Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 7

(플루타르코스, Quomodo adulator ab amico internoscatur, chapter, section 7)

πῶσ οὖν ἐλέγχεται καὶ τίσιν ἁλίσκεται διαφοραῖσ, οὐκ ὢν ὅμοιοσ οὐδὲ γιγνόμενοσ ἀλλὰ μιμούμενοσ ὅμοιον; πρῶτον μὲν ὁρᾶν δεῖ τὴν ὁμαλότητα τῆσ προαιρέσεωσ καὶ τὸ ἐνδελεχέσ, εἰ χαίρει τε τοῖσ αὐτοῖσ ἀεὶ καὶ ταὐτὰ ἐπαινεῖ καὶ πρὸσ ἓν ἀπευθύνει καὶ καθίστησι παράδειγμα τὸν ἑαυτοῦ βίον, ὥσπερ ἐλευθέρῳ φιλίασ ὁμοιοτρόπου καὶ συνηθείασ ἐραστῇ προσήκει. τοιοῦτοσ γὰρ ὁ φίλοσ.

βίον ζῶν αἱρετόν, ἀλλ’ ἑτέρῳ καὶ πρὸσ ἕτερον πλάττων καὶ προσαρμόττων ἑαυτόν, οὐχ ἁπλοῦσ οὐδ’ εἷσ ἀλλὰ παντοδαπόσ ἐστι καὶ ποικίλοσ, εἰσ ἄλλον ἐξ ἄλλου τόπον ὥσπερ τὸ μετερώμενον ὕδωρ περιρρέων ἀεὶ καὶ συσχηματιζόμενοσ τοῖσ ὑποδεχομένοισ.

βαλιαῖσ ἐλάφοισ ἐγχριπτόμενοσ̓, καὶ οὐδὲν αὐτῷ πρᾶγμα πρὸσ τὸ θηρίον, ἀλλ’ αὐτὸν ἐκσαγηνεύει καὶ περιβάλλεται τὸν κυνηγόν.

ἂν δὲ θηρεύῃ φιλόλογον καὶ φιλομαθῆ νέον, αὖθισ ἐν βιβλίοισ ἐστὶ καὶ πώγων ποδήρησ καθεῖται καὶ τριβωνοφορία τὸ χρῆμα καὶ ἀδιαφορία, καὶ διὰ στόματοσ οἵ τε ἀριθμοὶ καὶ τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα Πλάτωνοσ. εἴ τε ῥᾴθυμόσ τισ ἐμπέπαικεν αὖθισ καὶ φιλοπότησ καὶ πλούσιοσ, αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητισ Ὀδυσσεύσ , ἔρριπται μὲν ὁ τρίβων, κατακείρεται δ’ ὁ πώγων ὥσπερ ἄκαρπον θέροσ, ψυκτῆρεσ δὲ καὶ φιάλαι καὶ γέλωτεσ ἐν περιπάτοισ καὶ σκώμματα πρὸσ τοὺσ φιλοσοφοῦντασ, ὥσπερ ἐν Συρακούσαισ φασίν, ὁπηνίκα Πλάτων ἀφίκετο, καὶ Διονύσιον ζῆλοσ ἔσχε περιμανὴσ φιλοσοφίασ, τὰ βασίλεια κονιορτοῦ γέμειν ὑπὸ πλήθουσ τῶν γεωμετρούντων·

Πλάτων, καὶ Διονύσιοσ ἐκπεσὼν φιλοσοφίασ πάλιν εἰσ πότουσ καὶ γύναια καὶ τὸ ληρεῖν καὶ ἀκολασταίνειν ἧκε φερόμενοσ, ἀθρόωσ;

ἅπαντασ ὥσπερ ἐν Κίρκησ μεταμορφωθέντασ ἀμουσία καὶ λήθη καὶ εὐήθεια κατέσχε.

πίνων, ἐπεὶ δὲ πρὸσ Τισσαφέρνην ἀφίκετο, τρυφῇ καὶ ἁβρότητι καὶ ἀλαζονείᾳ χρώμενοσ, ἐδημαγώγει καὶ καθωμίλει τῷ συναφομοιοῦν καὶ συνοικειοῦν ἑαυτὸν ἅπασιν.

οὐ μὴν τοιοῦτοσ Ἐπαμεινώνδασ οὐδ’ Ἀγησίλαοσ, ἀλλὰ πλείστοισ ὁμιλήσαντεσ ἀνθρώποισ καὶ πόλεσι καὶ βίοισ τὸ προσῆκον ἦθοσ αὑτοῖσ πανταχοῦ καὶ στολῇ καὶ διαίτῃ καὶ λόγῳ καὶ βίῳ διεφύλαττον.

οὕτω καὶ Πλάτων ἐν Συρακούσαισ οἱο͂σ ἐν Ἀκαδημείᾳ, καὶ πρὸσ Διονύσιον οἱο͂σ πρὸσ Δίωνα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION