Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 23

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 23)

Περσεὺσ δὲ φυγῇ μέν ἐκ Πύδνησ εἰσ Πέλλαν ἀπεχώρει, τῶν ἱππέων ἐπιεικῶσ πάντων ἀπὸ τῆσ μάχησ διασεσῳσμένων. ἐπεὶ δὲ καταλαμβάνοντεσ οἱ πεζοὶ τοὺσ ἱππεῖσ ὡσ ἀνάνδρουσ καὶ προδεδωκότασ λοιδοροῦντεσ ἀπὸ τῶν ἵππων ὤθουν καὶ πληγὰσ ἐδίδοσαν, δείσασ τὸν θόρυβον ἐκ τῆσ ὁδοῦ παρέκλινε τὸν ἵππον, καὶ τὴν πορφύραν, ὡσ μὴ διάσημοσ εἰή, περισπάσασ ἔθετο πρόσθεν αὑτοῦ, καὶ τὸ διάδημα διὰ χειρῶν εἶχεν. ὡσ δὲ καὶ προσδιαλέγοιτο τοῖσ ἑταίροισ ἅμα βαδίζων, καταβὰσ ἐφείλκετο τὸν ἵππον.

τῶν δὲ ὁ μέν τισ ὑπόδημα προσποιούμενοσ λελυμένον συνάπτειν, ὁ δ’ ἵππον ἄρδειν, ὁ δὲ ποτοῦ χρῄζειν, ὑπολειπόμενοι κατὰ μικρὸν ἀπεδίδρασκον, οὐχ οὕτω τοὺσ πολεμίουσ, ὡσ τὴν ἐκείνου χαλεπότητα δεδοικότεσ. κεχαραγμένοσ γὰρ ὑπὸ τῶν κακῶν εἰσ πάντασ ἐζήτει τρέπειν ἀφ’ αὐτοῦ τὴν αἰτίαν τῆσ ἥττησ. ἐπεὶ δὲ νυκτὸσ εἰσ Πέλλαν εἰσελθὼν Εὖκτον καὶ Εὔλαιον , τοὺσ ἐπὶ τοῦ νομίσματοσ, ἀπαντήσαντασ αὐτῷ καὶ τὰ μέν ἐγκαλοῦντασ περὶ τῶν γεγονότων, τὰ δὲ παρρησιαζομένουσ ἀκαίρωσ καὶ συμβουλεύοντασ ὀργισθεὶσ ἀπέκτεινεν, αὐτὸσ τῷ ξιφιδίῳ παίων ἀμφοτέρουσ, οὐδεὶσ παρέμεινεν αὐτῷ πάρεξ Εὐάνδρου τε τοῦ Κρητὸσ καὶ Ἀρχεδάμου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τοῦ Βοιωτοῦ Νέωνοσ.

τῶν δὲ στρατιωτῶν ἐπηκολούθησαν οἱ Κρῆτεσ, οὐ δι’ εὔνοιαν, ἀλλὰ τοῖσ χρήμασιν, ὥσπερ κηρίοισ μέλιτται, προσλιπαροῦντεσ.

πάμπολλα γὰρ ἐπήγετο, καὶ προὔθηκεν ἐξ αὐτῶν διαρπάσαι τοῖσ Κρησὶν ἐκπώματα καὶ κρατῆρασ καὶ τὴν ἄλλην ἐν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ κατασκευὴν εἰσ πεντήκοντα ταλάντων λόγον. γενόμενοσ δ’ ἐν Ἀμφιπόλει πρῶτον, εἶτ’ ἐκεῖθεν ἐν Γαληψῷ, καὶ τοῦ φόβου μικρὸν ὑπανέντοσ, εἰσ τὸ συγγενὲσ καὶ πρεσβύτατον αὐτοῦ τῶν νοσημάτων, τὴν μικρολογίαν, αὖθισ ὑπενεχθείσ ὠδύρετο πρὸσ τοὺσ φίλουσ ὡσ τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ μεγάλου χρυσωμάτων ἔνια τοῖσ Κρησὶ διερριφὼσ ὑπ’ ἀγνοίασ, καὶ παρεκάλει τοὺσ ἔχοντασ ἀντιβολῶν καὶ δακρύων ἀμείψασθαι πρὸσ νόμισμα, τοὺσ μέν οὖν ἐπισταμένουσ ἀκριβῶσ αὐτὸν οὐκ ἔλαθε κρητίζων πρὸσ Κρῆτασ, οἱ δὲ πεισθέντεσ καὶ ἀποδόντεσ ἀπεστερήθησαν.

οὐ γὰρ ἀπέδωκε τἀργύριον, ἀλλὰ τριάκοντα τάλαντα κερδάνασ ἀπὸ τῶν φίλων, ἃ μικρὸν ὕστερον ἔμελλον οἱ πολέμιοι λήψεσθαι, μετ’ αὐτῶν διέπλευσεν εἰσ Σαμοθρᾴκην καὶ διαφεύγων ἐπὶ τοὺσ Διοσκούρουσ ἱκέτευεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION