Plutarch, Σόλων, chapter 16

(플루타르코스, Σόλων, chapter 16)

ἤρεσε δ’ οὐδετέροισ, ἀλλ’ ἐλύπησε καὶ τοὺσ πλουσίουσ ἀνελὼν τὰ συμβόλαια, καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺσ πένητασ, ὅτι γῆσ ἀναδασμὸν οὐκ ἐποίησεν ἐλπίσασιν αὐτοῖσ, οὐδὲ παντάπασιν, ὥσπερ ὁ Λυκοῦργοσ, ὁμαλοὺσ τοῖσ βίοισ καὶ ἴσουσ κατέστησεν. ἀλλ’ ἐκεῖνοσ μὲν ἑνδέκατοσ ὢν ἀφ’ Ἡρακλέουσ καὶ βεβασιλευκὼσ ἔτη πολλὰ τῆσ Λακεδαίμονοσ, ἀξίωμα μέγα καὶ φίλουσ καὶ δύναμιν οἷσ ἔγνω καλῶσ περὶ τῆσ πολιτείασ ὑπηρετοῦσαν εἶχε, καὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ πειθοῖ χρησάμενοσ, ὥστε καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκοπῆναι, κατειργάσατο τὸ μέγιστον εἰσ σωτηρίαν πόλεωσ καὶ ὁμόνοιαν, μηδένα πένητα μηδὲ πλούσιον εἶναι τῶν πολιτῶν· σόλων δὲ τούτου μὲν οὐκ ἐφίκετο τῇ πολιτεία δημοτικὸσ ὢν καὶ μέσοσ, ἐνδεέστερον δὲ τῆσ ὑπαρχούσησ δυνάμεωσ οὐδὲν ἔπαξεν, ὁρμώμενοσ ἐκ μόνου τοῦ βούλεσθαι καὶ πιστεύειν αὐτῷ τοὺσ πολίτασ.

ὅτι δ’ οὖν προσέκρουσε τοῖσ πλείστοισ ἕτερα προσδοκήσασιν, αὐτὸσ εἴρηκε περὶ αὐτῶν, ὡσ χαῦνα μὲν τότ’ ἐφράσαντο, νῦν δέ μοι χολούμενοι λοξὸν ὀφθαλμοῖσ ὁρῶσι πάντεσ ὥστε δήϊον. καίτοι φησὶν ὡσ, εἴ τισ ἄλλοσ ἔσχε τὴν αὐτὴν δύναμιν, οὐκ ἂν κατέσχε δῆμον, οὐδ’ ἐπαύσατο, πρὶν ἀνταράξασ, πῖαρ ἐξεῖλεν γάλα. ταχὺ μέντοι τοῦ συμφέροντοσ αἰσθόμενοι καὶ τὰσ ἰδίασ αὑτῶν μέμψεισ ἀφέντεσ ἔθυσάν τε κοινῇ, σεισάχθειαν τὴν θυσίαν ὀνομάσαντεσ, καὶ τὸν Σόλωνα τῆσ πολιτείασ διορθωτὴν καὶ νομοθέτην ἀπέδειξαν, οὐ τὰ μέν, τὰ δ’ οὐχί, πάντα δ’ ὁμαλῶσ ἐπιτρέψαντεσ, ἀρχάσ, ἐκκλησίασ, δικαστήρια, βουλάσ, καί τίμημα τούτων ἑκάστου καὶ ἀριθμὸν καὶ καιρὸν ὁρίσαι, λύοντα καὶ φυλάττοντα τῶν ὑπαρχόντων καὶ καθεστώτων ὅ τι δοκοίη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION