Arrian, Anabasis, book 5, chapter 9

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 9)

Καὶ Ἀλέξανδρόσ τε κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, καὶ Πῶροσ κατὰ τὴν ἀντιπέρασ ὄχθην ὤφθη ξὺν πάσῃ τῇ στρατιᾷ καὶ τῶν ἐλεφάντων τῷ στίφει. ταύτῃ μὲν δὴ ᾗ κατεστρατοπεδευκότα εἶδεν Ἀλέξανδρον αὐτὸσ μένων ἐφύλαττε τὸν πόρον· ὅσα δὲ ἄλλα τοῦ ποταμοῦ εὐπορώτερα, ἐπὶ ταῦτα φρουρὰσ διαπέμψασ καὶ ἡγεμόνασ ἐπιστήσασ ἑκάστοισ εἴργειν ἐπενόει [ἀπὸ] τοῦ πόρου τοὺσ Μακεδόνασ. ταῦτα δὲ ὁρῶντι Ἀλεξάνδρῳ κινητέα καὶ αὐτῷ ἐδόκει ἡ στρατιὰ πολλαχῇ, ὡσ τὸν Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι.

διελὼν δὴ ἐσ πολλὰ τὸν στρατὸν τοὺσ μὲν αὐτὸσ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἦγε τῆσ χώρασ τὰ μὲν πορθῶν ὅσα πολέμια, τὰ δὲ σκοπῶν ὅπῃ εὐπορώτεροσ αὐτῷ ὁ ποταμὸσ φανεῖται, τοὺσ δὲ, τῶν ἡγεμόνων ἄλλοισ [καὶ] ἄλλουσ ἐπιτάξασ, καὶ αὐτοὺσ πολλαχῇ διέπεμπε. σῖτοσ δὲ αὐτῷ πάντοθεν ἐκ τῆσ ἐπὶ τάδε τοῦ Ὑδάσπου χώρασ ἐσ τὸ στρατόπεδον ξυνεκομίζετο, ὡσ δῆλον εἶναι τῷ Πώρῳ ὅτι ἐγνωκὼσ εἰή προσλιπαρεῖν τῇ ὄχθῃ, ἔστε τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ μεῖον γενόμενον τοῦ χειμῶνοσ πολλαχῇ παραδοῦναί οἱ τὸν πόρον·

τά τε πλοῖα αὐτῷ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ παραπλέοντα καὶ αἱ διφθέραι τῆσ κάρφησ ἐμπιπλάμεναι καὶ ἡ ὄχθη πᾶσα πλήρησ φαινομένη τῇ μὲν ἱππέων, τῇ δὲ πεζῶν, οὐκ εἰά ἠρεμεῖν τὸν Πῶρον, οὐδὲ ἕν τι ἐπιλεξάμενον ἐσ φυλακὴν ξύμφορον ἐσ τοῦτο ἐκ πάντων παρασκευάζεσθαι. ἄλλωσ τε ἐν μὲν τῷ τότε οἱ ποταμοὶ πάντεσ οἱ Ἰνδικοὶ πολλοῦ τε ὕδατοσ καὶ θολεροῦ ἔρρεον καὶ ὀξέοσ τοῦ ῥεύματοσ·

ἦν γὰρ ὡρ́α ἔτουσ ᾗ μετὰ τροπὰσ μάλιστα τὰσ ἐν θέρει τρέπεται ὁ ἥλιοσ· ταύτῃ δὲ τῇ ὡρ́ᾳ ὕδατά τε ἐξ οὐρανοῦ ἀθρόα τε καταφέρεται ἐσ τὴν γῆν τὴν Ἰνδικὴν καὶ αἱ χιόνεσ αἱ τοῦ Καυκάσου, ἔνθενπερ τῶν πολλῶν ποταμῶν αἱ πηγαί εἰσι, κατατηκόμεναι αὔξουσιν αὐτοῖσ τὸ ὕδωρ ἐπὶ μέγα· χειμῶνοσ δὲ ἔμπαλιν ἴσχουσιν ὀλίγοι τε γίγνονται καὶ καθαροὶ ἰδεῖν καὶ ἔστιν ὅπου περάσιμοι, πλήν γε δὴ τοῦ Ἰνδοῦ καὶ Γάγγου καὶ τυχὸν καὶ ἄλλου του· ἀλλ̓ ὅ γε Ὑδάσπησ περατὸσ γίνεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION