Plutarch, De Pythiae oraculis, section 30

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 30)

"ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τοῖσ τότε χρόνοισ ἦσαν οἱ τὴν λοξότητα τῶν χρησμῶν καὶ ἀσάφειαν αἰτιώμενοι, καὶ νῦν εἰσὶν οἱ τὸ λίαν ἁπλοῦν συκοφαντοῦντεσ. "ὧν παιδικόν ἐστι κομιδῇ καὶ ἀβέλτερον τὸ πάθοσ· "ὡσ γὰρ οἱ παῖδεσ ἴριδασ μᾶλλον καὶ ἅλωσ καὶ κομήτασ ἢ σελήνην καὶ ἥλιον ὁρῶντεσ γεγήθασι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ οὗτοι τὰ αἰνίγματα καὶ τὰσ ἀλληγορίασ καὶ τὰσ μεταφορὰσ τῆσ μαντικῆσ ἀνακλάσεισ οὔσασ πρὸσ τὸ θνητὸν καὶ φανταστικόν, ἐπιποθοῦσι κἂν τὴν αἰτίαν μὴ ἱκανῶσ πύθωνται τῆσ μεταβολῆσ, ἀπίασι τοῦ θεοῦ καταγνόντεσ, οὐχ ἡμῶν οὐδ’ αὑτῶν ὡσ ἀδυνάτων ὄντων ἐξικνεῖσθαι τῷ λογισμῷ πρὸσ τὴν τοῦ θεοῦ διάνοιαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION