Arrian, Anabasis, book 5, chapter 29

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 29)

Οἱ δὲ ἐβόων τε οἱᾶ ἂν ὄχλοσ ξυμμιγὴσ χαίρων βοήσειε καὶ ἐδάκρυον οἱ πολλοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ καὶ τῇ σκηνῇ τῇ βασιλικῇ πελάζοντεσ ηὔχοντο Ἀλεξάνδρῳ πολλὰ καὶ ἀγαθά, ὅτι πρὸσ σφῶν μόνων νικηθῆναι ἠνέσχετο. ἔνθα δὴ διελὼν κατὰ τάξεισ τὴν στρατιὰν δώδεκα βωμοὺσ κατασκευάζειν προστάττει, ὕψοσ μὲν κατὰ τοὺσ μεγίστουσ πύργουσ, εὖροσ δὲ μείζονασ ἔτι ἢ κατὰ πύργουσ, χαριστήρια τοῖσ θεοῖσ τοῖσ ἐσ τοσόνδε ἀγαγοῦσιν αὐτὸν νικῶντα καὶ μνημεῖα τῶν αὑτοῦ πόνων. ὡσ δὲ κατεσκευασμένοι αὐτῷ οἱ βωμοὶ ἦσαν, θύει δὴ ἐπ̓ αὐτῶν ὡσ νόμοσ καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε καὶ ἱππικόν.

καὶ τὴν μὲν χώραν τὴν μέχρι τοῦ Ὑφάσιοσ ποταμοῦ Πώρῳ ἄρχειν προσέθηκεν, αὐτὸσ δὲ ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰσ δὲ τὸν Ὑδραώτην, ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην αὖ ἐπανῄει ὀπίσω. καὶ ἐνταῦθα καταλαμβάνει τὴν πόλιν ἐξῳκοδομημένην, ἥντινα Ἡφαιστίων αὐτῷ ἐκτειχίσαι ἐτάχθη·

καὶ ἐσ ταύτην ξυνοικίσασ τῶν τε προσχώρων ὅσοι ἐθελονταὶ κατῳκίζοντο καὶ τῶν μισθοφόρων ὅ τι περ ἀπόμαχον, αὐτὸσ τὰ ἐπὶ τῷ κατάπλῳ παρεσκευάζετο τῷ ἐσ τὴν μεγάλην θάλασσαν. Ἐν τούτῳ δὲ ἀφίκοντο πρὸσ αὐτὸν Ἀρσάκησ τε ὁ τῆσ ὁμόρου Ἀβισάρῃ χώρασ ὕπαρχοσ καὶ ὁ ἀδελφὸσ Ἀβισάρου καὶ οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, δῶρά τε κομίζοντεσ ἃ μέγιστα παῤ Ἰνδοῖσ καὶ τοὺσ παῤ Ἀβισάρου ἐλέφαντασ, ἀριθμὸν ἐσ τριάκοντα·

Ἀβισάρην γὰρ νόσῳ ἀδύνατον γενέσθαι ἐλθεῖν. ξυνέβαινον δὲ τούτοισ καὶ οἱ παρὰ Ἀλεξάνδρου ἐκπεμφθέντεσ πρέσβεισ πρὸσ Ἀβισάρην. καὶ ταῦτα οὐ χαλεπῶσ πιστεύσασ οὕτωσ ἔχειν Ἀβισάρῃ τε τῆσ αὑτοῦ χώρασ σατραπεύειν ἔδωκεν καὶ Ἀρσάκην τῇ Ἀβισάρου ἐπικρατείᾳ προσέθηκεν·

καὶ φόρουσ οὕστινασ ἀποίσουσι τάξασ θύει αὖ καὶ ἐπὶ τῷ Ἀκεσίνῃ ποταμῷ. καὶ τὸν Ἀκεσίνην αὖ διαβὰσ ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ἧκεν, ἵνα καὶ τῶν πόλεων τῆσ τε Νικαίασ καὶ τῶν Βουκεφάλων ὅσα πρὸσ τῶν ὄμβρων πεπονηκότα ἦν ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπεσκεύασε καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκόσμει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION