Arrian, Anabasis, book 5, chapter 22

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 22)

Ἐν τούτῳ δὲ ἐξαγγέλλεται Ἀλεξάνδρῳ τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν ἄλλουσ τέ τινασ καὶ τοὺσ καλουμένουσ Καθαίουσ αὐτούσ τε παρασκευάζεσθαι ὡσ πρὸσ μάχην, εἰ προσάγοι τῇ χώρᾳ αὐτῶν Ἀλέξανδροσ, καὶ ὅσα ὅμορά σφισιν ἔθνη ὡσαύτωσ αὐτόνομα, καὶ ταῦτα παρακαλεῖν ἐσ τὸ ἔργον· εἶναι δὲ τήν τε πόλιν ὀχυρὰν πρὸσ ᾗ ἐπενόουν ἀγωνίσασθαι, Σάγγαλα ἦν τῇ πόλει ὄνομα, καὶ αὐτοὶ οἱ Καθαῖοι εὐτολμότατοί τε καὶ τὰ πολέμια κράτιστοι ἐνομίζοντο, καὶ τούτοισ κατὰ τὰ αὐτὰ Ὀξυδράκαι, ἄλλο Ἰνδῶν ἔθνοσ, καὶ Μαλλοί, ἄλλο καὶ τοῦτο·

ἐπεὶ καὶ ὀλίγῳ πρόσθεν στρατεύσαντασ ἐπ̓ αὐτοὺσ Πῶρόν τε καὶ Ἀβισάρην ξύν τε τῇ σφετέρᾳ δυνάμει καὶ πολλὰ ἄλλα ἔθνη τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν ἀναστήσαντασ οὐδὲν πράξαντασ τῆσ παρασκευῆσ ἄξιον ξυνέβη ἀπελθεῖν. Ταῦτα ὡσ ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ, σπουδῇ ἤλαυνεν ὡσ ἐπὶ τοὺσ Καθαίουσ.

καὶ δευτεραῖοσ μὲν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου πρὸσ πόλιν ἧκεν ᾗ ὄνομα Πίμπραμα· τὸ δὲ ἔθνοσ τοῦτο τῶν Ἰνδῶν Ἀδραϊσταὶ ἐκαλοῦντο. οὗτοι μὲν δὴ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ Ἀλεξάνδρῳ. καὶ Ἀλέξανδροσ ἀναπαύσασ τῇ ὑστεραίᾳ τὴν στρατιὰν τῇ τρίτῃ προὐχώρει ἐπὶ τὰ Σάγγαλα, ἵνα οἱ Καθαῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι πρόσχωροι αὐτοῖσ ξυνεληλυθότεσ πρὸ τῆσ πόλεωσ παρατεταγμένοι ἦσαν ἐπὶ γηλόφου οὐ πάντῃ ἀποτόμου·

κύκλῳ δὲ τοῦ γηλόφου ἁμάξασ περιστήσαντεσ ἐντὸσ αὐτῶν ἐστρατοπέδευον, ὡσ τριπλοῦν χάρακα προβεβλῆσθαι [πρὸ] τῶν ἁμαξῶν. Ἀλέξανδροσ δὲ τό τε πλῆθοσ κατιδὼν τῶν βαρβάρων καὶ τοῦ χωρίου τὴν φύσιν, ὡσ μάλιστα πρὸσ τὰ παρόντα ἐν καιρῷ οἱ ἐφαίνετο παρετάσσετο·

καὶ τοὺσ μὲν ἱπποτοξότασ εὐθὺσ ὡσ εἶχεν ἐκπέμπει ἐπ̓ αὐτούσ, ἀκροβολίζεσθαι κελεύσασ παριππεύοντασ, ὡσ μήτε ἐκδρομήν τινα ποιήσασθαι τοὺσ Ἰνδοὺσ πρὶν ξυνταχθῆναι αὐτῷ τὴν στρατιὰν καὶ ὡσ πληγὰσ γίγνεσθαι αὐτοῖσ καὶ πρὸ τῆσ μάχησ ἐντὸσ τοῦ ὀχυρώματοσ. αὐτὸσ δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρωσ τῶν ἱππέων τὸ ἄγημα κατέστησε καὶ τὴν Κλείτου ἱππαρχίαν, ἐχομένουσ δὲ τούτων τοὺσ ὑπασπιστάσ, καὶ ἐπὶ τούτοισ τοὺσ Ἀγριᾶνασ·

κατὰ δὲ τὸ εὐώνυμον Περδίκκασ αὐτῷ ἐτέτακτο τήν τε αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ τὰσ τῶν πεζεταίρων τάξεισ· ἐπὶ κέρωσ δὲ ἑκατέρου οἱ τοξόται αὐτῷ διχῇ διακριθέντεσ ἐτάχθησαν. ἐκτάσσοντι δὲ αὐτῷ παρεγένοντο καὶ οἱ ἀπὸ τῆσ ὀπισθοφυλακίασ πεζοί τε καὶ ἱππεῖσ.

καὶ τούτων τοὺσ μὲν ἱππέασ ἐπὶ τὰ κέρατα διελὼν παρήγαγεν, ἀπὸ δὲ τῶν πεζῶν τῶν προσγενομένων πυκνοτέραν τὴν ξύγκλεισιν τῆσ φάλαγγοσ ποιήσασ αὐτὸσ ἀναλαβὼν τὴν ἵππον τὴν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένην παρήγαγεν ἐπὶ τὰσ κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἰνδῶν ἁμάξασ. ταύτῃ γὰρ εὐπροσοδώτερον αὐτῷ ἐφαίνετο τὸ χωρίον καὶ οὐ πυκναὶ ὡσαύτωσ αἱ ἅμαξαι ἐφειστήκεσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION