Plutarch, De Pythiae oraculis, section 19

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 19)

"μεγάλασ ἔσχηκε τῷ ὄντι παραλλαγὰσ καὶ καινοτομίασ τῶν δ’ ἐνταῦθα πολλοὺσ ἴσμεν χρησοὺσ καὶ τότε καταλογάδην ἐκφερομένουσ καὶ περὶ πραγμάτων οὐ τῶν τυχόντων· "Λακεδαιμονίοισ τε γάρ, ὡσ Θουκυδίδησ ἱστόρηκε, περὶ τοῦ πρὸσ Ἀθηναίουσ πολέμου χρωμένοισ ἀνεῖλε νίκην καὶ κράτοσ, καὶ βοηθήσειν αὐτὸσ καὶ παρακαλούμενοσ καὶ ἀπαράκλητοσ· "καὶ Παυσανίαν εἰ μὴ καταγάγοιεν ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ εὐλάξειν Ἀθηναίοισ δὲ περὶ τῆσ ἐν Σικελίᾳ μαντευομένοισ στρατιᾶσ προσέταξε τὴν ἐξ Ἐρυθρῶν ἱέρειαν ἀνάγειν τῆσ Ἀθηνᾶσ· "ἐκαλεῖτο δ’ Ἡσυχία τὸ γύναιον. "Δεινομένουσ δὲ τοῦ Σικελιώτου μαντευομένου περὶ τῶν υἱέων, ἀνεῖλεν ὡσ οἱ τρεῖσ τυραννήσοιεν· "ὑποτυχόντοσ δὲ τοῦ Δεινομένουσ οἰμωξόμενοί γ’ ὦ δέσποτ’ Ἄπολλον, καὶ τοῦθ’ οἱ ἔφη διδόναι καὶ προσαναιρεῖν; "ἴστε τοίνυν, ὅτι Γέλων μὲν ὑδρωπιῶν Ιἕρων δὲ λιθιῶν ἐτυράννησεν ὁ δὲ τρίτοσ Θρασύβουλοσ ἐν στάσεσι καὶ πολέμοισ γενόμενοσ χρόνον οὐ πολὺν ἐξέπεσε τῆσ ἀρχῆσ. Προκλῆσ τοίνυν ὁ Ἐπιδαύρου τύραννοσ ἄλλουσ τε πολλοὺσ ὠμῶσ καὶ παρανόμωσ ἀνεῖλε καὶ Τίμαρχον ἀπ’ Ἀθηνῶν παραγενόμενον μετὰ χρημάτων πρὸσ αὐτὸν ὑποδεξάμενοσ καὶ φιλοφρονηθεὶσ ἀπέκτεινε, καὶ τὸ σῶμα κατεπόντισεν ἐμβαλὼν εἰσ φορμόν· "ἔπραξε δὲ ταῦτα διὰ Κλεάνδρου τοῦ Αἰγινήτου, τῶν ἄλλων ἀγνοούντων. "ὕστερον δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῷ ταραττομένων, ἔπεμψεν ἐνταῦθα Κλεότιμον τὸν ἀδελφὸν ἐν ἀπορρήτῳ μαντευσόμενον περὶ φυγῆσ αὐτοῦ καὶ μεταστάσεωσ. "ἀνεῖλεν οὖν ὁ θεὸσ διδόναι Προκλεῖ φυγὴν καὶ μετάστασιν, ὅπου τὸν φορμὸν ἐκέλευσε καταθέσθαι τὸν Αἰγινήτην ξένον ἢ ὅπου τὸ κέρασ; "ἀποβάλλει ὁ ἔλαφοσ. "συνεὶσ οὖν ὁ τύραννοσ, ὅτι κελεύει καταποντίζειν αὑτὸν ἢ κατορύττειν ὁ θεὸσ οἱ γὰρ ἔλαφοι κατορύττουσι καὶ ἀφανίζουσι κατὰ τῆσ γῆσ ὅταν ἐκπέσῃ τὸ κέρασ, ἐπέσχεν ὀλίγον χρόνον, εἶτα τῶν πραγμάτων παντάπασι μοχθηρῶν γενομένων, ἐξέπεσε. "λαβόντεσ δ’ αὐτὸν οἱ τοῦ Τιμάρχου φίλοι καὶ διαφθείραντεσ ἐξέβαλον τὸν νεκρὸν εἰσ τὴν θάλασσαν. "ὃ δ’ ἐστὶ μέγιστον, αἱ ῥῆτραι, δι’ ὧν ἐκόσμησε τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν Λυκοῦργοσ, ἐδόθησαν αὐτῷ καταλογάδην. "Ἀλυρίου τοίνυν καὶ Ἡροδότου καὶ Φιλοχόρου καὶ Ἴστρου, τῶν μάλιστα τὰσ ἐμμέτρουσ μαντείασ φιλοτιμηθέντων συναγαγεῖν, ἄνευ μέτρου χρησμοὺσ γεγραφότων, Θεόπομποσ οὐδενὸσ ἧττον ἀνθρώπων ἐσπουδακὼσ περὶ· "τὸ χρηστήριον, ἰσχυρῶσ ἐπιτετίμηκε τοῖσ μὴ νομίζουσι κατὰ τὸν τότε χρόνον ἔμμετρα τὴν Πυθίαν θεσπίζειν· "εἶτα τοῦτο βουλόμενοσ ἀποδεῖξαι, παντάπασιν ὀλίγων χρησμῶν ηὐπόρηκεν, ὡσ τῶν ἄλλων καὶ τότ’ ἤδη καταλογάδην ἐκφερομένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION