοι τὰ σκεύη τῆσ παρατάξεωσ αὐτῶν ἑστῶτεσ παρὰ θύρασ τῆσ πύλησ, οἱ ἐκ τῶν υἱῶν Δάν. καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε ἄνδρεσ οἱ πορευθέντεσ κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ εἰσῆλθον ἐκεῖ εἰσ οἶκον Μιχαία, καὶ ὁ ἱερεὺσ ἑστώσ. καὶ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ ἐφὼδ καὶ τὸ θεραφὶν καὶ τὸ χωνευτόν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ ὁ ἱερεύσ. τί ὑμεῖσ ποιεῖτε̣ καὶ εἶπαν αὐτῷ. κώφευσον, ἐπίθεσ τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ στόμα σου καὶ δεῦρο μεθ̓ ἡμῶν καὶ γένου ἡμῖν εἰσ πατέρα καὶ εἰσ ἱερέα. μὴ ἀγαθὸν εἶναί σε ἱερέα οἴκου ἀνδρὸσ ἑνὸσ ἢ γενέσθαι σε ἱερέα φυλῆσ καὶ οἴκου εἰσ δῆμον Ἰσραήλ̣ καὶ ἠγαθύνθη ἡ καρδία τοῦ ἱερέωσ, καὶ ἔλαβε τὸ ἐφὼδ καὶ τὸ θεραφὶν καὶ τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτὸν καὶ ἦλθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ. καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπῆλθαν. καὶ ἔθηκαν τὰ τέκνα καὶ τὴν κτῆσιν καὶ τὸ βάροσ ἔμπροσθεν αὐτῶν. αὐτοὶ ἐμάκρυναν ἀπὸ οἴκου Μιχαία καὶ ἰδοὺ Μιχαίασ καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ ἐν ταῖσ οἰκίαισ ταῖσ μετὰ οἴκου Μιχαία ἐβόησαν καὶ κατελάβοντο τοὺσ υἱοὺσ Δάν. καὶ ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Δὰν τὸ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπαν τῷ Μιχαίᾳ. τί ἐστί σοι, ὅτι ἐβόησασ̣ καὶ εἶπε Μιχαίασ. ὅτι τὸ γλυπτόν μου, ὃ ἐποίησα, ἐλάβετε καὶ τὸν ἱερέα καὶ ἐπορεύθητε. καὶ τί μοι ἔτι̣ καὶ τί τοῦτο λέγετε πρόσ με. τί κράζεισ̣ καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτὸν οἱ υἱοὶ Δάν. μὴ ἀκουσθήτω δὴ φωνή σου μεθ̓ ἡμῶν, μή ποτε συναντήσωσιν ἡμῖν ἄνδρεσ πικροὶ ψυχῇ καὶ προσθήσουσι ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ οἴκου σου. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Δὰν εἰσ ὁδὸν αὐτῶν. καὶ εἶδε Μιχαίασ ὅτι δυνατώτεροί εἰσιν ὑπὲρ αὐτόν, καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ οἱ υἱοὶ Δὰν ἔλαβον ὃ ἐποίησε Μιχαίασ, καὶ τὸν ἱερέα, ὃσ ἦν αὐτῷ, καὶ ἦλθον ἐπὶ Λαισά, ἐπὶ λαὸν ἡσυχάζοντα καὶ πεποιθότα ἐπ̓ ἐλπίδι καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺσ ἐν στόματι ρομφαίασ καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. καὶ οὐκ ἦν ὁ ρυόμενοσ, ὅτι μακράν ἐστιν ἀπὸ Σιδωνίων, καὶ λόγοσ οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ μετὰ ἀνθρώπου, καὶ αὐτὴ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ οἴκου Ραάβ. καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν καὶ κατεσκήνωσαν ἐν αὐτῇ καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆσ πόλεωσ Δὰν ἐν ὀνόματι Δὰν πατρὸσ αὐτῶν, ὃσ ἐτέχθη τῷ Ἰσραήλ. καὶ ἦν Οὐλαμαί̈σ ὄνομα τῆσ πόλεωσ τὸ πρότερον. καὶ ἔστησαν ἑαυτοῖσ οἱ υἱοὶ Δὰν τὸ γλυπτόν. καὶ Ἰωνάθαν υἱὸσ Γηρσὼν υἱὸσ Μανασσῆ, αὐτὸσ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖσ τῇ φυλῇ Δὰν ἕωσ ἡμέρασ τῆσ ἀποικίασ τῆσ γῆσ. καὶ ἔθηκαν ἑαυτοῖσ τὸ γλυπτόν, ὃ ἐποίησε Μιχαίασ πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ἦν ὁ οἶκοσ τοῦ Θεοῦ ἐν Σηλώμ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ οὐκ ἦν βασιλεὺσ ἐν Ἰσραήλ. καὶ ἐγένετο ἀνὴρ Λευίτησ παροικῶν ἐν μηροῖσ ὄρουσ Ἐφραὶμ καὶ ἔλαβεν αὐτῷ γυναῖκα παλλακὴν ἀπὸ Βηθλεὲμ Ἰούδα.

καὶ ἐπορεύθη ἀπ̓ αὐτοῦ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθε παῤ αὐτοῦ εἰσ οἶκον πατρὸσ αὐτῆσ εἰσ Βηθλεὲμ Ἰούδα καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρασ μηνῶν τεσσάρων. καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῆσ τοῦ λαλῆσαι ἐπὶ καρδίαν αὐτῆσ τοῦ ἐπιστρέψαι αὐτὴν αὐτῷ, καὶ νεανίασ αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ καὶ ζεῦγοσ ὄνων. ἡ δὲ εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰσ οἶκον πατρὸσ αὐτῆσ, καὶ εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ τῆσ νεάνιδοσ καὶ ηὐφράνθη εἰσ συνάντησιν αὐτοῦ. καὶ κατέσχεν αὐτὸν ὁ γαμβρὸσ αὐτοῦ ὁ πατὴρ τῆσ νεάνιδοσ καὶ ἐκάθισε μετ̓ αὐτοῦ ἐπὶ τρεῖσ ἡμέρασ, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ηὐλίσθησαν ἐκεῖ. καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί̈ καὶ ἀνέστη τοῦ πορευθῆναι. καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆσ νεάνιδοσ πρὸσ τὸν νυμφίον αὐτοῦ. στήρισον τὴν καρδίαν σου ψωμῷ ἄρτου, καὶ μετὰ τοῦτο πορεύσεσθε. καὶ ἐκάθισαν καὶ ἔφαγον οἱ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔπιον. καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆσ νεάνιδοσ πρὸσ τὸν ἄνδρα. ἄγε δὴ αὐλίσθητι, καὶ ἀγαθυνθήσεται ἡ καρδία σου. καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ τοῦ πορεύεσθαι αὐτόσ. καὶ ἐβιάσατο αὐτὸν ὁ γαμβρὸσ αὐτοῦ, καὶ ἐκάθισε καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. καὶ ὤρθρισε τὸ πρωί̈ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ τοῦ πορευθῆναι. καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆσ νεάνιδοσ. στήρισον δὴ τὴν καρδίαν σου καὶ στράτευσον ἕωσ κλῖναι τὴν ἡμέραν. καὶ ἔφαγον οἱ δύο. καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ τοῦ πορευθῆναι, αὐτὸσ καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ ὁ νεανίασ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γαμβρὸσ αὐτοῦ ὁ πατὴρ τῆσ νεάνιδοσ. ἰδοὺ δὴ ἠσθένησενἡμέρα εἰσ τὴν ἑσπέραν. αὐλίσθητι ὧδε, καὶ ἀγαθυνθήσεται ἡ καρδία σου, καὶ ὀρθριεῖτε αὔριον εἰσ ὁδὸν ὑμῶν καὶ πορεύσῃ εἰσ τὸ σκήνωμά σου. καὶ οὐκ εὐδόκησεν ὁ ἀνὴρ αὐλισθῆναι καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθε καὶ ἦλθεν ἕωσ ἀπέναντι Ἰεβοὺσ , καὶ μετ̓ αὐτοῦ ζεῦγοσ ὄνων ἐπισεσαγμένων, καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἤλθοσαν ἕωσ Ἰεβούσ, καὶ ἡ ἡμέρα προβεβήκει σφόδρα. καὶ εἶπεν ὁ νεανίασ πρὸσ τὸν κύριον αὐτοῦ. δεῦρο δὴ καὶ ἐκκλίνωμεν εἰσ πόλιν τοῦ Ἰεβουσὶ ταύτην καὶ αὐλισθῶμεν ἐν αὐτῇ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν ὁ κύριοσ αὐτοῦ. οὐκ ἐκκλινοῦμεν εἰσ πόλιν ἀλλοτρίαν, ἐν ᾗ οὐκ ἔστιν ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ ὧδε, καὶ παρελευσόμεθα ἕωσ Γαβαά. καὶ εἶπε τῷ νεανίᾳ αὐτοῦ. δεῦρο καὶ ἐγγίσωμεν ἑνὶ τῶν τόπων καὶ αὐλισθησόμεθα ἐν Γαβαὰ ἢ ἐν Ραμά. καὶ παρῆλθον καὶ ἐπορεύθησαν, καὶ ἔδυ αὐτοῖσ ὁ ἥλιοσ ἐχόμενα τῆσ Γαβαά, ἥ ἐστι τῷ Βενιαμίν. καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ τοῦ εἰσελθεῖν αὐλισθῆναι ἐν Γαβαά. καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐκάθισαν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆσ πόλεωσ, καὶ οὐκ ἦν ἀνὴρ συνάγων αὐτοὺσ εἰσ οἰκίαν αὐλισθῆναι. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πρεσβύτησ ἤρχετο ἐξ ἔργων αὐτοῦ ἐξ ἀγροῦ ἐν ἑσπέρᾳ. καὶ ὁ ἀνὴρ ἦν ἐξ ὄρουσ Ἐφραίμ, καὶ αὐτὸσ παρῴκει ἐν Γαβαά, καὶ οἱ ἄνδρεσ τοῦ τόπου υἱοὶ Βενιαμίν. καὶ ᾖρε τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ εἶδε τὸν ὁδοιπόρον ἄνδρα ἐν τῇ πλατείᾳ τῆσ πόλεωσ. καὶ εἶπεν ὁ ἀνὴρ ὁ πρεσβύτησ. ποῦ πορεύῃ καὶ πόθεν ἔρχῃ̣ καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτόν. παραπορευόμεθα ἡμεῖσ ἀπὸ Βηθλεὲμ Ἰούδα ἕωσ μηρῶν ὄρουσ Ἐφραίμ. ἐκεῖθεν ἐγώ εἰμι καὶ ἐπορεύθην ἕωσ Βηθλεὲμ Ἰούδα, καὶ εἰσ τὸν οἶκόν μου ἐγὼ πορεύομαι, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων με εἰσ τὴν οἰκίαν. καί γε ἄχυρα καὶ χορτάσματά ἐστι τοῖσ ὄνοισ ἡμῶν, καὶ ἄρτοσ καὶ οἶνόσ ἐστιν ἐμοὶ καὶ τῇ παιδίσκῃ καὶ τῷ νεανίσκῳ μετὰ τῶν παίδων σου, οὐκ ἔστιν ὑστέρημα παντὸσ πράγματοσ. καὶ εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρεσβύτησ. εἰρήνη σοι, πλὴν πᾶν τὸ ὑστέρημά σου ἐπ̓ ἐμέ. πλὴν ἐν τῇ πλατείᾳ οὐ μὴ αὐλισθήσῃ. καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὸν εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τόπον ἐποίησε τοῖσ ὄνοισ, καὶ αὐτοὶ ἐνίψαντο τοὺσ πόδασ αὐτῶν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον. αὐτοὶ δὲ ἀγαθύνοντεσ καρδίαν αὐτῶν καὶ ἰδοὺ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ υἱοὶ παρανόμων ἐκύκλωσαν τὴν οἰκίαν κρούοντεσ ἐπὶ τὴν θύραν. καὶ εἶπον πρὸσ τὸν ἄνδρα τὸν κύριον τοῦ οἴκου τὸν πρεσβύτην λέγοντεσ. ἐξένεγκε τὸν ἄνδρα, ὃσ εἰσῆλθεν εἰσ τὴν οἰκίαν σου, ἵνα γνῶμεν αὐτόν. καὶ ἐξῆλθε πρὸσ αὐτοὺσ ὁ ἀνὴρ ὁ κύριοσ τοῦ οἴκου καὶ εἶπε. μὴ ἀδελφοί, μὴ κακοποιήσητε δὴ μετὰ τὸ εἰσελθεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον εἰσ τὴν οἰκίαν μου, μὴ ποιήσητε τὴν ἀφροσύνην ταύτην. ἰδὲ ἡ θυγάτηρ μου ἡ παρθένοσ καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ, ἐξάξω αὐτάσ, καὶ ταπεινώσατε αὐτὰσ καὶ ποιήσατε αὐταῖσ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν. καὶ τῷ ἀνδρὶ τούτῳ μὴ ποιήσητε τὸ ρῆμα τῆσ ἀφροσύνησ ταύτησ. καὶ οὐκ εὐδόκησαν οἱ ἄνδρεσ τοῦ εἰσακοῦσαι αὐτοῦ. καὶ ἐπελάβετο ὁ ἀνὴρ τῆσ παλλακῆσ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν πρὸσ αὐτοὺσ ἔξω, καὶ ἔγνωσαν αὐτὴν καὶ ἐνέπαιζον ἐν αὐτῇ ὄλην τὴν νύκτα ἕωσ τὸ πρωί̈. καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτήν, ὡσ ἀνέβη τὸ πρωί̈. καὶ ἦλθεν ἡ γυνὴ πρὸσ τὸν ὄρθρον καὶ ἔπεσε παρὰ τὴν θύραν τοῦ οἴκου, οὗ ἦν αὐτῆσ ἐκεῖ ὁ ἀνήρ, ἕωσ οὗ διέφαυσε. καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ τὸ πρωί̈ καὶ ἤνοιξε τὰσ θύρασ τοῦ οἴκου, καὶ ἐξῆλθε τοῦ πορευθῆναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καί ἰδοὺ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡ παλλακὴ πεπτωκυῖα παρὰ τὰσ θύρασ τοῦ οἴκου, καὶ αἱ χεῖρεσ αὐτῆσ ἐπὶ τὸ πρόθυρον. καὶεἶπε πρὸσ αὐτήν. ἀνάστα καὶ ἀπέλθωμεν. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη, ὅτι ἦν νεκρά. καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὸν ὄνον καὶ ἐπορεύθη εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ. καὶ ἔλαβε τὴν ρομφαίαν καὶ ἐκράτησε τὴν παλλακὴν αὐτοῦ καὶ ἐμέλισεν αὐτὴν εἰσ δώδεκα μέλη καὶ ἀπέστειλεν αὐτὰ ἐν παντὶ ὁρίῳ Ἰσραήλ. καὶ ἐγένετο πᾶσ ὁ βλέπων ἔλεγεν. οὐκ ἐγένετο καὶ οὐχ ἑώραται ἀπὸ ἡμέρασ ἀναβάσεωσ υἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ θέσθε ὑμῖν αὐτοῖσ βουλὴν ἐπ̓ αὐτὴν καὶ λαλήσατε. ΚΑΙ ἐξῆλθον πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη ἡ συναγωγὴ ὡσ ἀνὴρ εἷσ ἀπὸ Δὰν καὶ ἕωσ Βηρσαβεὲ καὶ γῆ τοῦ Γαλαὰδ πρὸσ Κύριον εἰσ Μασσηφά.

καὶ ἐστάθησαν κατὰ πρόσωπον Κυρίου πᾶσαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἐν ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδεσ ἀνδρῶν πεζῶν ἕλκοντεσ ρομφαίαν. καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰσ Μασσηφά. καὶ ἐλθόντεσ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. λαλήσατε, ποῦ ἐγένετο ἡ πονηρία αὕτη̣ καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ Λευίτησ, ὁ ἀνὴρ τῆσ γυναικὸσ τῆσ φονευθείσησ, καὶ εἶπεν. εἰσ Γαβαὰ τῆσ Βενιαμὶν ἦλθον ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου τοῦ αὐλισθῆναι. καὶ ἀνέστησαν ἐπ̓ ἐμὲ οἱ ἄνδρεσ τῆσ Γαβαὰ καὶ ἐκύκλωσαν ἐπ̓ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυκτόσ. ἐμὲ ἠθέλησαν φονεῦσαι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἀπέθανε. καὶ ἐκράτησα τὴν παλλακήν μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίασ υἱῶν Ἰσραήλ, ὅτι ἐποίησαν ζέμα καὶ ἀπόπτωμα ἐν Ἰσραήλ. ἰδοὺ πάντεσ ὑμεῖσ, υἱοὶ Ἰσραήλ, δότε ἑαυτοῖσ λόγον καὶ βουλὴν ἐκεῖ. καὶ ἀνέστη πᾶσ ὁ λαὸσ ὡσ ἀνὴρ εἷσ, λέγοντεσ. οὐκ ἀπελευσόμεθα ἀνὴρ εἰσ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπιστρέψομεν ἀνὴρ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ νῦν τοῦτο τὸ ρῆμα, ὃ ποιηθήσεται τῇ Γαβαά. ἀναβησόμεθα ἐπ̓ αὐτὴν ἐν κλήρῳ, πλὴν ληψόμεθα δέκα ἄνδρασ τοῖσ ἑκατὸν εἰσ πάσασ φυλὰσ Ἰσραὴλ καὶ ἑκατὸν τοῖσ χιλίοισ καὶχιλίουσ τοῖσ μυρίοισ, λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τοῦ ποιῆσαι ἐλθεῖν αὐτοὺσ εἰσ Γαβαὰ Βενιαμίν, ποιῆσαι αὐτῇ κατὰ πᾶν τὸ ἀπόπτωμα, ὃ ἐποίησεν ἐν Ἰσραήλ. καὶ συνήχθη πᾶσ ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰσ τὴν πόλιν ὡσ ἀνὴρ εἷσ. Καὶ ἀπέστειλαν αἱ φυλαὶ Ἰσραὴλ ἄνδρασ ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμὶν λέγοντεσ. τίσ ἡ πονηρία αὕτη ἡ γενομένη ἐν ὑμῖν̣ καὶ νῦν δότε τοὺσ ἄνδρασ υἱοὺσ παρανόμων τοὺσ ἐν Γαβαά, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺσ καὶ ἐκκαθαριοῦμεν πονηρίαν ἀπὸ Ἰσραήλ. καὶ οὐκ εὐδόκησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀκοῦσαι τῆσ φωνῆσ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰσ Γαβαὰ ἐξελθεῖν εἰσ παράταξιν πρὸσ υἱοὺσ Ἰσραήλ. καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν πόλεων εἴκοσι τρεῖσ χιλιάδεσ, ἀνὴρ ἕλκων ρομφαίαν, ἐκτὸσ τῶν οἰκούντων τὴν Γαβαά, οἳ ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ ἐκ παντὸσ λαοῦ ἀμφοτεροδέξιοι. πάντεσ οὗτοι σφενδονῆται ἐν λίθοισ πρὸσ τρίχα, καὶ οὐκ ἐξαμαρτάνοντεσ. καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐπεσκέπησαν ἐκτὸσ τοῦ Βενιαμίν, τετρακόσιαι χιλιάδεσ ἀνδρῶν ἑλκόντων ρομφαίαν. πάντεσ οὗτοι ἄνδρεσ παρατάξεωσ. καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰσ Βαιθὴλ καὶ ἠρώτησαν ἐν τῷ Θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. τίσ ἀναβήσεται ἡμῖν ἐν ἀρχῇ εἰσ παράταξιν πρὸσ υἱοὺσ Βενιαμίν̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. Ἰούδασ ἐν ἀρχῇ ἀναβήσεται ἀφηγούμενοσ. καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πρωί̈ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Γαβαά. καὶ ἐξῆλθον πᾶσ ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰσ παράταξιν πρὸσ Βενιαμὶν καὶ συνῆψαν αὐτοῖσ ἐπὶ Γαβαά. καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ τῆσ Γαβαὰ καὶ διέφθειραν ἐν Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδασ ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἐνίσχυσαν ἀνὴρ Ἰσραὴλ καὶ προσέθηκαν συνάψαι παράταξιν ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου συνῆψαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ. καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον Κυρίου ἕωσ ἑσπέρασ καὶ ἠρώτησαν ἐν Κυρίῳ λέγοντεσ. εἰ προσθῶμεν ἐγγίσαι εἰσ παράταξιν πρὸσ υἱοὺσ Βενιαμὶν ἀδελφοὺσ ἡμῶν̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. ἀνάβητε πρὸσ αὐτούσ. καὶ προσῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ υἱοὺσ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ. καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν εἰσ συνάντησιν αὐτοῖσ ἀπὸ τῆσ Γαβαὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέφθειραν ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ ἔτι ὀκτωκαίδεκα χιλιάδασ ἀνδρῶν ἐπί τὴν γῆν. πάντεσ οὗτοι ἕλκοντεσ ρομφαίαν. καὶ ἀνέβησαν πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ καὶ ἦλθον εἰσ Βαιθὴλ καὶ ἔκλαυσαν, καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἕωσ ἑσπέρασ καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεισ καὶ τελείασ ἐνώπιον Κυρίου. ὅτι ἐκεῖ κιβωτὸσ διαθήκησ Κυρίου τοῦ Θεοῦ, καὶ Φινεὲσ υἱὸσ Ἐλεάζαρ υἱοῦ Ἀαρὼν παρεστηκὼσ ἐνώπιον αὐτῆσ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ. καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν Κυρίῳ λέγοντεσ. εἰ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν εἰσ παράταξιν πρὸσ υἱοὺσ Βενιαμὶν ἀδελφοὺσ ἡμῶν ἢ ἐπίσχωμεν̣ καὶ εἶπε Κύριοσ. ἀνάβητε, ὅτι αὔριον δώσω αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ ὑμῶν. Καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔνεδρα τῇ Γαβαὰ κύκλῳ. καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ υἱοὺσ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ συνῆψαν πρὸσ τὴν Γαβαὰ ὡσ ἅπαξ καὶ ἅπαξ. καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν εἰσ συνάντησιν τοῦ λαοῦ καὶ ἐξεκενώθησαν ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ ἤρξαντο πατάσσειν ἀπὸ τοῦ λαοῦ τραυματίασ ὡσ ἅπαξ καὶ ἅπαξ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ, ἥ ἐστι μία ἀναβαίνουσα εἰσ Βαιθὴλ καὶ μία εἰσ Γαβαὰ ἐν ἀγρῷ, ὡσ τριάκοντα ἄνδρασ ἐν Ἰσραήλ. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν. πίπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡσ τὸ πρῶτον. καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἶπαν. φύγωμεν καὶ ἐκκενώσωμεν αὐτοὺσ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὰσ ὁδούσ. καὶ ἐποίησαν οὕτω. καὶ πᾶσ ἀνὴρ ἀνέστη ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ συνῆψαν ἐν Βααλθαμάρ, καὶ τό ἔνεδρον Ἰσραὴλ ἐπήρχετο ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ ἀπὸ Μαοραγαβέ. καὶ ἦλθον ἐξ ἐναντίασ Γαβαὰ δέκα χιλιάδεσ ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παντὸσ Ἰσραὴλ καὶ παράταξισ βαρεῖα. καὶ αὐτοὶ οὐ ἔγνωσαν, ὅτι φθάνει ἐπ̓ αὐτοὺσ ἡ κακία. καὶ ἐπάταξε Κύριοσ τὸν Βενιαμὶν ἐνώπιον υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ διέφθειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ τοῦ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδασ καὶ ἑκατὸν ἄνδρασ. πάντεσ οὗτοι εἷλκον ρομφαίαν. καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ὅτι ἐπλήγησαν. καὶ ἔδωκεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ τῷ Βενιαμὶν τόπον, ὅτι ἤλπισαν πρὸσ τό ἔνεδρον, ὃ ἔθηκαν ἐπὶ τῇ Γαβαά. καὶ ἐν τῷ αὐτοὺσ ὑποχωρῆσαι καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκινήθη καί ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν Γαβαά, καὶ ἐξεχύθη τὸ ἔνεδρον καὶ ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ρομφαίασ. καὶ σημεῖον ἦν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ μετὰ τοῦ ἐνέδρου τῆσ μάχησ ἀνενέγκαι αὐτοὺσ σύσσημον καπνοῦ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ. καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὅτι προκατελάβετο τὸ ἔνεδρον τὴν Γαβαά, καὶ ἔστησαν ἐν τῇ παρατάξει, καὶ Βενιαμὶν ἤρξατο πατάσσειν τραυματίασ ἐν ἀνδράσιν Ἰσραὴλ ὡσ τριάκοντα ἄνδρασ, ὅτι εἶπαν. πάλιν πτώσει πίπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡσ ἡ παράταξισ ἡ πρώτη. καὶ τὸ σύσσημον ἀνέβη ἐπὶ πλεῖον ἐπὶ τῆσ πόλεωσ ὡσ στῦλοσ καπνοῦ. καὶ ἐπέβλεψε Βενιαμὶν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἀνέβη συντέλεια τῆσ πόλεωσ ἕωσ οὐρανοῦ. καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐπέστρεψε, καὶ ἔσπευσαν ἄνδρεσ Βενιαμίν, ὅτι εἶδον ὅτι συνήντησεν ἐπ̓ αὐτούσ ἡ πονηρία. καὶ ἐπέβλεψαν ἐνώπιον υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ τὴν ὁδὸν τῆσ ἐρήμου καὶ ἔφυγον, καὶ ἡ παράταξισ ἔφθασεν ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων διέφθειρον αὐτοὺσ ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ κατέκοπτον τὸν Βενιαμὶν καὶ ἐδίωξαν αὐτὸν ἀπὸ Νουὰ κατὰ πόδα αὐτοῦ ἕωσ ἀπέναντι Γαβαὰ πρὸσ ἀνατολὰσ ἡλίου. καὶ ἔπεσον ἀπὸ Βενιαμὶν ὀκτωκαίδεκα χιλιάδεσ ἀνδρῶν. οἱ πάντεσ οὗτοι ἄνδρεσ δυνάμεωσ. καὶ ἐπέβλεψαν οἱ λοιποὶ καὶ ἔφευγον εἰσ τὴν ἔρημον πρὸσ τὴν πέτραν τοῦ Ρεμμών, καὶ ἐκαλαμήσαντο ἐξ αὐτῶν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πεντακισχιλίουσ ἄνδρασ. καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτῶν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕωσ Γεδᾶν καὶ ἐπάταξαν ἐξ αὐτῶν δισχιλίουσ ἄνδρασ. καὶ ἐγένοντο πάντεσ οἱ πεπτωκότεσ ἀπὸ Βενιαμὶν εἰκοσιπέντε χιλιάδεσ ἀνδρῶν ἑλκόντων ρομφαίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. οἱ πάντεσ οὗτοι ἄνδρεσ δυνάμεωσ. καὶ ἐπέβλεψαν οἱ λοιποὶ καὶ ἔφυγον εἰσ τὴν ἔρημον πρὸσ τὴν πέτραν τοῦ Ρεμμών, ἑξακόσιοι ἄνδρεσ, καὶ ἐκάθισαν ἐν πέτρᾳ Ρεμμὼν τέσσαρασ μῆνασ. καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπέστρεψαν πρὸσ υἱοὺσ Βενιαμὶν καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺσ ἐν στόματι ρομφαίασ ἀπὸ πόλεωσ Μεθλὰ καὶ ἕωσ κτήνουσ καὶ ἕωσ παντὸσ τοῦ εὑρισκομένου εἰσ πάσασ τὰσ πόλεισ. καὶ τὰσ πόλεισ τὰσ εὑρεθείσασ ἐνέπρησαν ἐν πυρί. ΚΑΙ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὤμοσαν ἐν Μασσηφὰθ λέγοντεσ. ἀνὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμὶν εἰσ γυναῖκα.

καὶ ἦλθεν ὁ λαὸσ εἰσ Βαιθὴλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕωσ ἑσπέρασ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ᾖραν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν μέγαν καὶ εἶπαν. εἰσ τί, Κύριε Θεὲ Ἰσραήλ, ἐγενήθη αὕτη τοῦ ἐπισκεπῆναι σήμερον ἀπὸ Ἰσραὴλ φυλὴν μίαν̣ καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν ὁ λαὸσ καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεισ καὶ τελείασ. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. τίσ οὐκ ἀνέβη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ἰσραὴλ πρὸσ Κύριον̣ ὅτι ὁ ὅρκοσ μέγασ ἦν τοῖσ οὐκ ἀναβεβηκόσι πρὸσ Κύριον εἰσ Μασσηφὰθ λέγοντεσ. θανάτῳ θανατωθήσεται. καὶ παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸσ Βενιαμὶν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ εἶπαν. ἐξεκόπη σήμερον φυλὴ μία ἀπὸ Ἰσραήλ. τί ποιήσωμεν αὐτοῖσ τοῖσ περισσοῖσ τοῖσ ὑπολειφθεῖσιν εἰσ γυναῖκασ̣ καὶ ἡμεῖσ ὠμόσαμεν ἐν Κυρίῳ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖσ ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν εἰσ γυναῖκασ. καὶ εἶπαν. τίσ εἷσ ἀπὸ φυλῶν Ἰσραήλ, ὃσ οὐκ ἀνέβη πρὸσ Κύριον εἰσ Μασσηφάθ̣ καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦλθεν ἀνὴρ εἰσ τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Ἰαβὶσ Γαλαὰδ εἰσ τὴν ἐκκλησίαν. καὶ ἐπεσκέπη ὁ λαόσ, καί οὐκ ἦν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπὸ οἰκούντων Ἰαβὶσ Γαλαάδ. καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἡ συναγωγὴ δώδεκα χιλιάδασ ἀνδρῶν ἀπὸ υἱῶν τῆσ δυνάμεωσ καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγοντεσ. πορεύεσθε καὶ πατάξατε τοὺσ οἰκοῦντασ Ἰαβὶσ Γαλαὰδ ἐν στόματι ρομφαίασ. καὶ τοῦτο ποιήσετε. πᾶν ἄρσεν καὶ πᾶσαν γυναῖκα εὐδυῖαν κοίτην ἄρσενοσ ἀναθεματιεῖτε, τὰσ δὲ παρθένουσ περιποιήσεσθε. καὶ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ εὗρον ἀπὸ οἰκούντων Ἰαβὶσ Γαλαὰδ τετρακοσίασ νεάνιδασ παρθένουσ, αἵτινεσ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰσ κοίτην ἄρσενοσ, καὶ ἤνεγκαν αὐτὰσ εἰσ τὴν παρεμβολὴν εἰσ Σηλὼμ τὴν ἐν γῇ Χαναάν. καὶ ἀπέστειλαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ καὶ ἐλάλησαν πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Βενιαμὶν ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμὼν καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺσ εἰσ εἰρήνην. καὶ ἐπέστρεψε Βενιαμὶν πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰσ γυναῖκασ, ἃσ ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν θυγατέρων Ἰαβὶσ Γαλαάδ. καὶ ἤρεσεν αὐτοῖσ οὕτω. Καὶ ὁ λαὸσ παρεκλήθη ἐπὶ τῷ Βενιαμίν, ὅτι ἐποίησε Κύριοσ διακοπὴν ἐν ταῖσ φυλαῖσ Ἰσραήλ. καὶ εἶπον οἱ πρεσβύτεροι τῆσ συναγωγῆσ. τί ποιήσωμεν τοῖσ περισσοῖσ εἰσ γυναῖκασ̣ ὅτι ἠφανίσθη ἀπὸ Βενιαμὶν γυνή. καὶ εἶπαν. Κληρονομία διασωζομένων τῶν Βενιαμίν, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται φυλὴ ἀπὸ Ἰσραήλ. ὅτι ἡμεῖσ οὐ δυνησόμεθα δοῦναι αὐτοῖσ γυναῖκασ ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν ἐν υἱοῖσ Ἰσραὴλ λέγοντεσ. ἐπικατάρατοσ ὁ διδοὺσ γυναῖκα τῷ Βενιαμίν. καὶ εἶπαν. ἰδοὺ δὴ ἑορτὴ Κυρίου ἐν Σηλὼμ ἀφ̓ ἡμερῶν εἰσ ἡμέρασ, ἥ ἐστιν ἀπὸ βορρᾶ τῆσ Βαιθὴλ κατ̓ ἀνατολάσ ἡλίου ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ τῆσ ἀναβαινούσησ ἀπό Βαιθὴλ εἰσ Συχέμ καὶ ἀπὸ νότου τῆσ Λεβωνά. καὶ ἐνετείλαντο τοῖσ υἱοῖσ Βενιαμὶν λέγοντεσ. πορεύεσθε καὶ ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖσ ἀμπελῶσι. καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδού, ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρεσ τῶν οἰκούντων Σηλὼ χορεύειν ἐν τοῖσ χοροῖσ, καὶ ἐξελεύσεσθε ἐκ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσατε ἑαυτοῖσ ἀνὴρ γυναῖκα, ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλὼμ καὶ πορεύεσθε εἰσ γῆν Βενιαμίν. καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρεσ αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖσ. ἔλεοσ ποιήσατε ἡμῖν αὐτάσ, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει, ὅτι οὐχ ὑμεῖσ ἐδώκατε αὐτοῖσ. ὡσ κλῆροσπλημμελήσατε. καὶ ἐποίησαν οὕτωσ οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν καὶ ἔλαβον γυναῖκασ εἰσ ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ὧν ἥρπασαν. καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰσ πόλεισ καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖσ. καὶ περιεπάτησαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνὴρ εἰσ φυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰσ συγγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον ἐκεῖθεν ἀνὴρ εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. ἐν δὲ ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ οὐκ ἦν βασιλεὺσ ἐν Ἰσραήλ. ἀνὴρ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐποίει.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION