Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 29

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 29)

διῳκημένων δὲ πάντων αὐτῷ καλῶσ ἀσπασάμενοσ τοὺσ Ἕλληνασ, καὶ παρακαλέσασ τοὺσ Μακεδόνασ μεμνῆσθαι τῆσ δεδομένησ ὑπὸ Ῥωμαίων ἐλευθερίασ σῴζοντασ αὐτὴν δι’ εὐνομίασ καὶ ὁμονοίασ, ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν Ἤπειρον, ἔχων δόγμα συγκλήτου τοὺσ συμμεμαχημένουσ αὐτῷ τὴν πρὸσ Περσέα μάχην στρατιώτασ ἀπὸ τῶν ἐκεῖ πόλεων ὠφελῆσαι. βουλόμενοσ δὲ πᾶσιν ἅμα καὶ μηδενὸσ προσδοκῶντοσ, ἀλλ’ ἐξαίφνησ ἐπιπεσεῖν, μετεπέμψατο τοὺσ πρώτουσ ἐξ ἑκάστησ πόλεωσ ἄνδρασ δέκα, καὶ προσέταξεν αὐτοῖσ, ὅσοσ ἄργυρόσ ἐστι καὶ χρυσὸσ ἐν οἰκίαισ καὶ ἱεροῖσ, ἡμέρᾳ ῥητῇ καταφέρειν.

ἑκάστοισ δὲ συνέπεμψεν ὡσ ἐπ’ αὐτὸ δὴ τοῦτο φρουρὰν στρατιωτῶν καὶ ταξίαρχον προσποιούμενον ζητεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὸ χρυσίον. ἐνστάσησ δὲ τῆσ ἡμέρασ, ὑφ’ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἅμα καιρὸν ὁρμήσαντεσ ἐτράποντο πρὸσ καταδρομὴν καὶ διαρπαγὴν τῶν πόλεων, ὥστε ὡρ́ᾳ μιᾷ πεντεκαίδεκα ἀνθρώπων ἐξανδραποδισθῆναι μυριάδασ, ἑβδομήκοντα δὲ πόλεισ πορθηθῆναι, γενέσθαι δ’ ἀπὸ τοσαύτησ φθορᾶσ καὶ πανωλεθρίασ ἑκάστῳ στρατιώτῃ τὴν δόσιν οὐ μείζον’ ἕνδεκα δραχμῶν, φρῖξαι δὲ πάντασ ἀνθρώπουσ τὸ τοῦ πολέμου τέλοσ, εἰσ μικρὸν οὕτω τὸ καθ’ ἕκαστον λῆμμα καὶ κέρδοσ ἔθνουσ ὅλου κατακερματισθέντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION