Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 15

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 15)

ὁ δ’ Αἰμίλιοσ ἡμέρασ μέν τινασ ἠρέμει, καί φασι μήποτε τηλικούτων στρατοπέδων ἐγγὺσ οὕτω συνελθόντων ἡσυχίαν γενέσθαι τοσαύτην. ἐπεὶ δὲ κινῶν ἅπαντα καὶ πειρώμενοσ ἐπυνθάνετο μίαν εἰσβολὴν ἔτι μόνον ἄφρουρον ἀπολείπεσθαι, τὴν διὰ Περραιβίασ παρὰ τὸ Πύθιον καί τὴν Πέτραν, τῷ μὴ φυλάττεσθαι τὸν τόπον ἐλπίσασ μᾶλλον ἢ δι’ ἣν οὐκ ἐφυλάττετο δυσχωρίαν καί τραχύτητα δείσασ ἐβουλεύετο. τούτοισ προσλαβὼν ὁ Νασικᾶσ ἱππεῖσ ἑκατὸν εἴκοσι καί τῶν παρἉρπάλῳ Θρᾳκῶν καί Κρητῶν ἀναμεμιγμένων διακοσίουσ, ἐξώρμησε τῇ πρὸσ θάλασσαν ὁδῷ, καί κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸ Ἡράκλειον, ὡσ δὴ ταῖσ ναυσὶ μέλλων ἐκπεριπλεῖν καί κυκλοῦσθαι τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων, ἐπεὶ δ’ ἐδείπνησαν οἱ στρατιῶται καί σκότοσ ἐγένετο, τοῖσ ἡγεμόσι φράσασ τὸ ἀληθὲσ ἦγε διὰ νυκτὸσ τὴν ἐναντίαν ἀπὸ θαλάττησ, καί καταλύσασ ἀνέπαυε τὴν στρατιὰν ὑπὸ τὸ Πύθιον.

ἐνταῦθα τοῦ Ὀλύμπου τὸ ὕψοσ ἀνατείνει πλέον ἢ δέκα σταδίουσ·

σημαίνεται δὲ ἐπιγράμματι τοῦ μετρήσαντοσ οὕτωσ· Οὐλύμπου κορυφῆσ ἐπὶ Πυθίου Ἀπόλλωνοσ ἱερὸν ὕψοσ ἔχει, πρόσ κάθετον δὲ μέτρον, πλήρη μέν δεκάδα σταδίων μίαν, αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῇ πλέθρον τετραπέδῳ λειπόμενον μεγέθει.

Εὐμήλου δέ μιν υἱὸσ ἐθήκατο μέτρα κελεύθου Ξειναγόρησ· σὺ δ’, ἄναξ, χαῖρε καί ἐσθλὰ δίδου. καίτοι λέγουσιν οἱ γεωμετρικοὶ μήτε ὄρουσ ὕψοσ μήτε βάθοσ θαλάττησ ὑπερβάλλειν δέκα σταδίουσ.

ὁ μέντοι Ξεναγόρασ οὐ παρέργωσ, ἀλλὰ μεθόδῳ καί δι’ ὀργάνων εἰληφέναι δοκεῖ τὴν μέτρησιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION