Plutarch, Σόλων, chapter 21

(플루타르코스, Σόλων, chapter 21)

ἐπαινεῖται δὲ τοῦ Σόλωνοσ καὶ ὁ κωλύων νόμοσ τὸν τεθνηκότα κακῶσ ἀγορεύειν. καὶ γὰρ ὅσιον τοὺσ μεθεστῶτασ ἱεροὺσ νομίζειν, καὶ δίκαιον ἀπέχεσθαι τῶν οὐχ ὑπαρχόντων, καὶ πολιτικὸν ἀφαιρεῖν τῆσ ἔχθρασ τὸ ἀί̈διον. ζῶντα δὲ κακῶσ λέγειν ἐκώλυσε πρὸσ ἱεροῖσ καὶ δικαστηρίοισ καὶ ἀρχείοισ καὶ θεωρίασ οὔσησ ἀγώνων· ἤ τρεῖσ δραχμὰσ τῷ ἰδιώτῃ, δύο δ’ ἄλλασ ἀποτίνειν εἰσ τὸ δημόσιον ἔταξε. τὸ γὰρ μηδαμοῦ κρατεῖν ὀργῆσ ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον· τὸ δὲ πανταχοῦ χαλεπόν, ἐνίοισ δὲ ἀδύνατον· δεῖ δὲ πρὸσ τὸ δυνατὸν γράφεσθαι τὸν νόμον, εἰ βούλεται χρησίμωσ ὀλίγουσ, ἀλλὰ μὴ πολλοὺσ ἀχρήστωσ κολάζειν. εὐδοκίμησε δὲ κἀν τῷ περὶ διαθηκῶν νόμῳ·

πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλ’ ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότοσ ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν, ὁ δ’ ᾧ βούλεταί τισ ἐπιτρέψασ, εἰ μὴ παῖδεσ εἰε͂ν αὐτῷ, δοῦναι τὰ αὑτοῦ, φιλίαν τε συγγενείασ ἐτίμησε μᾶλλον καὶ χάριν ἀνάγκησ, καὶ τὰ χρήματα κτήματα τῶν ἐχόντων ἐποίησεν. οὐ μὴν ἀνέδην γε πάλιν οὐδ’ ἁπλῶσ τὰσ δόσεισ ἐφῆκεν, ἀλλ’ εἰ μὴ νόσων ἕνεκεν ἢ φαρμάκων ἢ δεσμῶν ἢ ἀνάγκῃ κατασχεθεὶσ ἢ γυναικὶ πιθόμενοσ, εὖ πάνυ καὶ προσηκόντωσ τὸ πεισθῆναι παρὰ τὸ βέλτιστον οὐδὲν ἡγούμενοσ τοῦ βιασθῆναι διαφέρειν, ἀλλ’ εἰσ ταὐτὸ τὴν ἀπάτην τῇ ἀνάγκῃ καὶ τῷ πόνῳ τὴν ἡδονὴν θέμενοσ, ὡσ οὐχ ἧττον ἐκστῆσαι λογισμὸν ἀνθρώπου δυναμένων.

ἐπέστησε δὲ καὶ ταῖσ ἐξόδοισ τῶν γυναικῶν καὶ τοῖσ πένθεσι καὶ ταῖσ ἑορταῖσ νόμον ἀπείργοντα τὸ ἄτακτον καὶ ἀκόλαστον·

ἐξιέναι μὲν ἱματίων τριῶν μὴ πλέον ἔχουσαν κελεύσασ, μηδὲ βρωτὸν ἢ ποτὸν πλείονοσ ἢ ὀβολοῦ φερομένην, μηδὲ κάνητα πηχυαίου μείζονα, μηδὲ νύκτωρ πορεύεσθαι πλὴν ἁμάξῃ κομιζομένην λύχνου προφαίνοντοσ. ἀμυχὰσ δὲ κοπτομένων καὶ τὸ θρηνεῖν πεποιημένα καὶ τὸ κωκύειν ἄλλον ἐν ταφαῖσ ἑτέρων ἀφεῖλεν. ἐναγίζειν δὲ βοῦν οὐκ εἰάσεν, οὐδὲ συντιθέναι πλέον ἱματίων τριῶν, οὐδ’ ἐπ’ ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν χωρὶσ ἐκκομιδῆσ.

ὧν τὰ πλεῖστα καὶ τοῖσ ἡμετέροισ νόμοισ ἀπηγόρευται· πρόσκειται δὲ τοῖσ ἡμετέροισ ζημιοῦσθαι τοὺσ τὰ τοιαῦτα ποιοῦντασ ὑπὸ τῶν γυναικονόμων, ὡσ ἀνάνδροισ καὶ γυναικώδεσι τοῖσ περὶ τὰ πένθη πάθεσι καὶ ἁμαρτήμασιν ἐνεχομένουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION