Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 4

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 4)

συστάντοσ δὲ τοῦ πρὸσ Ἀντίοχον τὸν μέγαν πολέμου τοῖσ Ῥωμαίοισ, καὶ τῶν ἡγεμονικωτάτων ἀνδρῶν τετραμμένων πρὸσ ἐκεῖνον, ἄλλοσ ἀπὸ τῆσ ἑσπέρασ ἀνέστη πόλεμοσ, ἐν Ἰβηρίᾳ, κινημάτων μεγάλων γενομένων, ἐπὶ τοῦτον ὁ Αἰμίλιοσ ἐξεπέμφθη στρατηγόσ, οὐχ ἓξ ἔχων πελέκεισ, ὅσουσ ἔχουσιν οἱ στρατηγοῦντεσ, ἀλλὰ προσλαβὼν ἑτέρουσ τοσούτουσ, ὥστε τῆσ ἀρχῆσ ὑπατικὸν γενέσθαι τὸ ἀξίωμα, μάχῃ μὲν οὖν δὶσ ἐκ παρατάξεωσ ἐνίκησε τοὺσ βαρβάρουσ, περὶ τρισμυρίουσ ἀνελών, καὶ δοκεῖ τὸ κατόρθωμα τῆσ στρατηγίασ περιφανῶσ γενέσθαι, χωρίων εὐφυϊᾴ καὶ ποταμοῦ τινοσ διαβάσει ῥᾳστώνην παρασχόντοσ αὐτοῦ πρὸσ τὸ νίκημα τοῖσ στρατιώταισ· πόλεισ δὲ πεντήκοντα καὶ διακοσίασ ἐχειρώσατο δεξαμένασ αὐτὸν ἑκουσίωσ, εἰρήνῃ δὲ καὶ πίστει συνηρμοσμένην ἀπολιπὼν τὴν ἐπαρχίαν εἰσ Ῥώμην ἐπανῆλθεν, οὐδὲ δραχμῇ μιᾷ γεγονὼσ εὐπορώτεροσ ἀπὸ τῆσ στρατείασ.

ἦν δὲ καὶ περὶ τἆλλα χρηματιστὴσ ἀργότεροσ, εὐδάπανοσ δὲ καὶ ἀφειδὴσ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, οὐ πολλὰ δ’ ἦν, ἀλλὰ καὶ φερνῆσ ὀφειλομένησ τῇ γυναικὶ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ γλίσχρωσ ἐξήρκεσεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION