Ancient Greek-English Dictionary Language

Καρχηδών

; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: Καρχηδών Καρχηδόνος

Sense

 1. Carthage, Carthaginian

Examples

 • Τὸ ὅραμα Τύρου. ‐ ΟΛΟΛΥΞΑΤΕ, πλοῖα Καρχηδόνοσ, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆσ Κιτιαίων. ἦκται αἰχμάλωτοσ. (Septuagint, Liber Isaiae 23:1)
 • ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνοσ. (Septuagint, Liber Isaiae 23:10)
 • ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνοσ, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. (Septuagint, Liber Isaiae 23:14)
 • ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ περὶ τὸν τῆσ Καρχηδόνοσ κατοικισμόν, ἣν ὁ Γάιοσ Ιοὐνωνίαν, ὅπερ ἐστὶν Ἡραίαν, ὠνόμασε, πολλὰ κωλύματα γενέσθαι παρὰ τοῦ δαιμονίου λέγουσιν. (Plutarch, Caius Gracchus, chapter 11 1:1)
 • ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν Ὀπίμιον καταστήσαντεσ ὕπατον τῶν νόμων πολλοὺσ διέγραφον καὶ τὴν Καρχηδόνοσ ἐκίνουν διάταξιν, ἐρεθίζοντεσ τὸν Γάϊον, ὡσ ἂν αἰτίαν ὀργῆσ παρασχὼν ἀναιρεθείη, τὸν μὲν πρῶτον χρόνον ἐκαρτέρει, τῶν δὲ φίλων καὶ μάλιστα τοῦ Φουλβίου παροξύνοντοσ ὡρ́μησε πάλιν συνάγειν τοὺσ ἀντιταξομένουσ πρὸσ τὸν ὕπατον. (Plutarch, Caius Gracchus, chapter 13 1:1)
 • Φοινίκη δ’ αὖ καρπὸν φοίνικοσ καὶ σεμίδαλιν Καρχηδὼν δάπιδασ καὶ ποικίλα προσκεφάλαια. (Athenaeus, The Deipnosophists, book 1, chapter 49 3:3)
 • τὴν δ’ εὔνοιαν ὡσ κάλλιστον ἅμα καὶ βεβαιότατον ἑαυτῷ περιβαλλόμενοσ φυλακτήριον, αὖθισ ἀνελάμβανε τὸν δῆμον ἑστιάσεσι καὶ σιτηρεσίοισ, τὸ δὲ στρατιωτικὸν ἀποικίαισ, ὧν ἐπιφανέσταται Καρχηδὼν καὶ Κόρινθοσ ἦσαν, αἷσ καὶ πρότερον τὴν ἅλωσιν καὶ τότε τὴν ἀνάληψιν ἅμα καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀμφοτέραισ γενέσθαι συνέτυχε. (Plutarch, Caesar, chapter 57 5:1)
 • ἦν δὲ καὶ Τυρρηνία καὶ Καρχηδὼν ἐνίοισ ὄνειροσ οὐκ ἀπ’ ἐλπίδοσ διὰ τὸ μέγεθοσ τῆσ ὑποκειμένησ ἡγεμονίασ καὶ τὴν εὔροιαν τῶν πραγμάτων. (Plutarch, , chapter 20 3:2)
 • ἀποδειχθεὶσ δὲ τιμητὴσ νεανίσκου μὲν ἀφείλετο τὸν ἵππον, ὅτι δειπνῶν πολυτελῶσ, ἐν ᾧ χρόνῳ Καρχηδὼν ἐπολεμεῖτο, μελίπηκτον εἰσ σχῆμα τῆσ πόλεωσ διαπλάσασ καὶ τοῦτο Καρχηδόνα προσειπὼν προύθηκε διαρπάσαι τοῖσ παροῦσι· (Plutarch, Regum et imperatorum apophthegmata, , section 111)
 • Καρχηδόνα τὴν ἐν Λιβύῃ Φοίνικεσ ᾤκισαν ἔτεσι πεντήκοντα πρὸ ἁλώσεωσ Ἰλίου, οἰκισταὶ δ’ αὐτῆσ ἐγένοντο Ζῶρόσ τε καὶ Καρχηδών, ὡσ δὲ Ῥωμαῖοι καὶ αὐτοὶ Καρχηδόνιοι νομίζουσι, Διδὼ γυνὴ Τυρία, ἧσ τὸν ἄνδρα κατακαίνει Πυγμαλίων Τύρου τυραννεύων, καὶ τὸ ἔργον ἐπέκρυπτεν. (Appian, The Foreign Wars, chapter 1 1:1)

Synonyms

 1. Carthage

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION