Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 5

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 5)

ἔγημε δὲ Παπιρίαν, ἀνδρὸσ ὑπατικοῦ Μάσωνοσ θυγατέρα, καὶ χρόνον συνοικήσασ πολὺν ἀφῆκε τὸν γάμον, καίπερ ἐξ αὐτῆσ καλλιτεκνότατοσ γενόμενοσ· αὕτη γὰρ ἦν ἡ τὸν κλεινότατον αὐτῷ Σκηπίωνα τεκοῦσα καὶ Μάξιμον Φάβιον. αἰτία δὲ γεγραμμένη τῆσ διαστάσεωσ οὐκ ἦλθεν εἰσ ἡμᾶσ, ἀλλ’ ἐοίκεν ἀληθήσ τισ εἶναι λόγοσ περὶ γάμου λύσεωσ γενόμενοσ, ὡσ ἀνὴρ Ῥωμαῖοσ ἀπεπέμπετο γυναῖκα, τῶν δὲ φίλων νουθετούντων αὐτόν, "οὐχὶ σώφρων; "οὐκ εὔμορφοσ;

"οὐχὶ παιδοποιόσ; "οὐκ εὐπρεπὴσ οὗτοσ; "οὐ νεουργήσ; "ἀλλ’ οὐκ ἂν εἰδείη τισ ὑμῶν καθ’ ὅ τι θλίβεται μέροσ οὑμὸσ πούσ. τῷ γὰρ ὄντι μεγάλαι μὲν ἁμαρτίαι καὶ ἀναπεπταμέναι γυναῖκασ ἀνδρῶν ἄλλασ ἀπήλλαξαν, τὰ δ’ ἔκ τινοσ ἀηδίασ καὶ δυσαρμοστίασ ἠθῶν μικρὰ καὶ πυκνὰ προσκρούσματα, λανθάνοντα τοὺσ ἄλλουσ, ἀπεργάζεται τὰσ ἀνηκέστουσ ἐν ταῖσ συμβιώσεσιν ἀλλοτριότητασ. ὁ δὲ οὖν Αἰμίλιοσ ἀπαλλαγεὶσ τῆσ Παπιρίασ ἑτέραν ἠγάγετο·

καὶ δύο παῖδασ ἄρρενασ τεκούσησ τούτουσ μὲν ἐπὶ τῆσ οἰκίασ εἶχε, τοὺσ δὲ προτέρουσ εἰσεποίησεν οἴκοισ τοῖσ μεγίστοισ καὶ γένεσι τοῖσ ἐπιφανεστάτοισ, τὸν μὲν πρεσβύτερον τῷ Μαξίμου Φαβίου τοῦ πεντάκισ ὑπατεύσαντοσ, τὸν δὲ νεώτερον Ἀφρικανοῦ Σκηπίωνοσ υἱὸσ ἀνεψιὸν ὄντα θέμενοσ Σκηπίωνα προσηγόρευσε. τῶν δὲ θυγατέρων τῶν Αἰμιλίου τὴν μὲν ὁ Κάτωνοσ υἱὸσ ἔγημε, τὴν δὲ Αἴλιοσ Τουβέρων, ἀνὴρ ἄριστοσ καὶ μεγαλοπρεπέστατα Ῥωμαίων πενίᾳ χρησάμενοσ.

ἦσαν γὰρ ἑκκαίδεκα συγγενεῖσ, Αἴλιοι πάντεσ· οἰκίδιον δὲ πάνυ μικρὸν ἦν αὐτοῖσ, καὶ χωρίδιον ἓν ἤρκει πᾶσι, μίαν ἑστίαν νέμουσι μετὰ παίδων πολλῶν καὶ γυναικῶν, ἐν αἷσ καὶ ἡ Αἰμιλίου τοῦδε θυγάτηρ ἦν δὶσ ὑπατεύσαντοσ καὶ δὶσ θριαμβεύσαντοσ, οὐκ αἰσχυνομένη τὴν πενίαν τοῦ ἀνδρόσ, ἀλλὰ θαυμάζουσα τὴν ἀρετὴν δι’ ἣν πένησ ἦν. οἱ δὲ νῦν ἀδελφοὶ καὶ συγγενεῖσ, ἂν μὴ κλίμασι καὶ ποταμοῖσ καὶ διατειχίσμασιν ὁρίσωσι τὰ κοινά καὶ πολλὴν εὐρυχωρίαν ἒν μέσῳ λάβωσιν ἀπ’ ἀλλήλων, οὐ παύονται διαφερόμενοι. ταῦτα μὲν οὖν ἡ ἱστορία λογίζεσθαι καὶ παρεπισκοπεῖν δίδωσι τοῖσ σῴζεσθαι βουλομένοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION