Arrian, Anabasis, book 5, chapter 1

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 1)

Ἐν δὲ τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἥντινα μεταξὺ τοῦ τε Κωφῆνοσ καὶ τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ἐπῆλθεν Ἀλέξανδροσ, καὶ Νῦσαν πόλιν ᾠκίσθαι λέγουσι· τὸ δὲ κτίσμα εἶναι Διονύσου· Διόνυσον δὲ κτίσαι τὴν Νῦσαν ἐπεί ὁπότε ἢ ὅθεν ἐπ̓ Ἰνδοὺσ ἐστράτευσεν· οὐ γὰρ ἔχωτε Ἰνδοὺσ ἐχειρώσατο, ὅστισ δὴ οὗτοσ ὁ Διόνυσοσ καὶ συμβαλεῖν εἰ ὁ Θηβαῖοσ Διόνυσοσ [ὃσ] ἐκ Θηβῶν ἢ ἐκ Τμώλου τοῦ Λυδίου ὁρμηθεὶσ ἐπὶ Ἰνδοὺσ ἧκε στρατιὰν ἄγων, τοσαῦτα μὲν ἔθνη μάχιμα καὶ ἄγνωστα τοῖσ τότε Ἕλλησιν ἐπελθών, οὐδὲν δὲ αὐτῶν ἄλλο ὅτι μὴ τὸ Ἰνδῶν βίᾳ χειρωσάμενοσ·

πλήν γε δὴ ὅτι οὐκ ἀκριβῆ ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι τῶν ὑπὲρ τοῦ θείου ἐκ παλαιοῦ μεμυθευμένων. τὰ γάρ τοι κατὰ τὸ εἰκὸσ ξυντιθέντι οὐ πιστά, ἐπειδὰν τὸ θεῖόν τισ προσθῇ τῷ λόγῳ, οὐ πάντῃ ἄπιστα φαίνεται. Ὡσ δὲ ἐπέβη τῇ Νύσῃ Ἀλέξανδροσ, ἐκπέμπουσι παῤ αὐτὸν οἱ Νυσαῖοι τὸν κρατιστεύοντα σφῶν, ὄνομα δὲ ἦν αὐτῷ Ἄκουφισ, καὶ ξὺν αὐτῷ πρέσβεισ τῶν δοκιμωτάτων τριάκοντα, δεησομένουσ Ἀλεξάνδρου ἀφεῖναι τῷ θεῷ τὴν πόλιν.

παρελθεῖν τε δὴ ἐσ τὴν σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου τοὺσ πρέσβεισ καὶ καταλαβεῖν καθήμενον κεκονιμένον ἔτι ἐκ τῆσ ὁδοῦ ξὺν τοῖσ ὅπλοισ τοῖσ τε ἄλλοισ καὶ τὸ κράνοσ [αὐτῷ] περικείμενον καὶ τὸ δόρυ ἔχοντα·

θαμβῆσαί τε ἰδόντασ τὴν ὄψιν καὶ πεσόντασ ἐσ γῆν ἐπὶ πολὺ σιγὴν ἔχειν. ὡσ δὲ ἐξανέστησέ τε αὐτοὺσ Ἀλέξανδροσ καὶ θαρρεῖν ἐκέλευσε, τότε δὴ τὸν Ἄκουφιν ἀρξάμενον λέγειν ὧδε. Ὦ βασιλεῦ, δέονταί σου Νυσαῖοι ἐᾶσαι σφᾶσ ἐλευθέρουσ τε καὶ αὐτονόμουσ αἰδοῖ τοῦ Διονύσου.

Διόνυσοσ γὰρ ἐπειδὴ χειρωσάμενοσ τὸ Ἰνδῶν ἔθνοσ ἐπὶ θάλασσαν ὀπίσω κατῄει τὴν Ἑλληνικήν, ἐκ τῶν ἀπομάχων στρατιωτῶν, οἳ δὴ αὐτῷ καὶ βάκχοι ἦσαν, κτίζει τὴν πόλιν τήνδε μνημόσυνον τῆσ αὑτοῦ πλάνησ τε καὶ νίκησ τοῖσ ἔπειτα ἐσόμενον, καθάπερ οὖν καὶ σὺ αὐτὸσ Ἀλεξάνδρειάν τε ἔκτισασ τὴν πρὸσ Καυκάσῳ ὄρει καὶ ἄλλην Ἀλεξάνδρειαν ἐν τῇ Αἰγυπτίων γῇ, καὶ ἄλλασ πολλὰσ τὰσ μὲν ἔκτικασ ἤδη, τὰσ δὲ καὶ κτίσεισ ἀνὰ χρόνον, οἱᾶ δὴ πλείονα Διονύσου ἔργα ἀποδειξάμενοσ. Νῦσάν τε οὖν ἐκάλεσε τὴν πόλιν Διόνυσοσ ἐπὶ τῆσ τροφοῦ τῆσ Νύσησ καὶ τὴν χώραν Νυσαίαν·

τὸ δὲ ὄροσ ὅ τι περ πλησίον ἐστὶ τῆσ πόλεωσ καὶ τοῦτο Μηρὸν ἐπωνόμασε Διόνυσοσ, ὅτι δὴ κατὰ τὸν μῦθον ἐν μηρῷ τῷ τοῦ Διὸσ ηὐξήθη. καὶ ἐκ τούτου ἐλευθέραν τε οἰκοῦμεν τὴν Νῦσαν καὶ αὐτοὶ αὐτόνομοι καὶ ἐν κόσμῳ πολιτεύοντεσ· τῆσ δὲ ἐκ Διονύσου οἰκίσεωσ καὶ τόδε σοι γενέσθω τεκμήριον· κιττὸσ γὰρ οὐκ ἄλλῃ τῆσ Ἰνδῶν γῆσ φυόμενοσ παῤ ἡμῖν φύεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION