Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 1

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 1)

ἐμοὶ τῆσ τῶν βίων ἅψασθαι μὲν γραφῆσ συνέβη δι’ ἑτέρουσ, ἐπιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρεῖν ἤδη καὶ δι’ ἐμαυτόν, ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ τῇ ἱστορίᾳ πειρώμενον ἁμῶσ γέ πωσ κοσμεῖν καὶ ἀφομοιοῦν πρὸσ τὰσ ἐκείνων ἀρετὰσ τὸν βίον. τὰ κυριώτατα καὶ κάλλιστα πρὸσ γνῶσιν ἀπὸ τῶν πράξεων λαμβάνοντεσ. φεῦ, φεῦ·

τί τούτου χάρμα μεῖζον ἂν λάβοισ, καὶ πρὸσ ἐπανόρθωσιν ἠθῶν ἐνεργότερον; εἰσ φιλοσοφίαν καταβάλλων ἡμεῖσ δὲ τῇ περὶ τὴν ἱστορίαν διατριβῇ καὶ τῆσ γραφῆσ τῇ συνηθείᾳ παρασκευάζομεν ἑαυτούσ, τὰσ τῶν ἀρίστων καὶ δοκιμωτάτων μνήμασ ὑποδεχομένουσ ἀεὶ ταῖσ ψυχαῖσ, εἴ τι φαῦλον ἢ κακόηθεσ ἢ ἀγεννὲσ αἱ τῶν συνόντων ἐξ ἀνάγκησ ὁμιλίαι προσβάλλουσιν, ἐκκρούειν καὶ διωθεῖσθαι, πρὸσ τὰ κάλλιστα τῶν παραδειγμάτων ἵλεω καὶ πρᾳεῖαν ἀποστρέφοντεσ τὴν διάνοιαν.

ὧν ἐν τῷ παρόντι προκεχειρίσμεθά σοι τὸν Τιμολέοντοσ τοῦ Κορινθίου καὶ τὸν Αἰμιλίου Παύλου βίον, ἀνδρῶν οὐ μόνον ταῖσ αἱρέσεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖσ τύχαισ ἀγαθαῖσ ὁμοίωσ κεχρημένων ἐπὶ τὰ πράγματα, καὶ διαμφισβήτησιν παρεξόντων πότερον εὐποτμίᾳ, μᾶλλον ἢ φρονήσει τὰ μέγιστα τῶν πεπραγμένων κατώρθωσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION