Plutarch, Σόλων, chapter 8

(플루타르코스, Σόλων, chapter 8)

ἐπεὶ δὲ μακρόν τινα καὶ δυσχερῆ πόλεμον οἱ ἐν ἄστει περὶ τῆσ Σαλαμινίων νήσου Μεγαρεῦσι πολεμοῦντεσ ἐξέκαμον, καὶ νόμον ἔθεντο μήτε γράψαι τινὰ μήτ’ εἰπεῖν αὖθισ ὡσ χρὴ τὴν πόλιν ἀντιποιεῖσθαι τῆσ Σαλαμῖνοσ, ἢ θανάτῳ ζημιοῦσθαι, βαρέωσ φέρων τὴν ἀδοξίαν ὁ Σόλων, καὶ τῶν νέων ὁρῶν πολλοὺσ δεομένουσ ἀρχῆσ ἐπὶ τὸν πὸλεμον, αὐτοὺσ δὲ μὴ θαρροῦντασ ἄρξασθαι διὰ τὸν νόμον, ἐσκήψατο μὲν ἔκστασιν τῶν λογισμῶν, καὶ λόγοσ εἰσ τὴν πόλιν ἐκ τῆσ οἰκίασ διεδόθη παρακινητικῶσ ἔχειν αὐτόν, ἐλεγεῖα δὲ κρύφα συνθεὶσ καὶ μελετήσασ ὥστε λέγειν ἀπὸ στόματοσ, ἐξεπήδησεν εἰσ τὴν ἀγορὰν ἄφνω πιλίδιον περιθέμενοσ. ὄχλου δὲ πολλοῦ συνδραμόντοσ ἀναβὰσ ἐπὶ τὸν τοῦ κήρυκοσ λίθον ἐν ᾠδῇ διεξῆλθε τὴν ἐλεγείαν, ἧσ ἐστιν ἀρχή·

αὐτὸσ κῆρυξ ἦλθον ἀφ’ ἱμερτῆσ Σαλαμῖνοσ, κόσμον ἐπέων ᾠδὴν ἀντ’ ἀγορῆσ θέμενοσ. τοῦτο τὸ ποίημα Σαλαμὶσ ἐπιγέγραπται καὶ στίχων ἑκατόν ἐστι, χαριέντωσ πάνυ πεποιημένον.

τότε δὲ ᾀσθέντοσ αὐτοῦ καὶ τῶν φίλων τοῦ Σόλωνοσ ἀρξαμένων ἐπαινεῖν, μάλιστα δὲ τοῦ Πεισιστράτου τοῖσ πολίταισ ἐγκελευομένου καὶ παρορμῶντοσ πεισθῆναι τῷ λέγοντι, λύσαντεσ τὸν νόμον αὖθισ ἥπτοντο τοῦ πολέμου, προστησάμενοι τὸν Σόλωνα. τὰ μὲν οὖν δημώδη τῶν λεγομένων τοιαῦτ’ ἐστίν, ὅτι πλεύσασ ἐπὶ Κωλιάδα μετὰ τοῦ Πεισιστράτου, καὶ καταλαβὼν αὐτόθι πάσασ τὰσ γυναῖκασ τῇ Δήμητρι τὴν πάτριον θυσίαν ἐπιτελούσασ, ἔπεμψεν ἄνδρα πιστὸν εἰσ Σαλαμῖνα προσποιούμενον αὐτόμολον εἶναι, κελεύοντα τοὺσ Μεγαρεῖσ, εἰ βούλονται τῶν Ἀθηναίων τὰσ πρώτασ λαβεῖν γυναῖκασ, ἐπὶ Κωλιάδα μετ’ αὐτοῦ πλεῖν τὴν ταχίστην.

ὡσ δὲ πεισθέντεσ οἱ Μεγαρεῖσ ἄνδρασ ἐξέπεμψαν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ κατεῖδεν ὁ Σόλων τὸ πλοῖον ἐλαυνόμενον ἀπὸ τῆσ νήσου, τὰσ μὲν γυναῖκασ ἐκποδὼν ἀπελθεῖν ἐκέλευσε, τῶν δὲ νεωτέρων τοὺσ μηδέπω γενειῶντασ ἐνδύμασι καὶ μίτραισ καὶ ὑποδήμασι τοῖσ ἐκείνων σκευασαμένουσ καὶ λαβόντασ ἐγχειρίδια κρυπτὰ παίζειν καὶ χορεύειν προσέταξε πρὸσ τῇ θαλάσσῃ, μέχρισ ἂν ἀποβῶσιν οἱ πολέμιοι καὶ γένηται τὸ πλοῖον ὑποχείριον.

οὕτω δὴ τούτων πραττομένων, ὑπαχθέντεσ οἱ Μεγαρεῖσ τῇ ὄψει καὶ προσμίξαντεσ ἐγγύσ, ἐξεπήδων ὡσ ἐπὶ γυναῖκασ, ἁμιλλώμενοι πρὸσ ἀλλήλουσ, ὥστε μηδένα διαφυγεῖν, ἀλλὰ πάντασ ἀπολέσθαι, καὶ τὴν νῆσον ἐπιπλεύσαντασ εὐθὺσ ἔχειν τοὺσ Ἀθηναίουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION