Arrian, Anabasis, book 5, chapter 10

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 10)

Ταύτην οὖν τὴν ὡρ́αν τοῦ ἔτουσ προσμένειν ἐσ τὸ φανερὸν ἔφασκεν, εἰ ἐν τῷ τότε εἴργοιτο· ὁ δὲ οὐδὲν μεῖον ἐφεδρεύων ἔμενεν, εἴ πῃ λάθοι ὑφαρπάσασ ὀξέωσ τὸν πόρον. ᾗ μὲν δὴ αὐτὸσ Πῶροσ κατεστρατοπεδεύκει πρὸσ τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἔγνω ἀδύνατοσ ὢν περᾶσαι ὑπὸ πλήθουσ τε τῶν ἐλεφάντων καὶ ὅτι πολλὴ στρατιὰ καὶ αὐτὴ τεταγμένη τε καὶ ἀκριβῶσ ὡπλισμένη ἐκβαίνουσιν αὐτοῖσ ἐπιθήσεσθαι ἔμελλεν· οἵ τε ἵπποι οὐκ ἂν ἐδόκουν αὐτῷ ἐθελῆσαι οὐδὲ ἐπιβῆναι τῆσ ὄχθησ τῆσ πέραν, προσκειμένων σφίσιν εὐθὺσ τῶν ἐλεφάντων καὶ τῇ τε ὄψει ἅμα καὶ τῇ φωνῇ φοβούντων, οὐδ̓ ἂν ἔτι πρόσθεν μεῖναι ἐπὶ τῶν διφθερῶν κατὰ τὸν πόρον, ἀλλ̓ ἐκπηδᾶν γὰρ ἐσ τὸ ὕδωρ ἀφορῶντεσ πέραν τοὺσ ἐλέφαντασ [καὶ] ἔκφρονεσ γιγνόμενοι.

κλέψαι οὖν ἐπενόει τὴν διάβασιν ὧδε πράττων.

νύκτωρ παραγαγὼν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τῆσ ὄχθησ τοὺσ πολλοὺσ τῶν ἱππέων βοήν τε ἐποίει καὶ ἠλαλάζετο τῷ Ἐνυαλίῳ καὶ τἆλλα ὅσα ἐπὶ διαβάσει συσκευαζομένων θόρυβοσ παντοδαπὸσ ἐγίγνετο. καὶ ὁ Πῶρόσ τε ἀντιπαρῄει πρὸσ τὴν βοὴν ἐπάγων τοὺσ ἐλέφαντασ καὶ Ἀλέξανδροσ ἐσ ἔθοσ αὐτὸν τῆσ ἀντιπαραγωγῆσ καθίστη. ὡσ δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἐγίγνετο καὶ βοὴ μόνον καὶ ἀλαλαγμόσ ἦν, οὐκέτι ὁ Πῶροσ μετεκινεῖτο πρὸσ τὰσ ἐκδρομὰσ τῶν ἱππέων, ἀλλὰ κενὸν γὰρ γνοὺσ τὸν φόβον κατὰ χώραν ἐπὶ στρατοπέδου ἔμενε·

σκοποὶ δὲ αὐτῷ πολλαχοῦ τῆσ ὄχθησ καθειστήκεσαν. Ἀλέξανδροσ δὲ ὡσ ἐξείργαστο αὐτῷ ἄφοβον τὸ τοῦ Πώρου εἰσ τὰσ νυκτερινὰσ ἐπιχειρήσεισ μηχανᾶταί τι τοιόνδε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION