Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 35

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 35)

ὧν ὁ μὲν ἡμέραισ πέντε πρὸ τοῦ θριαμβεύειν τὸν Αἰμίλιον ἐτελεύτησε τεσσαρεσκαιδεκέτησ, ὁ δὲ δωδεκέτησ μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ θριαμβεύσαντοσ ἐπαπέθανεν, ὥστε μηδένα γενέσθαι Ῥωμαίων τοῦ πάθουσ ἀνάλγητον, ἀλλὰ φρῖξαι τὴν ὠμότητα τῆσ τύχησ ἅπαντασ, ὡσ οὐκ ᾐδέσατο πένθοσ τοσοῦτον εἰσ οἰκίαν ζήλου καὶ χαρᾶσ καὶ θυσιῶν γέμουσαν εἰσάγουσα, καὶ καταμιγνύουσα θρήνουσ καὶ δάκρυα παιᾶσιν ἐπινικίοισ καὶ θριάμβοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION