Plutarch, Lycurgus, chapter 18

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 18)

οὕτω δὲ κλέπτουσι πεφροντισμένωσ οἱ παῖδεσ, ὥστε λέγεταί τίσ ἤδη σκύμνον ἀλώπεκοσ κεκλοφὼσ καὶ τῷ τριβωνίῳ περιστέλλων, σπαρασσόμενοσ ὑπὸ τοῦ θηρίου τὴν γαστέρα τοῖσ ὄνυξι καὶ τοῖσ ὀδοῦσιν, ὑπὲρ τοῦ λαθεῖν ἐγκαρτερῶν ἀποθανεῖν. καὶ τοῦτο μὲν οὐδὲ ἀπὸ τῶν νῦν ἐφήβων ἄπιστόν ἐστιν, ὧν πολλοὺσ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆσ Ὀρθίασ ἑωράκαμεν ἐναποθνήσκοντασ ταῖσ πληγαῖσ. δειπνήσασ δὲ ὁ εἴρην κατακείμενοσ τῷ μὲν ᾆσαι προσέταξε τῶν παίδων, τῷ δὲ ἐρώτημά τι προὔβαλε πεφροντισμένησ δεόμενον ἀποκρίσεωσ·

οἱο͂ν, ὅστισ ἄριστοσ ἐν τοῖσ ἀνδράσιν, ἢ ποία τίσ ἡ τοῦδε πρᾶξισ. ἐκ τούτου δὲ καὶ κρίνειν τὰ καλὰ καὶ πολυπραγμονεῖν εὐθὺσ ἐξ ἀρχῆσ εἰθίζοντο περὶ τῶν πολιτῶν, τὸ γὰρ ἐρωτηθέντα, τίσ πολίτησ ἀγαθόσ, ἢ τίσ οὐκ εὐδόκιμοσ, ἀπορεῖν τοῦ ἀποκρίνασθαι, νωθρᾶσ ἐποιοῦντο καὶ πρὸσ ἀρετὴν ἀφιλοτίμου ψυχῆσ σημεῖον. ἔδει δὲ τὴν ἀπόκρισιν καὶ μετ’ αἰτίασ εἶναι καὶ ἀποδείξεωσ εἰσ βραχύν τινα συνηγμένησ λόγον καὶ σύντομον ὁ δὲ πλημμελῶσ ἀποκρινάμενοσ ἐκολάζετο δῆγμα λαμβάνων ὑπὸ τοῦ εἴρενοσ εἰσ τὸν ἀντίχειρα, πολλάκισ δὲ καὶ πρεσβυτέρων παρόντων καὶ ἀρχόντων ὁ εἴρην ἐκόλαζε τοὺσ παῖδασ, ἀπόδειξιν διδοὺσ εἰ μετὰ λόγου καὶ ὡσ δεῖ κολάζει, καὶ κολάζων μὲν οὐκ ἐκωλύετο, τῶν δὲ παίδων ἀπελθόντων εὐθύνασ ὑπεῖχεν, εἰ τραχύτερον τοῦ δέοντοσ ἐπετίμησεν ἢ τοὐναντίον ἐκλελυμένωσ καὶ ἀτόνωσ.

ἐκοινώνουν δὲ οἱ ἐρασταὶ τοῖσ παισὶ τῆσ δόξησ ἐπ’ ἀμφότερα·

καὶ λέγεταί ποτε παιδὸσ ἐν τῷ μάχεσθαι φωνὴν ἀγεννῆ προεμένου ζημιωθῆναι τὸν ἐραστὴν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων, οὕτω δὲ τοῦ ἐρᾶν ἐγκεκριμένου παρ’ αὐτοῖσ, ὥστε καὶ τῶν παρθένων ἐρᾶν τὰσ καλὰσ καὶ ἀγαθὰσ γυναῖκασ, τὸ ἀντερᾶν οὐκ ἦν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀρχὴν ἐποιοῦντο φιλίασ πρὸσ ἀλλήλουσ οἱ τῶν αὐτῶν ἐρασθέντεσ, καὶ διετέλουν κοινῇ σπουδάζοντεσ ὅπωσ ἄριστον ἀπεργάσαιντο τὸν ἐρώμενον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION