Dionysius of Halicarnassus, Epistula ad Pompeium Geminum, chapter 5

(디오니시오스, Epistula ad Pompeium Geminum, chapter 5)

Φίλιστοσ δὲ Θουκυδίδῃ μᾶλλον ἂν δόξειεν ἐοικέναι καὶ κατ’ ἐκεῖνον κοσμεῖσθαι τὸν χαρακτῆρα. οὔτε γὰρ ὑπόθεσιν εἴληφε πολυωφελῆ καὶ κοινήν, ἀλλὰ μίαν καὶ ταύτην τοπικήν· διῄρηκε δ’ αὐτὴν εἰσ γραφὰσ δύο, Περὶ Σικελίασ μὲν τὴν προτέραν ἐπιγράφων, Περὶ Διονυσίου δὲ τὴν ὑστέραν. ἔστι δὲ μία· καὶ τοῦτο γνοίησ ἂν ἀπὸ τοῦ τέλουσ τῆσ Σικελικῆσ. τάξιν δὲ οὐ τὴν κρατίστην ἀποδέδωκε τοῖσ δηλουμένοισ ἀλλὰ δυσπαρακολούθητον, χεῖρον τῆσ Θουκυδίδου. καὶ πρᾶγμα ἔξωθεν οὐ βούλεται παραλαμβάνειν, ὥσ2περ οὐδὲ Θουκυδίδησ, ἀλλ’ ἔστιν ὁμοειδήσ.

ἦθόσ τε κολακικὸν καὶ φιλοτύραννον ἐμφαίνει καὶ ταπεινὸν καὶ μικρολόγον. τῆσ δὲ λέξεωσ ᾗ Θουκυδίδησ κέχρηται τὸ μὲν σημειῶδεσ καὶ περίεργον πέφευγεν, τὸ δὲ στρογγύλον καὶ πυκνὸν καὶ ἐνθυμηματικὸν ἐκμέμακται.

τῆσ μέντοι καλλιλογίασ τῆσ ἐκείνου καὶ τῆσ σεμνότητοσ καὶ τοῦ πλούτου τῶν ἐνθυμημάτων καὶ πολὺ ὑστερεῖ. οὐ μόνον δ’ ἐν τούτοισ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺσ σχηματισμούσ· ἣ μὲν γὰρ πλήρησ σχημάτων καὶ οὐδὲν οἶμαι περὶ τῶν φανερῶν ἐπὶ πλέον δεῖν λέγειν, ἡ δὲ Φιλίστου φράσισ ὁμοειδὴσ πᾶσα δεινῶσ καὶ ἀσχημάτιστόσ ἐστι·

καὶ πολλὰσ εὑρ́οι τισ ἂν περιόδουσ ὁμοίωσ ἐφεξῆσ ὑπ’ αὐτοῦ σχηματιζομένασ, οἱο͂ν ἐν ἀρχῇ τῆσ δευτέρασ τῶν περὶ Σικελίασ· Συρακόσιοι δὲ παραλαβόντεσ Μεγαρεῖσ καὶ Ἐνναίουσ, Καμαριναῖοι δὲ Σικελοὺσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ συμμάχουσ πλὴν Γελῴων ἀθροίσαντεσ, Γελῷοι δὲ Συρακοσίοισ οὐκ ἔφασαν πολεμήσειν·

Συρακόσιοι δὲ πυνθανόμενοι Καμαριναίουσ τὸν Ὕρμινον διαβάντασ ‐ · ταῦτα δὲ ἀηδῆ πάνυ ὄντα ἐμοὶ φαίνεται.

μικρόσ τε παρὰ πᾶσαν ἰδέαν ἐστὶ καὶ εὐτελήσ, ἐάν τε πολιορκίασ διηγῆται ἐάν τε οἰκισμούσ, ἐάν τε ἐπαίνουσ ἐάν τε ψόγουσ διαπορεύηται. ἀλλ’ οὐδὲ τοῖσ μεγέθεσι τῶν ἀνδρῶν συνεξισῶν τοὺσ λόγουσ, ἀλλὰ ψοφοδεεῖσ καὶ τοὺσ κρατίστουσ δημηγοροῦντασ καταλείπων τὰσ δυνάμεισ καὶ τὰσ προαιρέσεισ ὁμοίουσ ἅπαντασ ποιεῖ. εὐστομίαν δέ τινα φυσικὴν εἰσφέρεται κατὰ τὴν ἑρμηνείαν καὶ σύνεσιν ἐπιτευκτικὴν τοῦ μετρίου. πρὸσ δὲ τοὺσ ἀληθινοὺσ ἀγῶνασ ἐπιτηδειότεροσ Θουκυδίδου.

상위

Dionysius of Halicarnassus (디오니시오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION