Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 35

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 35)

"ὅστισ ἐπὶ μεγίστοισ τὸ ἐπίφθονον λαμβάνει, ὀρθῶσ βουλεύεται· τῷ δὲ φίλῳ προσήκει τὸ ἐκ τοῦ νουθετεῖν ἐπαχθὲσ ὑπὲρ μεγάλων ἀναδέχεσθαι καὶ σφόδρα διαφερόντων. τοῖσ συνήθεσιν, ἀμβλὺσ ἐν τοῖσ μεγίστοισ νουθετῶν ἔσται καὶ ἄπρακτοσ, ὥσπερ ἰατρὸσ δριμὺ φάρμακον ἢ πικρὸν ἀναγκαῖον δὲ καὶ πολυτελὲσ εἰσ πολλὰ καὶ μικρὰ καὶ οὐκ ἀναγκαῖα διελὼν τῇ παρρησίᾳ κατακεχρημένοσ.

αὐτὸσ μὲν οὖν σφόδρα φυλάξεται τὸ συνεχὲσ καὶ φιλαίτιον·

ἑτέρου δὲ μικρολογουμένου περὶ πάντα καὶ παρασυκοφαντοῦντοσ ὥσπερ ἐνδόσιμον ἕξει πρὸσ τὰ μείζονα τῶν ἁμαρτημάτων.

"ὦ τᾶν περὶ παρωνυχίασ ὁ λόγοσ.

"τί παιδιὰσ καὶ πότουσ καὶ φλυάρουσ λέγομεν; "οὗτοσ, ὦ τᾶν, ἀποπεμψάσθω τὴν ἑταίραν ἢ παυσάσθω κυβεύων, καὶ τἄλλα θαυμαστὸσ ἡμῖν ἄνθρωπόσ ἐστιν" ὁ γὰρ εἰσ τὰ μικρὰ συγγνώμην λαβὼν οὐκ ἀηδῶσ εἰσ τὰ μείζονα τῷ φίλῳ παρρησίαν δίδωσιν· οὐδὲ παισὶν ἀνεκτὸσ οὐδ’ ἀδελφοῖσ, ἀλλὰ καὶ δούλοισ ἀφόρητοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION