Arrian, Anabasis, book 5, chapter 5

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 5)

Ἀλλὰ ὑπὲρ Ἰνδῶν ἰδίᾳ μοι γεγράψεται ὅσα πιστότατα ἐσ ἀφήγησιν οἵ τε ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατεύσαντεσ καὶ ὀ ἐκπεριπλεύσασ τῆσ μεγάλησ θαλάσσησ τὸ κατ̓ Ἰνδοὺσ Νέαρχοσ, ἐπὶ δὲ ὅσα Μεγασθένησ τε καὶ Ἐρατοσθένησ, δοκίμω ἄνδρε, ξυνεγραψάτην, καὶ νόμιμα ἅττα Ἰνδοῖσ ἐστι καὶ εἰ δή τινα ἄτοπα ζῷα αὐτόθι φύεται καὶ τὸν παράπλουν αὐτὸν τῆσ ἔξω θαλάσσησ. νῦν δὲ ὅσον ἐσ τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα ἀποχρῶν ἐφαίνετο, τοσόνδε μοι ἀναγεγράφθω·

τὸν Ταῦρον τὸ ὄροσ ἀπείργειν τὴν Ἀσίαν, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ Μυκάλησ τοῦ καταντικρὺ Σάμου τῆσ νήσου ὄρουσ, ἀποτεμνόμενον δὲ τήν τε Παμφύλων καὶ Κιλίκων γῆν ἔνθεν μὲν ὡσ ἐσ Ἀρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ δὲ Ἀρμενίων ὡσ ἐπὶ Μηδίαν παρὰ Παρθυαίουσ τε καὶ Χορασμίουσ, κατὰ δὲ Βακτρίουσ ξυμβάλλειν τῷ Παραπαμίσῳ ὄρει, ὃ δὴ Καύκασον ἐκάλουν οἱ Ἀλεξάνδρῳ ξυστρατεύσαντεσ Μακεδόνεσ, ὡσ μὲν λέγεται τὰ Ἀλεξάνδρου αὔξοντεσ, ὅτι δὴ καὶ ἐπέκεινα ἄρα τοῦ Καυκάσου κρατῶν τοῖσ ὅπλοισ ἦλθεν Ἀλέξανδροσ· τυχὸν δὲ καὶ ξυνεχὲσ τυγχάνει ὂν τοῦτο τὸ ὄροσ τῷ ἄλλῳ τῷ Σκυθικῷ Καυκάσῳ, καθάπερ οὖν αὐτῷ τούτῳ ὁ Ταῦροσ·

καὶ ἐμοὶ αὐτῷ πρότερόν ποτε ἐπὶ τῷδε λέλεκται Καύκασοσ τὸ ὄροσ τοῦτο καὶ ὕστερον τῷδε τῷ ὀνόματι κληθήσεται· τὸν δὲ Καύκασον τοῦτον καθήκειν ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην τὴν πρὸσ ἑώ τε καὶ Ἰνδοὺσ θάλασσαν.

τοὺσ δὲ ὡσ ἐπὶ νότον ἄνεμον τὸν Εὐφράτην τε εἶναι καὶ τὸν Τίγρητα καὶ τὸν Ἰνδόν τε καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ Ἀκεσίνην καὶ Ὑδραώτην καὶ Ὕφασιν καὶ ὅσοι ἐν μέσῳ τούτων τε καὶ τοῦ Γάγγου ποταμοῦ ἐσ θάλασσαν καὶ οὗτοι ἐσβάλλουσιν ἢ εἰσ τενάγη ἀναχεόμενοι ἀφανίζονται, καθάπερ ὁ Εὐφράτησ ποταμὸσ ἀφανίζεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION