Arrian, Anabasis, book 5, chapter 19

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 19)

Καὶ ὁ μὲν ἤγετο· Ἀλέξανδροσ δὲ ὡσ προσάγοντα ἐπύθετο, προσιππεύσασ πρὸ τῆσ τάξεωσ ξὺν ὀλίγοισ τῶν ἑταίρων ἀπαντᾷ τῷ Πώρῳ· καὶ ἐπιστήσασ τὸν ἵππον τό τε μέγεθοσ ἐθαύμαζεν, ὑπὲρ πέντε πήχεισ μάλιστα ξυμβαῖνον, καὶ τὸ κάλλοσ τοῦ Πώρου καὶ ὅτι οὐ δεδουλωμένοσ τῇ γνώμῃ ἐφαίνετο, ἀλλ̓ ὥσπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸσ ἀνδρὶ ἀγαθῷ προσέλθοι ὑπὲρ βασιλείασ τῆσ αὑτοῦ πρὸσ βασιλέα ἄλλον καλῶσ ἠγωνισμένοσ. ἔνθα δὴ Ἀλέξανδροσ πρῶτοσ προσειπὼν αὐτὸν λέγειν ἐκέλευσεν ὅ τι οἱ γενέσθαι ἐθέλοι.

Πῶρον δὲ ἀποκρίνασθαι λόγοσ ὅτι· βασιλικῶσ μοι χρῆσαι, ὦ Ἀλέξανδρε. καὶ Ἀλέξανδροσ ἡσθεὶσ τῷ λόγῳ, τοῦτο μὲν ἔσται σοι, ἔφη, ὦ Πῶρε, ἐμοῦ ἕνεκα· σὺ δὲ σαυτοῦ ἕνεκα ὅ τι σοὶ φίλον ἀξίου. ὁ δὲ πάντα ἔφη ἐν τούτῳ ἐνεῖναι. καὶ Ἀλέξανδροσ τούτῳ ἔτι μᾶλλον τῷ λόγῳ ἡσθεὶσ τήν τε ἀρχὴν τῷ Πώρῳ τῶν τε αὐτῶν Ἰνδῶν ἔδωκεν καὶ ἄλλην ἔτι χώραν πρὸσ τῇ πάλαι οὔσῃ πλείονα τῆσ πρόσθεν προσέθηκεν·

καὶ οὕτωσ αὐτόσ τε βασιλικῶσ κεχρημένοσ ἦν ἀνδρὶ ἀγαθῷ καὶ ἐκείνῳ ἐκ τούτου ἐσ ἅπαντα πιστῷ ἐχρήσατο. τοῦτο τὸ τέλοσ τῇ μάχῃ τῇ πρὸσ Πῶρόν τε καὶ τοὺσ ἐπέκεινα τοῦ Ὑδάσπου ποταμοῦ Ἰνδοὺσ Ἀλεξάνδρῳ ἐγένετο ἐπ̓ ἄρχοντοσ Ἀθηναίοισ Ἡγήμονοσ μηνὸσ Μουνυχιῶνοσ. Ἵνα δὲ ἡ μάχη ξυνέβη καὶ ἔνθεν ὁρμηθεὶσ ἐπέρασε τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν πόλεισ ἔκτισεν Ἀλέξανδροσ.

καὶ τὴν μὲν Νίκαιαν τῆσ νίκησ τῆσ κατ̓ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐσ τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα τὴν μνήμην, ὃσ ἀπέθανεν αὐτοῦ, οὐ βληθεὶσ πρὸσ οὐδενόσ, ἀλλὰ ὑπὸ καύματοσ τε καὶ ἡλικίασ ἡ̓͂ν γὰρ ἀμφὶ τὰ τριάκοντα ἔτἠ καματηρὸσ γενόμενοσ, πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαμών τε καὶ συγκινδυνεύσασ Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενόσ τε πρὸσ μόνου Ἀλεξάνδρου [ὁ Βουκεφάλασ οὗτοσ], ὅτι τοὺσ ἄλλουσ πάντασ ἀπηξίου ἀμβάτασ, καὶ μεγέθει μέγασ καὶ τῷ θυμῷ γενναῖοσ. σημεῖον δέ οἱ ἦν βοὸσ κεφαλὴ ἐγκεχαραγμένη, ἐφ̓ ὅτῳ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν·

οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ, μέλασ ὢν αὐτόσ, ἐσ βοὸσ κεφαλὴν μάλιστα εἰκασμένον. οὗτοσ ὁ ἵπποσ ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴσ ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ, καὶ Ἀλέξανδροσ προεκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πάντασ ἀποκτενεῖν Οὐξίουσ, εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον·

καὶ ἀπήχθη εὐθὺσ ἐπὶ τῷ κηρύγματι. τοσήδε μὲν σπουδὴ Ἀλεξάνδρῳ ἀμφ̓ αὐτὸν ἦν, τόσοσ δὲ Ἀλεξάνδρου φόβοσ τοῖσ βαρβάροισ. καὶ ἐμοὶ ἐσ τοσόνδε τετιμήσθω ὁ Βουκεφάλασ οὗτοσ Ἀλεξάνδρου ἕνεκα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION