Plutarch, Σόλων, chapter 10

(플루타르코스, Σόλων, chapter 10)

οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν Μεγαρέων ἐπιμενόντων πολλὰ κακὰ καὶ δρῶντεσ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ πάσχοντεσ, ἐποιήσαντο Λακεδαιμονίουσ διαλλακτὰσ καὶ δικαστάσ. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῷ Σόλωνι συναγωνίσασθαι λέγουσι τὴν Ὁμήρου δόξαν· ἐμβαλόντα γὰρ αὐτὸν ἔποσ εἰσ νεῶν κατάλογον ἐπὶ τῆσ δίκησ ἀναγνῶναι· Αἰάσ δ’ ἐκ Σαλαμῖνοσ ἄγεν δυοκαίδεκα νῆασ, στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγεσ. αὐτοὶ δ’ Ἀθηναῖοι ταῦτα μὲν οἰόνται φλυαρίαν εἶναι, τὸν δὲ Σόλωνά φασιν ἀποδεῖξαι τοῖσ δικασταῖσ ὅτι Φιλαῖοσ καὶ Εὐρυσάκησ, Αἰάντοσ υἱοί, Ἀθήνησι πολιτείασ μεταλαβόντεσ παρέδοσαν τὴν νῆσον αὐτοῖσ, καὶ κατῴκησαν ὁ μὲν ἐν Βραυρῶνι τῆσ Ἀττικῆσ, ὁ δὲ ἐν Μελίτῃ·

καὶ δῆμον ἐπώνυμον Φιλαίου τῶν Φιλαϊδῶν ἔχουσιν, ὅθεν ἦν Πεισίστρατοσ. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐξελέγξαι τοὺσ Μεγαρέασ βουλόμενον ἰσχυρίσασθαι περὶ τῶν νεκρῶν ὡσ οὐχ ὃν τρόπον ἐκεῖνοι θάπτουσι κεκηδευμένων, ἀλλ’ ὃν αὐτοί.

θάπτουσι δὲ Μεγαπεῖσ πρὸσ ἑώ τοὺσ νεκροὺσ στρέφοντεσ, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸσ ἑσπέραν. Ἡρέασ δὲ ὁ Μεγαρεὺσ ἐνιστάμενοσ λέγει καὶ Μεγαρεῖσ πρὸσ ἑσπέραν τετραμμένα τὰ σώματα τῶν νεκρῶν τιθέναι· καὶ μεῖζον ἔτι τούτου, μίαν ἕκαστον Ἀθηναίων ἔχειν θήκην, Μεγαρέων δὲ καὶ τρεῖσ καὶ τέσσαρασ ἐν μιᾷ κεῖσθαι. τῷ μέντοι Σόλωνι καὶ Πυθικούσ τινασ βοηθῆσαι λέγουσι χρησμούσ, ἐν οἷσ ὁ θεὸσ Ιαὀνίαν τὴν Σαλαμῖνα προσηγόρευσε.

ταύτην τὴν δίκην ἐδίκασαν Σπαρτιατῶν πέντε ἄνδρεσ, Κριτολαί̈δασ, Ἀμομφάρετοσ, Ὑψηχίδασ, Ἀναξίλασ, Κλεομένησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION