Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 38

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 38)

ταῖσ δὲ Μακεδονικαῖσ πράξεσι τοῦ Αἰμιλίου δημοτικωτάτην προσγράφουσι χάριν ὑπὲρ τῶν πολλῶν, ὡσ τοσούτων εἰσ τὸ δημόσιον τότε χρημάτων ὑπ’ αὐτοῦ τεθέντων ὥστε μηκέτι δεῆσαι τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν ἄχρι τῶν Ἱρτίου καὶ Πάνσα χρόνων, οἳ περὶ τὸν πρῶτον Ἀντωνίου καὶ Καίσαροσ πόλεμον ὑπάτευσαν. κἀκεῖνο δ’ ἴδιον καὶ περιττὸν τοῦ Αἰμιλίου, τὸ σπουδαζόμενον ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τιμώμενον διαφερόντωσ ἐπὶ τῆσ ἀριστοκρατικῆσ μεῖναι προαιρέσεωσ, καὶ μηδὲν εἰπεῖν μηδὲ πρᾶξαι χάριτι τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τοῖσ πρώτοισ καὶ κρατίστοισ ἀεὶ συνεξετάζεσθαι περὶ τὴν πολιτείαν.

ὃ καὶ χρόνοισ ὕστερον Ἄππιοσ ὠνείδισεν Ἀφρικανῷ Σκηπίωνι. μέγιστοι γὰρ ὄντεσ ἐν τῇ πόλει τότε τὴν τιμητικὴν ἀρχὴν μετῄεσαν, ὁ μὲν τὴν βουλὴν ἔχων καὶ τοὺσ ἀρίστουσ περὶ αὑτόν·

αὕτη γὰρ Ἀππίοισ ἡ πολιτεία πάτριοσ· ὁ δὲ μέγασ μὲν ὢν ἐφ’ ἑαυτοῦ, μεγάλῃ δ’ ἀεὶ τῇ παρὰ τοῦ δήμου χάριτι καὶ σπουδῇ κεχρημένοσ, ὡσ οὖν ἐμβάλλοντοσ εἰσ ἀγορὰν τοῦ Σκηπίωνοσ κατεῖδε παρὰ πλευρὰν ὁ Ἄππιοσ ἀνθρώπουσ ἀγεννεῖσ καὶ δεδουλευκότασ, ἀγοραίουσ δὲ καὶ δυναμένουσ ὄχλον συναγαγεῖν καὶ σπουδαρχίᾳ καὶ κραυγῇ πάντα πράγματα βιάσασθαι, μέγα βοήσασ· "Αἰμίλιε, στέναξον ὑπὸ γῆσ αἰσθόμενοσ ὅτι σου τὸν υἱὸν Αἰμίλιοσ ὁ κῆρυξ καὶ Λικίννιοσ Φιλόνεικοσ ἐπὶ τιμητείαν κατάγουσιν.

ἀλλὰ Σκηπίων μὲν αὔξων τὰ πλεῖστα τὸν δῆμον εὔνουν εἶχεν, Αἰμίλιοσ δέ, καίπερ ὢν ἀριστοκρατικὸσ, οὐδὲν ἧττον ὑπὸ τῶν πολλῶν ἠγαπᾶτο τοῦ μάλιστα δημαγωγεῖν καὶ πρόσ χάριν ὁμιλεῖν τοῖσ πολλοῖσ δοκοῦντοσ. ἐδήλωσαν δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν καὶ τιμητείασ αὐτὸν ἀξιώσαντεσ, ἥτισ ἐστὶν ἀρχὴ πασῶν ἱερωτάτη καὶ δυναμένη μέγα πρόσ τε τἆλλα καὶ πρόσ ἐξέτασιν βίων.

ἐκβαλεῖν τε γὰρ ἔξεστι συγκλήτου τὸν ἀπρεπῶσ ζῶντα τοῖσ τιμηταῖσ, καὶ προγράψαι τὸν ἄριστον, ἵππου τ’ ἀφαιρέσει τῶν νέων ἀτιμάσαι τὸν ἀκολασταίνοντα. καὶ τῶν οὐσιῶν οὗτοι τὰ τιμήματα καὶ τὰσ ἀπογραφὰσ ἐπισκοποῦσιν. ἀπεγράψαντο μὲν οὖν κατ’ αὐτὸν μυριάδεσ ἀνθρώπων τριάκοντα τρεῖσ, ἔτι δ’ ἑπτακισχίλιοι τετρακόσιοι πεντήκοντα δύο, τῆσ δὲ βουλῆσ προέγραψε μὲν Μᾶρκον Αἰμίλιον Λέπιδον, ἤδη τετράκισ καρπούμενον ταύτην τὴν προεδρίαν, ἐξέβαλε δὲ τρεῖσ συγκλητικοὺσ οὐ τῶν ἐπιφανῶν, καὶ περὶ τὴν τῶν ἱππέων ἐξέτασιν ὁμοίωσ ἐμετρίασεν αὐτόσ τε καὶ Μάρκιοσ Φίλιπποσ ὁ συνάρχων αὐτοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION