Plutarch, Σόλων, chapter 2

(플루타르코스, Σόλων, chapter 2)

ὁ δ’ οὖν Σόλων τὴν οὐσίαν τοῦ πατρὸσ ἐλαττώσαντοσ εἰσ φιλανθρωπίασ τινάσ, ὥσ φησιν Ἕρμιπποσ, καὶ χάριτασ, οὐκ ἂν ἀπορήσασ τῶν βουλομένων ἐπαρκεῖν, αἰδούμενοσ δὲ λαμβάνειν παρ’ ἑτέρων ἐξ οἰκίασ γεγονὼσ εἰθισμένησ ἑτέροισ βοηθεῖν, ὡρ́μησε νέοσ ὢν ἔτι πρὸσ ἐμπορίαν. καίτοι φασὶν ἔνιοι πολυπειρίασ ἕνεκα μᾶλλον καὶ ἱστορίασ ἢ χρηματισμοῦ πλανηθῆναι τὸν Σόλωνα. "γηράσκειν αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενοσ·

πλοῦτον δ’ οὐκ ἐθαύμαζεν, ἀλλὰ καί φησιν ὁμοίωσ πλουτεῖν ᾧ τε πολὺσ ἄργυρόσ ἐστι καὶ χρυσὸσ καὶ γῆσ πυροφόρου πεδία ἵπποι θ’ ἡμίονοί τε, καὶ ᾧ μόνα ταῦτα πάρεστι, γαστρί τε καὶ πλευρῇ καὶ ποσὶν ἁβρὰ παθεῖν, παιδόσ τ’ ἠδὲ γυναικόσ, ἐπὴν καὶ ταῦτ’ ἀφίκηται, ἥβη, σὺν δ’ ὡρ́η γίνεται ἁρμοδία. ἀλλ’ ἑτέρωθι λέγει·

χρήματα δ’ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκωσ δὲ πεπᾶσθαι οὐκ ἐθέλω· πάντωσ ὕστερον ἦλθε δίκη. κωλύει δὲ οὐδὲν τὸν ἀγαθὸν καὶ πολιτικὸν ἄνδρα μήτε τῶν περιττῶν τὴν κτῆσιν ἐν σπουδῇ τίθεσθαι μήτε τῆσ χρείασ τῶν ἀναγκαίων καὶ ἱκανῶν καταφρονεῖν. ἐν δὲ τοῖσ τότε χρόνοισ, καθ’ Ἡσίοδον, ἔργον οὐδὲν ἦν ὄνειδοσ, οὐδὲ τέχνη διαφορὰν ἔφερεν, ἐμπορία δὲ καὶ δόξαν εἶχεν οἰκειουμένη τὰ βαρβαρικὰ καὶ προξενοῦσα φιλίασ βασιλέων καὶ πραγμάτων ἐμπείρουσ ποιοῦσα πολλῶν. ἔνιοι δὲ καὶ πόλεων οἰκισταὶ γεγόνασι μεγάλων, ὡσ καὶ Μασσαλίασ Πρῶτισ ὑπὸ Κελτῶν τῶν περὶ τὸν Ῥοδανὸν ἀγαπηθείσ.

καὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορίᾳ χρήσασθαι καὶ Ἱπποκράτην τὸν μαθηματικόν, καὶ Πλάτωνι τῆσ ἀποδημίασ ἐφόδιον ἐλαίου τινὸσ ἐν Αἰγύπτῳ διάθεσιν γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION