Arrian, Anabasis, book 5, chapter 4

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 4)

Ὁ δὲ Ἰνδὸσ ποταμὸσ ὅτι μέγιστοσ ποταμῶν ἐστι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν τε καὶ τὴν Εὐρώπην, πλὴν Γάγγου, καὶ τούτου Ἰνδοῦ ποταμοῦ, καὶ ὅτι αἱ πηγαί εἰσιν αὐτῷ ἐπὶ τάδε τοῦ ὄρουσ τοῦ Παραπαμίσου ἤ Καυκάσου, καὶ ὅτι ἐκδίδωσιν ἐσ τὴν μεγάλην θάλασσαν τὴν κατὰ Ἰνδοὺσ ὡσ ἐπὶ νότον ἄνεμον, καὶ ὅτι δίστομόσ ἐστιν ὁ Ἰνδὸσ καὶ αἱ ἐκβολαὶ αὐτοῦ ἀμφότεραι τεναγώδεισ, καθάπερ αἱ πέντε τοῦ Ἴστρου, καὶ ὅτι Δέλτα ποιεῖ καὶ αὐτὸσ ἐν τῇ Ἰνδῶν γῇ τῷ Αἰγυπτίῳ Δέλτα παραπλήσιον καὶ τοῦτο Πάταλα καλεῖται τῇ Ἰνδῶν φωνῇ, ταῦτα μὲν ὑπὲρ τοῦ Ἰνδοῦ τὰ μάλιστα οὐκ ἀμφίλογα καὶ ἐμοὶ ἀναγεγράφθω. ἐπεὶ καὶ ὁ Ὑδάσπησ καὶ Ἀκεσίνησ καὶ Ὑδραώτησ καὶ Ὕφασισ, καὶ οὗτοι Ἰνδοὶ ποταμοὶ ὄντεσ, τῶν μὲν ἄλλων τῶν Ἀσιανῶν ποταμῶν πολύ τι κατὰ μέγεθοσ ὑπερφέρουσι, τοῦ Ἰνδοῦ δὲ μείονέσ εἰσιν καὶ πολὺ δὴ μείονεσ, ὅπου καὶ αὐτὸσ ὁ Ἰνδὸσ τοῦ Γάγγου.

Κτησίασ μὲν δή, εἰ δή τῳ ἱκανὸσ καὶ Κτησίασ ἐσ τεκμηρίωσιν, ἵνα μὲν στενότατοσ αὐτὸσ αὑτοῦ ὁ Ἰνδόσ ἐστι, τεσσαράκοντα σταδίουσ λέγει ὅτι διέχουσιν αὐτῷ αἱ ὄχθαι, ἵνα δὲ πλατύτατοσ, καὶ ἑκατόν· τὸ πολὺ δὲ εἶναι αὐτοῦ τὸ μέσον τούτοιν. Τοῦτον τὸν ποταμὸν τὸν Ἰνδὸν ὑπὸ τὴν ἑώ διέβαινε ξὺν τῇ στρατιᾷ Ἀλέξανδροσ ἐσ τῶν Ἰνδῶν τὴν γῆν·

ὑπὲρ ὧν ἐγὼ οὔτε οἷστισι νόμοισ διαχρῶνται ἐν τῇδε τῇ συγγραφῇ ἀνέγραψα, οὔτε ζῷα εἰ δή τινα ἄτοπα ἡ χώρα αὐτοῖσ ἐκφέρει, οὔτε ἰχθύασ ἢ κήτη ὅσα ἢ οἱᾶ ὁ Ἰνδὸσ ἢ ὁ Ὑδάσπησ ἢ ὁ Γάγγησ ἢ οἱ ἄλλοι Ἰνδῶν ποταμοὶ φέρουσιν, οὐδὲ τοὺσ μύρμηκασ τοὺσ τὸν χρυσόν σφισιν ἐργαζομένουσ, οὐδὲ τοὺσ γρῦπασ τοὺσ φύλακασ, οὐδὲ ὅσα ἄλλα ἐφ̓ ἡδονῇ μᾶλλόν τι πεποίηται ἢ ἐσ ἀφήγησιν τῶν ὄντων, ὡσ τά γε κατ̓ Ἰνδοὺσ ὅσα ἂν ἄτοπα ψεύσωνται, οὐκ ἐξελεγχθησόμενα πρὸσ οὐδαμῶν. ἀλλὰ Ἀλέξανδροσ γὰρ καὶ οἱ ξὺν τούτῳ στρατεύσαντεσ τὰ πολλὰ ἐξήλεγξαν, ὅσα γε μὴ καὶ αὐτῶν ἔστιν οἳ ἐψεύσαντο·

ἀχρύσουσ τε εἶναι Ἰνδοὺσ ἐξήλεγξαν, ὅσουσ γε δὴ Ἀλέξανδροσ ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπῆλθε, πολλοὺσ δὲ ἐπῆλθε, καὶ ἥκιστα χλιδῶντασ κατὰ τὴν δίαιταν, ἀλλὰ μεγάλουσ μὲν τὰ σώματα, οἱούσ μεγίστουσ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν, πενταπήχεισ τοὺσ πολλοὺσ ἢ ὀλίγον ἀποδέοντασ, καὶ μελαντέρουσ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, πλὴν Αἰθιόπων, καὶ τὰ πολέμια πολύ τι γενναιοτάτουσ τῶν γε δὴ τότε ἐποίκων τῆσ Ἀσίασ. τὸ γὰρ Περσῶν τῶν πάλαι, ξὺν οἷσ ὁρμηθεὶσ Κῦροσ ὁ Καμβύσου Μήδουσ τε τὴν ἀρχὴν τῆσ Ἀσίασ ἀφείλετο καὶ ἄλλα ἔθνη τὰ μὲν κατεστρέψατο, τὰ δὲ προσχωρήσαντά οἱ ἑκόντα κατέσχεν, οὐκ ἔχω ἀτρεκῶσ ὥσ γε δὴ πρὸσ τὰ Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν.

καὶ γὰρ καὶ Πέρσαι τότε πένητέσ τε ἦσαν καὶ χώρασ τραχείασ οἰκήτορεσ, καὶ νόμιμά σφισιν ἦν οἱᾶ ἐγγυτάτω εἶναι τῇ Λακωνικῇ παιδεύσει. τὸ δὲ τραῦμα τὸ γενόμενον Πέρσαισ ἐν τῇ Σκυθικῇ γῇ οὐδὲ τοῦτο ἔχω ἀτρεκῶσ ξυμβαλεῖν πότερα δυσχωρίαισ ξυνενεχθεῖσιν ἤ τινι ἄλλῃ Κύρου ἁμαρτίᾳ ξυνέβη ἢ Σκυθῶν γε τῶν ταύτῃ κακίουσ τὰ πολέμια Πέρσαι ἦσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION