Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 21

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 21)

οἱ δὲ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ γενόμενοι καὶ διασχόντεσ ὁρμῇ μιᾷ τοὺσ ἄλλουσ, περὶ αὐτὸν ὑφηγούμενον ἐμβάλλουσι τοῖσ ἐναντίοισ, μεγάλῳ δ’ ἀγῶνι καὶ φόνῳ πολλῷ καὶ τραύμασιν ὤσαντεσ ἐκ χώρασ καὶ τόπον ἔρημον καὶ γυμνὸν κατασχόντεσ ἐπὶ ζήτησιν ἐτράποντο τοῦ ξίφουσ, ὡσ δὲ μόλισ ἐν πολλοῖσ ὅπλοισ καὶ πτώμασι νεκρῶν κεκρυμμένον ἀνευρέθη, περιχαρεῖσ γενόμενοι καὶ παιανίσαντεσ ἔτι λαμπρότερον ἐνέκειντο τοῖσ συνεστῶσιν ἔτι τῶν πολεμίων, καὶ τέλοσ οἱ τρισχίλιοι λογάδεσ ἐν τάξει μένοντεσ καὶ μαχόμενοι κατεκόπησαν ἅπαντεσ· τῶν δ’ ἄλλων φευγόντων πολὺσ ἦν ὁ φόνοσ, ὥστε τὸ μὲν πεδίον καὶ τὴν ὑπώρειαν καταπεπλῆσθαι νεκρῶν, τοῦ δὲ Λεύκου ποταμοῦ τὸ ῥεῦμα τοὺσ Ῥωμαίουσ τῇ μετὰ τὴν μάχην ἡμέρᾳ διελθεῖν ἔτι μεμιγμένον αἵματι.

λέγονται γὰρ ὑπὲρ δισμυρίουσ πεντακισχιλίουσ ἀποθανεῖν. τῶν δὲ Ῥωμαίων ἔπεσον, ὡσ μὲν Ποσειδώνιόσ φησιν, ἑκατόν, ὡσ δὲ Νασικᾶσ, ὀγδοήκοντα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION