Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 31

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 31)

ἅμα δ’ ἡμέρᾳ τῆσ ψήφου δοθείσησ ἥ τε πρώτη φυλὴ τὸν θρίαμβον ἀπεψηφίζετο, καὶ τοῦ πράγματοσ αἴσθησισ εἰσ τὸν ἀλλον δῆμον καὶ τὴν σύγκλητον κατῄει. καὶ τὸ μὲν πλῆθοσ ὑπεραλγοῦν τῷ προπηλακίζεσθαι τὸν Αἰμίλιον ἐν φωναῖσ ἦν ἀπράκτοισ, οἱ δὲ γνωριμώτατοι τῶν ἀπὸ βουλῆσ δεινὸν εἶναι τὸ γινόμενον βοῶντεσ ἀλλήλουσ παρεκάλουν ἐπιλαβέσθαι τῆσ τῶν στρατιωτῶν ἀσελγείασ καὶ θρασύτητοσ, ἐπὶ πᾶν ἀφιξομένησ ἄνομον ἔργον καὶ βίαιον, εἰ μηδὲν ἐμποδὼν αὐτοῖσ γένοιτο Παῦλον Αἰμίλιον ἀφελέσθαι τῶν ἐπινικίων τιμῶν, ὠσάμενοι δὲ τὸν ὄχλον καὶ ἀναβάντεσ ἁθρόοι τοῖσ δημάρχοισ ἔλεγον ἐπισχεῖν τὴν ψηφοφορίαν, ἄχρι ἂν διαέλθωσιν ἃ βούλονται πρὸσ τὸ πλῆθοσ. μάλιστα γινώσκειν, ὁρῶν ὅσησ ἀπειθείασ γέμοντι καὶ κακίασ στρατεύματι χρώμενοσ οὕτω καλὰσ κατώρθωσε καὶ μεγάλασ πράξεισ, θαυμάζειν δὲ τὸν δῆμον εἰ τοῖσ ἀπ’ Ἰλλυριῶν καὶ Λιγύων ἀγαλλόμενοσ θριάμβοισ αὑτῷ φθονεῖ τὸν Μακεδόνων βασιλέα ζῶντα καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου δόξαν ἐπιδεῖν ὑπὸ τοῖσ Ῥωμαίων ὅπλοισ ἀγομένην αἰχμάλωτον.

"εἰ, φήμησ περὶ νίκησ ἀβεβαίου πρότερον εἰσ τὴν πόλιν ἐμπεσούσησ, ἐθύσατε τοῖσ θεοῖσ εὐχόμενοι τοῦ λόγου τούτου ταχέωσ ἀπολαβεῖν τὴν ὄψιν, ἥκοντοσ δὲ τοῦ στρατηγοῦ μετὰ τῆσ ἀληθινῆσ νίκησ ἀφαιρεῖσθε τῶν μὲν θεῶν τὴν τ ιμήν, αὑτῶν δὲ τὴν χαράν, ὡσ φοβούμενοι θεάσασθαι τὸ μέγεθοσ τῶν κατορθωμάτων ἢ φειδόμενοι τοῦ πολεμίου;

"καίτοι κρεῖττον ἦν τῷ πρὸσ ἐκεῖνον ἐλέῳ, μὴ τῷ πρὸσ αὐτοκράτορα φθόνῳ λυθῆναι τὸν θρίαμβον. "τὸ κακόηθεσ ἐξουσίαν προάγεται δι’ ὑμῶν ὥστε περὶ στρατηγίασ καὶ θριάμβου τολμᾷ λέγειν ἄνθρωποσ ἄτρωτοσ καὶ τῷ σώματι στίλβων ὑπὸ λειότητοσ καὶ σκιατραφίασ πρὸσ ἡμᾶσ τοὺσ τοσούτοισ τραύμασι πεπαιδευμένουσ ἀρετὰσ καὶ κακίασ κρίνειν στρατηγῶν.

ἅμα δὲ τῆσ ἐσθῆτοσ διασχών ἐξέφηνε κατὰ τῶν στέρνων ὠτειλὰσ ἀπίστουσ τὸ πλῆθοσ. "γελᾷσ ἐπὶ τούτοισ, ἐγὼ δὲ σεμνύνομαι πρὸσ τοὺσ πολίτασ·

"ὑπὲρ τούτων γὰρ ἡμέραν καὶ νύκτα συνεχῶσ ἱππασάμενοσ ταῦτ’ ἔσχον. "ἀλλ’ · "ἄγε λαβὼν αὐτοὺσ ἐπὶ τὴν ψῆφον ἐγὼ δὲ καταβὰσ παρακολουθήσω πᾶσι, καὶ γνώσομαι τοὺσ κακοὺσ καὶ ἀχαρίστουσ καὶ δημαγωγεῖσθαι μᾶλλον ἐν τοῖσ πολέμοισ ἢ στρατηγεῖσθαι βουλομένουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION