Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 10

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 10)

ταῦτα τοῖσ Ῥωμαίοισ πυνθανομένοισ ἐδόκει τὰσ τῶν στρατηγιώντων χάριτασ καὶ παραγγελίασ ἐάσαντασ αὐτοὺσ καλεῖν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἄνδρα νοῦν ἔχοντα καὶ πράγμασι χρῆσθαι μεγάλοισ ἐπιστάμενον. οὗτοσ ἦν Παῦλοσ Αἰμίλιοσ, ἡλικίασ μὲν ἤδη πρόσω καὶ περὶ ἑξήκοντα γεγονὼσ ἔτη, ῥώμῃ δὲ σώματοσ ἀκμάζων, πεφραγμένοσ δὲ κηδεσταῖσ καὶ παισὶ νεανίαισ καὶ φίλων πλήθει καὶ συγγενῶν μέγα δυναμένων, οἳ πάντεσ αὐτὸν ὑπακοῦσαι καλοῦντι τῷ δήμῳ πρὸσ τὴν ὑπατείαν ἔπειθον. ὁ δὲ κατ’ ἀρχὰσ μὲν ἐθρύπτετο πρὸσ τοὺσ πολλούσ καὶ διέκλινε τὴν φιλοτιμίαν αὐτῶν καὶ σπουδήν, ὡσ μὴ δεόμενοσ τοῦ ἄρχειν, φοιτώντων δὲ καθ’ ἡμέραν ἐπὶ θύρασ καὶ προκαλουμένων αὐτὸν εἰσ ἀγορὰν καὶ καταβοώντων ἐπείσθη·

καὶ φανεὶσ εὐθὺσ ἐν τοῖσ μετιοῦσι τὴν ὑπατείαν ἔδοξεν οὐκ ἀρχὴν ληψόμενοσ, ἀλλὰ νίκην καὶ κράτοσ πολέμου κομίζων καὶ διδοὺσ τοῖσ πολίταισ καταβαίνειν εἰσ τὸ πεδίον μετὰ τοσαύτησ ἐλπίδοσ καὶ προθυμίασ ἐδέξαντο πάντεσ αὐτὸν καὶ κατέστησαν ὕπατον τὸ δεύτερον, οὐκ ἐάσαντεσ κλῆρον γενέσθαι, καθάπερ εἰώθει, περὶ τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλ’ εὐθὺσ ἐκείνῳ ψηφισάμενοι τοῦ Μακεδονικοῦ πολέμου τὴν ἡγεμονίαν. λέγεται δ’ αὐτόν, ὡσ ἀνηγορεύθη κατὰ τοῦ Περσέωσ στρατηγόσ, ὑπὸ τοῦ δήμου παντὸσ οἴκαδε προπεμφθέντα λαμπρῶσ εὑρεῖν τὸ θυγάτριον τὴν Τερτίαν δεδακρυμένην ἔτι παιδίον οὖσαν ἀσπαζόμενον οὖν αὐτὴν ἐρωτᾶν ἐφ’ ὅτῳ λελύπηται·

"ὦ πάτερ, ὅτι ἡμῖν ὁ Περσεὺσ τέθνηκε ;

λέγουσαν κυνίδιον σύντροφον οὕτω προσαγορευόμενον· "ὦ θύγατερ, καὶ δέχομαι τὸν οἰωνόν. ταῦτα μὲν οὖν Κικέρων ὁ ῥήτωρ ἐν τοῖσ περὶ μαντικῆσ ἱστόρηκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION