Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 17

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 17)

ὁ δ’ Αἰμίλιοσ, ὡσ εἰσ ταὐτὸν συνέμιξε τῷ Νασικᾷ, κατέβαινε συντεταγμένοσ ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ, ὡσ δ’ εἶδε τὴν παράταξιν αὐτῶν καὶ τὸ πλῆθοσ, θαυμάσασ ἐπέστησε τὴν πορείαν, αὐτόσ τι πρὸσ ἑαυτὸν συλλογιζόμενοσ. οἱ δ’ ἡγεμονικοὶ νεανίσκοι προθυμούμενοι μάχεσθαι παρελαύνοντεσ ἐδέοντο μὴ μέλλειν, καὶ μάλιστα πάντων ὁ Νασικᾶσ τῇ περὶ τὸν Ὄλυμπον εὐτυχίᾳ τεθαρρηκώσ. "ἡλικίαν εἶχον αἱ δὲ πολλαί με νῖκαι διδάσκουσαι τὰ τῶν ἡττωμένων ἁμαρτήματα, κωλύουσιν ἐξ ὁδοῦ μάχην τίθεσθαι πρὸσ φάλαγγα συντεταγμένην ἤδη καὶ συνεστῶσαν.

ἐκ τούτου τὰ μὲν πρῶτα καὶ καταφανῆ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ἐκέλευσεν εἰσ σπείρασ καθιστάμενα ποιεῖν σχῆμα παρατάξεωσ, τοὺσ δ’ ἀπ’ οὐρᾶσ στραφέντασ ἐν χώρᾳ χάρακα βαλέσθαι καὶ στρατοπεδεύειν. οὕτω δὲ τῶν συνεχῶν τοῖσ τελευταίοισ καθ’ ὑπαγωγὴν ἐξελιττομένων ἔλαθε τὴν παράταξιν ἀναλύσασ καὶ καταστήσασ ἀθορύβωσ εἰσ τὸν χάρακα πάντασ.

ἐπεὶ δὲ νὺξ γεγόνει καὶ μετὰ δεῖπνον ἐτράποντο πρὸσ ὕπνον καὶ ἀνάπαυσιν, αἰφνίδιον ἡ σελήνη πλήρησ οὖσα καὶ μετέωροσ ἐμελαίνετο καὶ τοῦ φωτὸσ ἀπολιπόντοσ αὐτὴν χρόασ ἀμείψασα παντοδαπὰσ ἠφανίσθη. τῶν δὲ Ῥωμαίων, ὥσπερ ἐστὶ νενομισμένον, χαλκοῦ τε πατάγοισ ἀνακαλουμένων τὸ φῶσ αὐτῆσ καὶ πυρὰ πολλὰ δαλοῖσ καὶ δᾳσὶν ἀνεχόντων πρὸσ τὸν οὐρανόν, οὐδὲν ὅμοιον ἔπραττον οἱ Μακεδόνεσ, ἀλλὰ φρίκη καὶ θάμβοσ τὸ στρατόπεδον κατεῖχε καὶ λόγοσ ἡσυχῇ διὰ πολλῶν ἐχώρει, βασιλέωσ τὸ φάσμα σημαίνειν ἔκλειψιν.

ὁ δ’ Αἰμίλιοσ οὐκ ἦν μὲν ἀνήκοοσ οὐδ’ ἄπειροσ παντάπασι τῶν ἐκλειπτικῶν ἀνωμαλιῶν, αἳ τὴν σελήνην περιφερομένην εἰσ τὸ σκίασμα τῆσ γῆσ ἐμβάλλουσι τεταγμέναισ περιόδοισ καὶ ἀποκρύπτουσιν, ἄχρι οὗ παρελθοῦσα τὴν ἐπισκοτουμένην χώραν πάλιν ἐπιλάμψῃ πρὸσ τὸν ἥλιον οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ θείῳ πολὺ νέμων καὶ φιλοθύτησ ὢν καὶ μαντικόσ, ὡσ εἶδε πρῶτον τὴν σελήνην ἀποκαθαιρομένην, ἕνδεκα μόσχουσ αὐτῇ κατέθυσεν.

ἅμα δ’ ἡμέρᾳ τῷ Ἡρακλεῖ βουθυτῶν οὐκ ἐκαλλιέρει μέχρισ εἴκοσι·

τῷ δὲ πρώτῳ καὶ εἰκοστῷ παρῆν τὰ σημεῖα καὶ νίκην ἀμυνομένοισ ἔφραζεν. εὐξάμενοσ οὖν κατὰ βοῶν ἑκατὸν καὶ ἀγῶνοσ ἱεροῦ τῷ θεῷ, προσέταξε διακοσμεῖν τοῖσ ἡγεμόσι τὸν στρατὸν εἰσ μάχην αὐτόσ δὲ τὴν ἀπόκλισιν καὶ περιφορὰν ἀναμένων τοῦ φωτόσ, ὅπωσ μὴ κατὰ προσώπου μαχομένοισ αὐτοῖσ ἑώθεν ἥλιοσ ἀντιλάμποι, παρῆγε τὸν χρόνον ἐν τῇ σκηνῇ καθεζόμενοσ ἀναπεπταμένῃ πρὸσ τὸ πεδίον καὶ τὴν στρατοπεδείαν τῶν πολεμίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION