Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 19

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 19)

γιγνομένησ δὲ τῆσ ἐφόδου παρῆν ὁ Αἰμίλιοσ, καὶ κατελάμβανεν ἤδη τοὺσ ἐν τοῖσ ἀγήμασι Μακεδόνασ ἄκρασ τάσ σαρίσασ προσερηρεικότασ τοῖσ θυρεοῖσ τῶν Ῥωμαίων καὶ μὴ προσιεμένουσ εἰσ ἐφικτὸν αὐτῶν τάσ μαχαίρασ, ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων Μακεδόνων τάσ τε πέλτασ ἐξ ὤμου περισπασάντων καὶ ταῖσ σαρίσαισ ἀφ’ ἑνὸσ συνθήματοσ κλιθείσαισ ὑποστάντων τοὺσ θυρεοφόρουσ εἶδε τήν τε ῥώμην τοῦ συνασπισμοῦ καὶ τήν τραχύτητα τῆσ προβολῆσ, ἔκπληξισ αὐτὸν ἔσχε καὶ δέοσ, ὡσ οὐδὲν ἰδόντα πώποτε θέαμα φοβερώτερον· καὶ πολλάκισ ὕστερον ἐμέμνητο τοῦ πάθουσ ἐκείνου καὶ τῆσ ὄψεωσ, τότε δὲ πρὸσ τοὺσ μαχομένουσ ἐπιδεικνύμενοσ ἵλεω καὶ φαιδρὸν ἑαυτόν ἄνευ κράνουσ καὶ θώρακοσ ἵππῳ παρήλαυνεν.

ὁ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύσ, ὥσ φησι Πολύβιοσ, τῆσ μάχησ ἀρχὴν λαμβανούσησ ἀποδειλιάσασ εἰσ πόλιν ἀφιππάσατο, σκηψάμενοσ Ἡρακλεῖ θύειν, δειλὰ παρὰ δειλῶν ἱερὰ μὴ δεχομένῳ μηδ’ εὐχὰσ ἀθεμίτουσ ἐπιτελοῦντι. θεμιτὸν γὰρ οὐκ ἔστιν οὔτε τόν μὴ βάλλοντα κατευστοχεῖν οὔτε τόν μὴ μένοντα κρατεῖν οὔθ’ ὅλωσ τόν ἄπρακτον εὐπραγεῖν οὔτε τόν κακὸν εὐδαιμονεῖν.

ἀλλὰ ταῖσ Αἰμιλίου παρῆν εὐχαῖσ ὁ θεόσ· εὔχετο γὰρ κράτοσ πολέμου καὶ νίκην δόρυ κρατῶν, καὶ μαχόμενοσ παρεκάλει σύμμαχον τόν θεόν. οὐ μὴν ἀλλὰ Ποσειδώνιόσ τισ ἐν ἐκείνοισ τοῖσ χρόνοισ καὶ ταῖσ πράξεσι γεγονέναι λέγων, ἱστορίαν δὲ γεγραφὼσ περὶ Περσέωσ ἐν πλείοσι βιβλίοισ, φησὶν αὐτὸν οὐχ ὑπὸ δειλίασ οὐδὲ τήν θυσίαν ποιησάμενον αἰτίαν ἀπελθεῖν, ἀλλὰ τῇ προτέρᾳ τῆσ μάχησ τυχεῖν λελακτισμένον ὑφ’ ἵππου τὸ σκέλοσ·

ἀθωράκιστον φερομένων δὲ παντοδαπῶν ἑκατέρωθεν βελῶν, παλτὸν ἐμπεσεῖν ὁλοσίδηρον αὐτῷ, καὶ τῇ μὲν ἀκμῇ μὴ θιγεῖν, ἀλλὰ πλάγιον παρὰ τήν ἀριστερὰν πλευρὰν παραδραμεῖν, ῥύμῃ δὲ τῆσ παρόδου τόν τε χιτῶνα διακόψαι καὶ τήν σάρκα φοινίξαι τυφλῷ μώλωπι, πολὺν χρόνον διαφυλάξαντι τόν τύπον, ταῦτα μὲν οὖν ὁ Ποσειδώνιοσ ὑπὲρ τοῦ Περσέωσ ἀπολογεῖται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION