Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 27

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 27)

οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἀναστήσασ καὶ δεξιωσάμενοσ Τουβέρωνι παρέδωκεν, αὐτὸσ δὲ τοὺσ παῖδασ καὶ τοὺσ γαμβροὺσ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμονικῶν μάλιστα τοὺσ νεωτέρουσ ἔσω τῆσ σκηνῆσ ἐπισπασάμενοσ πολὺν χρόνον ἦν πρὸσ αὑτῷ σιωπῇ καθήμενοσ, ὥστε θαυμάζειν ἅπαντασ. "ἄξιον εὐπραγίασ παρούσησ ἄνθρωπον ὄντα θρασύνεσθαι καὶ μέγα φρονεῖν ἔθνοσ ἢ πόλιν ἢ βασιλείαν καταστρεψάμενον, ἢ τὴν μεταβολὴν ταύτην τῆσ τύχησ, ἡ παράδειγμα τῷ πολεμοῦντι κοινῆσ ἀσθενείασ προθεῖσα παιδεύει μηδὲν ὡσ μόνιμον καὶ βέβαιον διανοεῖσθαι; "ποῖοσ γὰρ ἀνθρώποισ τοῦ θαρρεῖν καιρόσ, ὅταν τὸ κρατεῖν ἑτέρων μάλιστα δεδοικέναι τὴν τύχην ἀναγκάζῃ, καὶ τῷ χαίροντι δυσθυμίαν ἐπάγῃ τοσαύτην ὁ τῆσ περιφερομένησ καὶ προσισταμένησ ἄλλοτ’ ἄλλοισ εἱμαρμένησ λογισμόσ; "ἢ τὴν Ἀλεξάνδρου διαδοχήν, ὃσ ἐπὶ πλεῖστον ἤρθη δυνάμεωσ καὶ μέγιστον ἔσχε κράτοσ, ὡρ́ασ μιᾶσ μορίῳ πεσοῦσαν ὑπὸ πόδασ θέμενοι, καὶ τοὺσ ἄρτι μυριάσι πεζῶν καὶ χιλιάσιν ἱππέων τοσαύταισ ὁπλοφορουμένουσ βασιλεῖσ ὁρῶντεσ ἐκ τῶν πολεμίων χειρῶν ἐφήμερα σιτία καὶ ποτὰ λαμβάνοντασ, οἰέσθε τὰ καθ’ ἡμᾶσ ἔχειν τινὰ βεβαιότητα τύχησ διαρκῆ πρὸσ τὸν χρόνον; "οὐ καταβαλόντεσ ὑμεῖσ οἱ νέοι τὸ κενὸν φρύαγμα τοῦτο καὶ γαυρίαμα τῆσ νίκησ ταπεινοὶ καταπτήξετε πρὸσ τὸ μέλλον, ἀεὶ καραδοκοῦντεσ εἰσ ὅ τι κατασκήψει τέλοσ ἑκάστῳ τὴν τῆσ παρούσησ εὐπραγίασ ὁ δαίμων νέμεσιν; τοιαῦτά φασι πολλὰ διαλεχθέντα τὸν Αἰμίλιον ἀποπέμψαι τοὺσ νέουσ εὖ μάλα τὸ καύχημα καὶ τὴν ὕβριν, ὥσπερ χαλινῷ, τῷ λόγῳ κόπτοντι κεκολασμένουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION