Arrian, Anabasis, book 5, chapter 15

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 15)

Καὶ ἐπὶ τούτουσ τὰ μὲν πρῶτα ἐκπέμψαι Ἀλέξανδρον καὶ οὗτοσ λέγει τοὺσ ἱπποτοξότασ, αὐτὸν δὲ ἄγειν τοὺσ ἱππέασ· προσάγειν γὰρ οἰηθῆναι Πῶρον ξὺν τῇ πάσῃ δυνάμει· τὴν δὲ ἵππον ταύτην προτεταγμένην αὐτῷ προπορεύεσθαι πρὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ. ὡσ δὲ κατέμαθεν ἀτρεκῶσ τὸ πλῆθοσ τὸ τῶν Ἰνδῶν, ἐνταῦθα δὴ ὀξέωσ ἐπιπεσεῖν αὐτοῖσ ξὺν τῇ ἀμφ̓ αὐτὸν ἵππῳ·

τοὺσ δὲ ἐγκλῖναι, ὡσ Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν κατεῖδον καὶ τὸ στῖφοσ ἀμφ̓ αὐτὸν τῶν ἱππέων οὐκ ἐπὶ μετώπου, ἀλλὰ κατ̓ ἴλασ ἐμβεβληκόσ. καὶ τούτων ἱππέασ μὲν πεσεῖν ἐσ τετρακοσίουσ, πεσεῖν δὲ καὶ τοῦ Πώρου τὸν παῖδα· τὰ δὲ ἁρ́ματα αὐτοῖσ ἵπποισ ἁλῶναι ἔν τε τῇ ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ ὑπὸ πηλοῦ ἀχρεῖα. Πῶροσ δέ, ὡσ αὐτῷ ὅσοι ἱππεῖσ ἐκ τῆσ φυγῆσ διεσώζοντο Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν πεπερακότα ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐσ τὸ καρτερώτατον καὶ τὸν παῖδα ἐν τῇ μάχῃ τετελευτηκότα ἤγγειλαν, ἐγίγνετο μὲν καὶ ὣσ ἀμφίβολοσ τῇ γνώμῃ, ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ καταντικρὺ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου οἱ ξὺν Κρατερῷ ὑπολελειμμένοι ἐπιχειροῦντεσ τῇ διαβάσει ἐφαίνοντο·

εἵλετο δ̓ οὖν ἐπ̓ αὐτὸν Ἀλέξανδρον ἐλάσασ ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ πρὸσ τὸ καρτερώτατόν τε τῶν Μακεδόνων καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα διαγωνίσασθαι.

ἀλλὰ καὶ ὣσ ὀλίγουσ τῶν ἐλεφάντων σὺν οὐ πολλῇ στρατιᾷ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου ἀπέλιπεν, ὡσ φοβεῖν ἀπὸ τῆσ ὄχθησ τοὺσ ξὺν Κρατερῷ ἱππέασ. αὐτὸσ δὲ τήν τε ἵππον ἀναλαβὼν πᾶσαν, ἐσ τετρακισχιλίουσ ἱππέασ, καὶ τὰ ἁρ́ματα πάντα, τριακόσια ὄντα, καὶ τῶν ἐλεφάντων διακοσίουσ καὶ τῶν πεζῶν ὅ τι περ ὄφελοσ, ἐσ τρισμυρίουσ, ἤλαυνεν ὡσ ἐπ̓ Ἀλέξανδρον. ὡσ δὲ ἐνέτυχε χωρίῳ, ἵνα οὐ πηλὸσ αὐτῷ ἐφαίνετο, ἀλλὰ ὑπὸ ψάμμου γὰρ ξύμπαν ἦν ἄπεδον καὶ στερεὸν ἐσ τὰσ ἐφόδουσ τε καὶ ἀναστροφὰσ τῶν ἵππων, ἐνταῦθα ἔτασσε τὴν στρατιάν, πρώτουσ μὲν τοὺσ ἐλέφαντασ ἐπὶ μετώπου, διέχοντα ἐλέφαντα ἐλέφαντοσ οὐ μεῖον πλέθρου, ὡσ πρὸ πάσησ τε τῆσ φάλαγγοσ τῶν πεζῶν παραταθῆναι αὐτῷ τοὺσ ἐλέφαντασ ἐπὶ μετώπου καὶ φόβον πάντῃ παρέχειν τοῖσ ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ἱππεῦσιν.

ἄλλωσ τε οὐδὲ ἠξίου ἐσ τὰ διαλείποντα τῶν ἐλεφάντων τολμῆσαι ἄν τινα ὤσασθαι τῶν πολεμίων, οὔτε ξὺν ἵπποισ διὰ τὸν φόβον τῶν ἵππων, πεζούσ τε ἔτι μεῖον·

κατὰ στόμα τε γὰρ ἂν πρὸσ τῶν ὁπλιτῶν προσβαλλόντων εἴργεσθαι καὶ καταπατηθήσεσθαι ἐπιστρεψάντων ἐπ̓ αὐτοὺσ τῶν ἐλεφάντων. ἐπὶ τούτοισ δὲ οἱ πεζοὶ αὐτῷ ἐτετάχατο, οὐκ ἴσον τὸ μέτωπον τοῖσ θηρίοισ ἐπέχοντεσ, ἀλλ̓ ἐν δευτέρῳ μετώπῳ μετὰ τοὺσ ἐλέφαντασ, ὅσον ἐσ τὰ διαλείποντα ἐπ̓ ὀλίγον ἐμβεβλῆσθαι τοὺσ λόχουσ.

ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ κατὰ τὰ κέρατα ἔτι ὑπὲρ τοὺσ ἐλέφαντασ πεζοὶ ἐφεστηκότεσ, ἑκατέρωθεν δὲ τῶν πεζῶν ἡ ἵπποσ αὐτῷ ἐτέτακτο καὶ πρὸ ταύτησ τὰ ἁρ́ματα ἑκατέρωθεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION