Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 20

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 20)

τῶν δὲ Ῥωμαίων, ὡσ ἀντέστησαν τῇ φάλαγγι, μὴ δυναμένων βιάζεσθαι, Σάλουιοσ ὁ τῶν Πελιγνῶν ἡγούμενοσ ἁρπάσασ τὸ σημεῖον τῶν ὑφ’ αὑτὸν εἰσ τοὺσ πολεμίουσ ἔρριψε. τῶν δὲ Πελιγνῶν οὐ γάρ ἐστιν Ἰταλοῖσ θεμιτὸν οὐδ’ ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν σημεῖον ἐπιδραμόντων πρὸσ ἐκεῖνον τὸν τόπον ἔργα δεινὰ καὶ πάθη παρ’ ἀμφοτέρων ἀπήντα συμπεσόντων. οἱ μὲν γὰρ ἐκκρούειν τε τοῖσ ξίφεσι τὰσ σαρίσασ ἐπειρῶντο καὶ πιέζειν τοῖσ θυρεοῖσ καὶ ταῖσ χερσὶν αὐταῖσ ἀντιλαμβανόμενοι παραφέρειν, οἱ δὲ τὴν προβολὴν κρατυνάμενοι δι’ ἀμφοτέρων καὶ τοὺσ προσπίπτοντασ αὐτοῖσ ὅπλοισ διελαύνοντεσ, οὔτε θυρεοῦ στέγοντοσ οὔτε θώρακοσ τὴν βίαν τῆσ σαρίσησ, ἀνερρίπτουν ὑπὲρ κεφαλὴν τὰ σώματα τῶν Πελιγνῶν καὶ Μαρρουκινῶν, κατ’ οὐδένα λογισμὸν, ἀλλὰ θυμῷ θηριώδει, πρὸσ ἐναντίασ πληγὰσ καὶ προὖπτον ὠθουμένων θάνατον.

οὕτω δὲ τῶν προμάχων διαφθαρέντων ἀνεκόπησαν οἱ κατόπιν αὐτῶν ἐπιτεταγμένοι·

καὶ φυγὴ μὲν οὐκ ἦν, ἀναχώρησισ δὲ πρὸσ ὄροσ τὸ καλούμενον Ὀλόκρον, ὥστε καὶ τὸν Αἰμίλιον ἰδόντα φησὶν ὁ Ποσειδώνιοσ καταρρήξασθαι τὸν χιτῶνα, τούτων μὲν ἐνδιδόντων, τῶν δ’ ἄλλων Ῥωμαίων διατρεπομένων τὴν φάλαγγα προσβολὴν οὐκ ἔχουσαν, ἀλλ’ ὥσπερ χαρακώματι τῷ πυκνώματι τῶν σαρισῶν ὑπαντιάζουσαν πάντοθεν ἀπρόσμαχον. ἐπεὶ δὲ τῶν τε χωρίων ἀνωμάλων ὄντων, καὶ διὰ τὸ μῆκοσ τῆσ παρατάξεωσ οὐ φυλαττούσησ ἀραρότα τὸν συνασπισμόν, κατεῖδε τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων κλάσεισ τε πολλὰσ καὶ διασπάσματα λαμβάνουσαν, ὡσ εἰκὸσ ἐν μεγάλοισ στρατοῖσ καὶ ποικίλαισ ὁρμαῖσ τῶν μαχομένων, τοῖσ μὲν ἐκθλιβομένην μέρεσι, τοῖσ δὲ προπίπτουσαν, ἐπιὼν ὀξέωσ καὶ διαιρῶν τὰσ σπείρασ ἐκέλευεν εἰσ τὰ διαλείμματα καὶ κενώματα τῆσ τῶν πολεμίων τάξεωσ παρεμπίπτοντασ καὶ συμπλεκομένουσ μὴ μίαν πρὸσ ἅπαντασ, ἀλλὰ πολλὰσ καὶ μεμιγμένασ κατά μέροσ τὰσ μάχασ τίθεσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION