Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 32

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 32)

οὕτω φασὶν ὑπὸ τῶν λόγων τούτων ἀνακοπῆναι καὶ μεταβαλεῖν τὸ στρατιωτικόν ὥστε πάσαισ ταῖσ φυλαῖσ ἐπικυρωθῆναι τῷ Αἰμιλίῳ τὸν θρίαμβον. πεμφθῆναι δ’ αὐτὸν οὕτω λέγουσιν. ὁ μὲν δῆμοσ ἔν τε τοῖσ ἱππικοῖσ θεάτροισ, ἃ κίρκουσ καλοῦσι, περί τε τήν ἀγορὰν ἰκρία πηξάμενοι, καὶ τἆλλα τῆσ πόλεωσ μέρη καταλαβόντεσ, ὡσ ἕκαστα παρεῖχε τῆσ πομπῆσ ἔποψιν, ἐθεῶντο καθαραῖσ ἐσθῆσι κεκοσμημένοι. πᾶσ δὲ ναὸσ ἀνέῳκτο καὶ στεφάνων καὶ θυμιαμάτων ἦν πλήρησ, ὑπηρέται τε πολλοὶ καὶ ῥαβδονόμοι τοὺσ ἀτάκτωσ συρρέοντασ εἰσ τὸ μέσον καὶ διαθέοντασ ἐξείργοντεσ ἀναπεπταμένασ τὰσ ὁδοὺσ καὶ καθαρὰσ παρεῖχον.

τῆσ δὲ πομπῆσ εἰσ ἡμέρασ τρεῖσ νενεμημένησ, ἡ μὲν πρώτη μόλισ ἐξαρκέσασα τοῖσ αἰχμαλώτοισ ἀνδριάσι καὶ γραφαῖσ καὶ κολοσσοῖσ ἐπὶ ζευγῶν πεντήκοντα καὶ διακοσίων κομιζομένοισ τούτων ἔσχε θέαν. καὶ Κρητικαὶ πέλται καὶ Θρᾴκια γέρρα καὶ φαρέτραι μετὰ ἱππικῶν ἀναμεμιγμέναι χαλινῶν, καὶ ξίφη γυμνὰ διὰ τούτων παρανίσχοντα καὶ σάρισαι παραπεπηγυῖαι, σύμμετρον ἐχόντων χάλασμα τῶν ὅπλων, ὥστε τήν πρὸσ ἄλληλα κροῦσιν ἐν τῷ διαφέρεσθαι τραχὺ καὶ φοβερὸν ὑπηχεῖν, καὶ μηδὲ νενικημένων ἄφοβον εἶναι τήν ὄψιν.

μετὰ δὲ τὰσ ὁπλοφόρουσ ἁμάξασ ἄνδρεσ ἐπἐπορεύοντο τρισχίλιοι νόμισμα φέροντεσ ἀργυροῦν ἐν ἀγγείοισ ἑπτακοσίοισ πεντήκοντα τριταλάντοισ, ὧν ἕκαστον ἀνὰ τέσσαρεσ ἐκόμιζον ἄλλοι δὲ κρατῆρασ ἀργυροῦσ καὶ κέρατα καὶ φιάλασ καὶ κύλικασ, εὖ διακεκοσμημένα πρὸσ θέαν ἕκαστα καὶ περιττὰ τῷ μεγέθει καὶ τῇ παχύτητι τῆσ τορείασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION