Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 3

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 3)

πρώτην γοῦν τῶν ἐπιφανῶν ἀρχῶν ἀγορανομίαν μετελθών προεκρίθη δεκαδυοῖν ἀνδρῶν συναπογραψαμένων, οὓσ ὕστερον ἅπαντασ ὑπατεῦσαι λέγουσι. ἐπισκόπουσ καὶ φύλακασ, οὕτω προσέσχε τοῖσ πατρῴοισ ἔθεσι καὶ κατενόησε τὴν τῶν παλαιῶν περὶ τὸ θεῖον εὐλάβειαν ὥστε τιμήν τινα δοκοῦσαν εἶναι καὶ ζηλουμένην ἄλλωσ ἕνεκα δόξησ τὴν ἱερωσύνην τῶν ἀκροτάτων μίαν ἀποφῆναι τεχνῶν, καὶ μαρτυρῆσαι τοῖσ φιλοσόφοισ, ὅσοι τὴν εὐσέβειαν ὡρίσαντο θεραπείασ θεῶν ἐπιστήμην εἶναι.

πάντα γὰρ ἐδρᾶτο μετ’ ἐμπειρίασ ὑπ’ αὐτοῦ καὶ σπουδῆσ, σχολὴν τῶν ἄλλων ἄγοντοσ ὅτε γίγνοιτο πρὸσ τούτῳ, καὶ παραλείποντοσ οὐδὲν οὐδὲ καινοτομοῦντοσ, ἀλλὰ καὶ τοῖσ συνιερεῦσιν ἀεὶ καὶ περὶ τῶν μικρῶν διαφερομένου, καὶ διδάσκοντοσ ὡσ εἰ τὸ θεῖον εὔκολόν τισ ἡγεῖται καὶ ἀμεμφὲσ εἶναι τῶν ἀμελειῶν, ἀλλὰ τῇ γε πόλει χαλεπὸν ἡ περὶ ταῦτα συγγνώμη καὶ παρόρασισ·

οὐδεὶσ γὰρ ἐξ ἀρχῆσ εὐθὺσ μεγάλῳ παρανομήματι κινεῖ πολιτείαν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν μειζόνων φρουρὰν καταλύουσιν οἱ προϊέμενοι τὴν ἐν τοῖσ μικροῖσ ἀκρίβειαν. ὅμοιον δὲ καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἐθῶν τε καὶ πατρίων ἐξεταστὴν καὶ φύλακα παρεῖχεν ἑαυτόν, οὐ δημαγωγῶν ἐν τῷ στρατηγεῖν, οὐδ’, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τότε, δευτέρασ ἀρχὰσ ταῖσ πρώταισ μνώμενοσ διὰ τοῦ χαρίζεσθαι καὶ πρᾷοσ εἶναι τοῖσ ἀρχομένοισ, ἀλλ’ ὥσπερ ἱερεὺσ ἄλλων ὀργίων δεινῶν, τῶν περὶ τὰσ στρατείασ ἐθῶν ἐξηγούμενοσ ἕκαστα, καὶ φοβερὸσ ὢν τοῖσ ἀπειθοῦσι καὶ παραβαίνουσιν, ὤρθου τὴν πατρίδα, μικροῦ δεῖν πάρεργον ἡγούμενοσ τὸ νικᾶν τοὺσ πολεμίουσ τοῦ παιδεύειν τοὺσ πολίτασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION