Plutarch, De Pythiae oraculis, section 11

(플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 11)

"τὸ ἀξίωμα περὶ τῶν οὕτωσ, ὡσ λέγει Βόηθοσ, ἀορίστωσ καὶ ἀνυποθέτωσ λεγομένων· "εἰ νίκη στρατηγῷ προείρηται, νενίκηκεν· "εἰ πόλεωσ ἀναίρεσισ, ἀπόλωλεν ὅπου δ’ οὐ μόνον λέγεται τὸ γενησόμενον, ἀλλὰ καὶ πῶσ καὶ πότε καὶ μετὰ τί καὶ μετά τίνοσ, οὐκ ἔστιν εἰκασμὸσ τῶν τάχα γενησομένων ἀλλὰ τῶν πάντωσ ἐσομένων προδήλωσισ. "καὶ ταῦτ’ ἔστιν εἰσ τὴν Ἀγησιλάου χωλότητα· "φράζεο δή, Σπάρτη, καίπερ μεγάλαυχοσ ἐοῦσα, μὴ σέθεν ἀρτίποδοσ βλάψῃ χωλὴ βασιλεία. δηρὸν γὰρ μόχθοι σε κατασχήσουσιν ἀέλπτοι, φθισίβροτὸν τ’ ἐπὶ κῦμα κυλινδομένου πολέμοιο καὶ τὰ περὶ τῆσ νήσου πάλιν, ἣν ἀνῆκεν ἡ πρὸ Θήρασ καὶ Θηρασίασ; "θάλασσα· "καὶ περὶ τὸν Φιλίππου καὶ Ῥωμαίων πόλεμον· "ἀλλ’ ὁπότε Τρώων γενεὰ καθύπερθε γένηται Φοινίκων ἐν ἀγῶνι, τότ’ ἔσσεται ἔργα ἄπιστα· "πόντοσ μὲν λάμψει πῦρ ἄσπετον, ἐκ δὲ κεραυνῶν πρηστῆρεσ μὲν ἄνω διὰ κύματοσ ἀίξουσιν ἄμμιγα σὺν πέτρᾳ, ἡ δὲ στηρίξεται αὐτοῦ οὐ φατὸσ ἀνθρώποισ νῆσοσ καὶ χείρονεσ ἄνδρεσ χερσὶ βιησάμενοι τὸν κρείσσονα νικήσουσι. "τὸ γὰρ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ Ῥωμαίουσ τε Καρχηδονίων περιγενέσθαι καταπολεμήσαντασ Ἀννίβαν, καὶ Φίλιππον Αἰτωλοῖσ συμβαλόντα καὶ Ῥωμαίοισ μάχῃ κρατηθῆναι , καὶ τέλοσ ἐκ βυθοῦ νῆσον ἀναδῦναι μετὰ πυρὸσ πολλοῦ καὶ κλύδωνοσ ἐπιζέσαντοσ, οὐκ ἂν εἴποι τισ ὡσ ἀπήντησεν ἅμα πάντα καὶ συνέπεσε κατὰ τύχην καὶ αὐτομάτωσ, ἀλλ’ ἡ τάξισ ἐμφαίνει τὴν πρόγνωσιν καὶ τὸ Ῥωμαίοισ πρὸ ἐτῶν ὁμοῦ τι πεντακοσίων προειπεῖν τὸν χρόνον, ἐν ᾧ πρὸσ ἅπαντα τὰ ἔθνη πολεμήσοιεν ἅμα· "τοῦτο δ’ ἦν τὸ πολεμῆσαι τοῖσ οἰκέταισ ἀποστᾶσιν. "ἐν τούτοισ γὰρ οὐδὲν ἀτέκμαρτον οὐδὲ τυφλὸν ἀμφί τε τύχην ζητεῖν ἐν ἀπειρίᾳ ὁ λόγοσ ἀλλὰ πολλὰ τῆσ πείρασ ἐνέχυρα δίδωσι καὶ δείκνυσι τὴν ὁδόν, βαδίζει τὸ πεπρωμένον. "οὐ γὰρ οἶμαὶ τιν’ ἐρεῖν, ὅτι μετὰ τούτων ὡσ προερρήθη συνέπεσε κατὰ τύχην ἐπεὶ τί κωλύει λέγειν ἕτερον, ὡσ οὐκ ἔγραψε τὰσ Κυρίασ ὑμῖν Ἐπίκουροσ, ὦ Βόηθε, δόξασ, ἀλλ’ ἀπὸ τύχησ καὶ αὐτομάτωσ οὕτω πρὸσ ἄλληλα τῶν γραμμάτων συνεμπεσόντων, ἀπετελέσθη τὸ βιβλίον;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION