Plutarch, Quaestiones Naturales, chapter 18

(플루타르코스, Quaestiones Naturales, chapter 18)

διὰ τί τευθὶσ φαινομένη σημεῖόν ἐστι μεγάλου χειμῶνοσ; ἦ πάντα φύσει τὰ μαλάκια δύσριγα διὰ γυμνότητα τῆσ σαρκὸσ καὶ ψιλότητα, μήτ’ ὀστράκῳ μήτε δέρματι μήτε λεπίδι σκεπομένησ ἀλλ’ ἐντὸσ ἐχούσησ τὸ σκληρὸν καὶ ὀστεῶδεσ, διὸ καὶ κέκληται μαλάκια;

ταχὺ δὴ προαισθάνεται δι’ εὐπάθειαν τοῦ χειμῶνοσ· ὅθεν ὁ μὲν πολύπουσ εἰσ γῆν ἀνατρέχει καὶ τῶν πετριδίων ἀντιλαμβανόμενοσ σημεῖόν ἐστι πνεύματοσ ὅσον οὔπω παρόντοσ, ἡ δὲ τευθὶσ ἐξάλλεται, φεύγουσα τὸ ψῦχοσ καὶ τὴν ἐν βάθει ταραχὴν τῆσ θαλάττησ·

εὔθρυπτον καὶ ἁπαλὸν τὸ σαρκῶδεσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION