Plutarch, Σόλων, chapter 30

(플루타르코스, Σόλων, chapter 30)

"ὦ παῖ Ἱπποκράτουσ, ὑποκρίνῃ τὸν Ὁμηρικὸν Ὀδυσσέα· "ταῦτα γὰρ ποιεῖσ τοὺσ πολίτασ παρακρουόμενοσ οἷσ ἐκεῖνοσ τοὺσ πολεμίουσ ἐξηπάτησεν, αἰκισάμενοσ ἑαυτόν. ἐκ τούτου τὸ μὲν πλῆθοσ ἦν ἕτοιμον ὑπερμαχεῖν τοῦ Πεισιστράτου, καὶ συνῆλθεν εἰσ ἐκκλησίαν ὁ δῆμοσ.

Ἀρίστωνοσ δὲ γράψαντοσ ὅπωσ δοθῶσι πεντήκοντα κορυνηφόροι τῷ Πεισιστράτῳ φυλακὴ τοῦ σώματοσ, ἀντεῖπεν ὁ Σόλων ἀναστὰσ καὶ πολλὰ διεξῆλθεν ὅμοια τούτοισ οἷσ διὰ τῶν ποιημάτων γέγραφεν· εἰσ γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰσ ἔπη αἱμύλοι ἀνδρόσ. ὑμῶν δ’ εἷσ μὲν ἕκαστοσ ἀλώπεκοσ ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν δ’ ὑμῖν χαῦνοσ ἔνεστι νόοσ. ὁρῶν δὲ τοὺσ μὲν πένητασ ὡρμημένουσ χαρίζεσθαι τῷ Πεισιστράτῳ καὶ θορυβοῦντασ, τοὺσ δὲ πλουσίουσ ἀποδιδράσκοντασ καὶ ἀποδειλιῶντασ, ἀπῆλθεν εἰπὼν ὅτι τῶν μέν ἐστι σοφώτεροσ, τῶν δὲ ἀνδρειότεροσ·

σοφώτεροσ μὲν τῶν μὴ συνιέντων τὸ πραττόμενον, ἀνδρειότεροσ δὲ τῶν συνιέντων μέν, ἐναντιοῦσθαι δὲ τῇ τυραννίδι φοβουμένων. τὸ δὲ ψήφισμα κυρώσασ ὁ δῆμοσ οὐδὲ περὶ τοῦ πλήθουσ ἔτι τῶν κορυνηφόρων διεμικρολογεῖτο πρὸσ τὸν Πεισίστρατον, ἀλλ’ ὅσουσ ἐβούλετο τρέφοντα καὶ συνάγοντα φανερῶσ περιεώρα, μέχρι τὴν ἀκρόπολιν κατέσχε. γενομένου δὲ τούτου καὶ τῆσ πόλεωσ συνταραχθείσησ, ὁ μὲν Μεγακλῆσ εὐθὺσ ἔφυγε μετὰ τῶν ἄλλων Ἀλκμαιωνιδῶν, ὁ δὲ Σόλων ἤδη μὲν ἦν σφόδρα γέρων καὶ τοὺσ βοηθοῦντασ οὐκ εἶχεν, ὅμωσ δὲ προῆλθεν εἰσ ἀγορὰν καὶ διελέχθη πρὸσ τοὺσ πολίτασ, τὰ μὲν κακίζων τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν καὶ μαλακίαν, τὰ δὲ παροξύνων ἔτι καὶ παρακαλῶν μὴ προέσθαι τὴν ἐλευθερίαν·

ὅτε καὶ τὸ μνημονευόμενον εἶπεν, ὡσ πρώην μὲν ἦν εὐμαρέστερον αὐτοῖσ τὸ κωλῦσαι τὴν τυραννίδα συνισταμένην, νῦν δὲ μεῖζόν ἐστι καὶ λαμπρότερον ἐκκόψαι καὶ ἀνελεῖν συνεστῶσαν ἤδη καὶ πεφυκυῖαν.

"ὡσ δυνατὸν ἦν βεβοήθηται τῇ πατρίδι καὶ τοῖσ νόμοισ. καὶ τὸ λοιπὸν ἡσυχίαν ἦγε, καὶ τῶν φίλων φεύγειν παραινούντων οὐ προσεῖχεν, ἀλλὰ ποιήματα γράφων ὠνείδιζε τοῖσ Ἀθηναίοισ·

εἰ δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι’ ὑμετέρην κακότητα, μή τι θεοῖσ τούτων μῆνιν ἐπαμφέρετε. αὐτοὶ γὰρ τούτουσ ηὐξήσατε ῥύματα δόντεσ, καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION