Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 14

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 14)

Ἐνοχλουμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων μάλιστα περὶ τὴν τοῦ ποτοῦ χρείαν καὶ γὰρ ὀλίγον καὶ πονηρὸν ἐπίδυε καὶ συνελείβετο παρ’ αὐτὴν τὴν θάλατταν, ὁρῶν ὁ Αἰμίλιοσ μέγα καὶ κατηρεφὲσ δένδρεσιν ὄροσ τὸν Ὄλυμπον ἐπικείμενον, καὶ τεκμαιρόμενοσ τῇ χλωρότητι τῆσ ὕλησ ναμάτων ἔχειν ἀρχὰσ διὰ βάθουσ ὑποφερομένων, ἀναπνοὰσ αὐτοῖσ καὶ φρέατα πολλὰ παρὰ τὴν ὑπώρειαν ὤρυττε. τὰ δ’ εὐθὺσ ἐπίμπλατο ῥευμάτων καθαρῶν, ἐπισυνδιδόντων ὁλκῇ καὶ φορᾷ τοῦ θλιβομένου πρὸσ τὸ κενούμενον.

καίτοι τινὲσ οὔ φασιν ὑδάτων ἑτοίμων κεκρυμμένων πηγὰσ ἐναποκεῖσθαι τοῖσ τόποισ ἐξ ὧν ῥέουσιν, οὐδ’ ἀποκάλυψιν οὐδὲ ῥῆξιν εἶναι τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν, ἀλλὰ γένεσιν καὶ σύστασιν ἐνταῦθα τῆσ ὕλησ ἐξυγραινομένησ· ἐξυγραίνεσθαι δὲ πυκνότητι καὶ ψυχρότητι τὴν νοτερὰν ἀναθυμίασιν, ὅταν ἐν βάθει καταθλιβεῖσα ῥευστικὴ γένηται. καθάπερ γὰρ οἱ μαστοὶ τῶν γυναικῶν οὐχ ὥσπερ ἀγγεῖα πλήρεισ εἰσὶν ἐπιρρέοντοσ ἑτοίμου γάλακτοσ, ἀλλὰ μεταβάλλοντεσ τὴν τροφὴν ἐν αὑτοῖσ ἐργάζονται γάλα καὶ διηθοῦσιν, οὕτωσ οἱ περίψυκτοι καὶ πιδακώδεισ τόποι τῆσ γῆσ ὕδωρ μὲν οὐκ ἔχουσι καλυπτόμενον, οὐδὲ κόλπουσ ῥεύματα καὶ βάθη ποταμῶν τοσούτων ἐξ ἑτοίμησ καὶ ὑποκειμένησ ἀφιέντασ ἀρχῆσ, τὸ δὲ πνεῦμα καὶ τὸν ἀέρα τῷ πιέζειν καὶ καταπυκνοῦν ἀποθλίβοντεσ εἰσ ὕδωρ τρέπουσι.

τὰ γοῦν ὀρυττόμενα τῶν χωρίων μᾶλλον ἀναπιδύει καὶ διανάει πρὸσ τὴν τοιαύτην ψηλάφησιν, ὥσπερ οἱ μαστοὶ τῶν γυναικῶν πρὸσ τὸν θηλασμόν, ἀνυγραίνοντα καὶ μαλάττοντα τὴν ἀναθυμίασιν ὅσα δ’ ἀργὰ τῆσ γῆσ συμπέφρακται, τυφλὰ πρὸσ γένεσιν ὑδάτων ἐστίν, οὐκ ἔχοντα τὴν ἐργαζομένην τὸ ὑγρὸν κίνησιν.

οἱ δὲ ταῦτα λέγοντεσ ἐπιχειρεῖν δεδώκασι τοῖσ ἀπορητικοῖσ, ὡσ οὐδὲ τὸ αἷμα τοῖσ ζῴοισ ἔνεστιν, ἀλλὰ γεννᾶται πρὸσ τὰ τραύματα πνεύματόσ τινοσ ἢ σαρκῶν μεταβολῇ, ῥύσιν ἀπεργασαμένῃ καὶ σύντηξιν.

ἐλέγχονται δὲ τοῖσ πρὸσ τοὺσ ὑπονόμουσ καὶ τὰσ μεταλλείασ ἀπαντῶσιν εἰσ βάθη ποταμοῖσ, οὐ κατ’ ὀλίγον συλλεγομένοισ, ὥσπερ εἰκόσ ἐστιν εἰ γένεσιν ἐκ τοῦ παραχρῆμα κινουμένησ τῆσ γῆσ λαμβάνουσιν, ἀλλ’ ἀθρόοισ ἀναχεομένοισ. ὁρῶν δὲ καὶ πέτρασ πληγῇ ῥαγείσησ ἐξεπήδησε ῥεῦμα λάβρον ὕδατοσ, εἶτα ἐπέλιπε. ταῦτα μὲν περὶ τούτων·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION