Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 7

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 7)

τῶν δὲ δημοσίων πράξεων καιρὸσ ἦν ἐκεῖνοσ τότε καθ’ ὃν Περσεῖ τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ πολεμοῦντεσ ἐν αἰτίαισ τοὺσ στρατηγοὺσ εἶχον, ὡσ δι’ ἀπειρίαν καὶ ἀτολμίαν αἰσχρῶσ καὶ καταγελάστωσ τοῖσ πράγμασι χρωμένουσ καὶ πάσχοντασ κακῶσ μᾶλλον ἢ ποιοῦντασ. ἄρτι μὲν γὰρ Ἀντίοχον τὸν ἐπικληθέντα μέγαν εἴξαντα τῆσ ἄλλησ Ἀσίασ ὑπὲρ τὸν Ταῦρον ἐκβαλόντεσ καὶ κατακλείσαντεσ εἰσ Συρίαν, ἐπὶ μυρίοισ καὶ πεντακισχιλίοισ ταλάντοισ ἀγαπήσαντα τὰσ διαλύσεισ, ὀλίγῳ δὲ πρόσθεν ἐν Θεσσαλίᾳ συντρίψαντεσ Φίλιππον καὶ τοὺσ Ἕλληνασ ἀπὸ Μακεδόνων ἐλευθερώσαντεσ, ᾧ τε βασιλεὺσ οὐδεὶσ παραβλητὸσ εἰσ τόλμαν ἢ δύναμιν, Ἀννίβαν καταπολεμήσαντεσ, οὐκ ἀνεκτὸν ἡγοῦντο Περσεῖ καθάπερ ἀντιπάλῳ τῆσ Ῥώμησ ἴσον φερόμενοι συμπεπλέχθαι, πολὺν ἤδη χρόνον ἀπὸ τῶν λειψάνων τῆσ πατρῴασ ἥττησ πολεμοῦντι πρὸσ αὐτούσ, ἀγνοοῦντεσ ὅτι πολλῷ τὴν Μακεδόνων δύναμιν ἡττηθεὶσ Φίλιπποσ ἐρρωμενεστέραν καὶ μαχιμωτέραν ἐποίησε.

περὶ ὧν δίειμι βραχέωσ ἄνωθεν ἀρξάμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION