Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 28

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 28)

ἐκ τούτου τὴν μὲν στρατιὰν πρὸσ ἀνάπαυσιν, αὑτὸν δὲ πρὸσ θέαν τῆσ Ἑλλάδοσ ἔτρεψε καὶ διαγωγὴν ἔνδοξον ἅμα καὶ φιλάνθρωπον. ἐπιὼν γὰρ ἀνελάμβανε τοὺσ δήμουσ καὶ τὰ πολιτεύματα καθίστατο, καὶ δωρεὰσ ἐδίδου, ταῖσ μὲν σῖτον ἐκ τοῦ βασιλικοῦ, ταὶσ δ’ ἔλαιον. τοσοῦτον γὰρ εὑρεθῆναί φασιν ἀποκείμενον ὥστε τοὺσ λαμβάνοντασ καὶ δεομένουσ ἐπιλιπεῖν πρότερον ἢ καταναλωθῆναι τὸ πλῆθοσ τῶν εὑρεθέντων. ἐν δὲ Δελφοῖσ ἰδὼν κίονα μέγαν τετράγωνον ἐκ λίθων λευκῶν συνηρμοσμένον, ἐφ’ οὗ Περσέωσ ἔμελλε χρυσοῦσ ἀνδριὰσ τίθεσθαι, προσέταξε τὸν αὐτοῦ τεθῆναι·

τοὺσ γὰρ ἡττημένουσ τοῖσ νικῶσιν ἐξίστασθαι χώρασ προσήκειν. ἐν δ’ Ὀλυμπίᾳ, τοῦτο δὴ τὸ πολυθρύλητον ἐκεῖνόν ἀναφθέγξασθαί φασιν, ὡσ τὸν Ὁμήρου Δία Φειδίασ ἀποπλάσαιτο. τῶν δὲ δέκα πρέσβεων ἐκ Ῥώμησ ἀφικομένων Μακεδόσι μὲν ἀπέδωκε τὴν χώραν καὶ τὰσ πόλεισ ἐλευθέρασ οἰκεῖν καὶ αὐτονόμουσ, ἑκατὸν δὲ τάλαντα Ῥωμαίοισ ὑποτελεῖν, οὗ πλέον ἢ διπλάσιον τοῖσ βασιλεῦσιν εἰσέφερον.

μὲν ἐκ τῶν βασιλικῶν ἀφθόνῳ χρώμενοσ, τάξιν δὲ καὶ κόσμον καὶ κατακλίσεισ καὶ δεξιώσεισ καὶ τὴν πρὸσ ἕκαστον αὑτοῦ τῆσ κατ’ ἀξίαν τιμῆσ καὶ φιλοφροσύνησ αἴσθησιν οὕτωσ ἀκριβῆ καὶ πεφροντισμένην ἐνδεικνύμενοσ ὥστε θαυμάζειν τοὺσ Ἕλληνασ, εἰ μηδὲ τὴν παιδιὰν ἄμοιρον ἀπολείπει σπουδῆσ, ἀλλὰ τηλικαῦτα πράττων ἀνὴρ πράγματα καὶ τοῖσ μικροῖσ τὸ πρέπον ἀποδίδωσιν.

ὁ δὲ καὶ τούτοισ ἔχαιρεν, ὅτι πολλῶν παρεσκευασμένων καὶ λαμπρῶν τὸ ἥδιστον αὐτὸσ ἦν ἀπόλαυσμα καὶ θέαμα τοῖσ παροῦσι, καὶ πρὸσ τοὺσ θαυμάζοντασ τὴν ἐπιμέλειαν ἔλεγε τῆσ αὐτῆσ εἶναι ψυχῆσ παρατάξεώσ τε προστῆναι καλῶσ καὶ συμποσίου, τῆσ μὲν, ὅπωσ φοβερωτάτη τοῖσ πολεμίοισ, τοῦ δ’, ὡσ εὐχαριστότατον ᾖ τοῖσ συνοῦσιν.

οὐδενὸσ δ’ ἧττον αὐτοῦ τὴν ἐλευθεριότητα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ἐπῄνουν οἱ ἄνθρωποι, πολὺ μὲν ἀργύριον, πολὺ δὲ χρυσίον ἐκ τῶν βασιλικῶν ἠθροισμένον οὐδ’ ἰδεῖν ἐθελήσαντοσ, ἀλλὰ τοῖσ ταμίαισ εἰσ τὸ δημόσιον παραδόντοσ.

μόνα τὰ βιβλία τοῦ βασιλέωσ φιλογραμματοῦσι τοῖσ υἱέσιν ἐπέτρεψεν ἐξελέσθαι, καὶ διανέμων ἀριστεῖα τῆσ μάχησ Αἰλίῳ Τουβέρωνι τῷ γαμβρῷ φιάλην ἔδωκε πέντε λιτρῶν ὁλκήν. οὗτόσ ἐστι Τουβέρων ὃν ἔφαμεν μετὰ συγγενῶν οἰκεῖν ἑκκαιδέκατον, ἀπὸ γηδίου μικροῦ διατρεφομένων ἁπάντων.

καὶ πρῶτον ἄργυρον ἐκεῖνόν φασιν εἰσ τὸν Αἰλίων οἶκον εἰσελθεῖν, ὑπ’ ἀρετῆσ καὶ τιμῆσ εἰσαγόμενον, τὸν δ’ ἄλλον χρόνον οὔτ’ αὐτοὺσ οὔτε τὰσ γυναῖκασ ἀργυρίου χρῄζειν ἢ χρυσοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION