Plutarch, Lycurgus, chapter 17

(플루타르코스, Lycurgus, chapter 17)

ἤδη δὲ τοῖσ τηλικούτοισ ἐρασταὶ τῶν εὐδοκίμων νέων συνανεστρέφοντο· καὶ προσεῖχον οἱ πρεσβύτεροι, καὶ μᾶλλον ἐπιφοιτῶντεσ εἰσ τὰ γυμνάσια, καὶ μαχομένοισ καὶ σκώπτουσιν ἀλλήλουσ παρατυγχάνοντεσ, οὐ παρέργωσ, ἀλλὰ τρόπον τινὰ πάντεσ οἰόμενοι πάντων καὶ πατέρεσ εἶναι καὶ παιδαγωγοὶ καὶ ἄρχοντεσ, ὥστε μήτε καιρὸν ἀπολείπεσθαι μήτε χωρίον ἔρημον τοῦ νουθετοῦντοσ τὸν ἁμαρτάνοντα καὶ κολάζοντοσ. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παιδονόμοσ ἐκ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐτάττετο, καὶ κατ’ ἀγέλασ αὐτοὶ προΐσταντο τῶν λεγομένων εἰρένων ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον καὶ μαχιμώτατον.

εἴρενασ δὲ καλοῦσι τοὺσ ἔτοσ ἤδη δεύτερον ἐκ παίδων γεγονότασ, μελλείρενασ δὲ τῶν παίδων τοὺσ πρεσβυτάτουσ. οὗτοσ οὖν ὁ εἴρην, εἴκοσι ἔτη γεγονώσ, ἄρχει τε τῶν ὑποτεταγμένων ἐν ταῖσ μάχαισ, καὶ κατ’ οἶκον ὑπηρέταισ χρῆται πρὸσ τὸ δεῖπνον. ἐπιτάσσει δὲ τοῖσ μὲν ἁδροῖσ ξύλα φέρειν, τοῖσ δὲ μικροτέροισ λάχανα, καὶ φέρουσι κλέπτοντεσ, οἱ μὲν ἐπὶ τοὺσ κήπουσ βαδίζοντεσ, οἱ δὲ εἰσ τὰ τῶν ἀνδρῶν συσσίτια παρεισρέοντεσ εὖ μάλα πανούργωσ καὶ πεφυλαγμένωσ·

ἂν δ̓ ἁλῷ, πολλὰσ λαμβάνει πληγὰσ τῇ μάστιγι, ῥᾳθύμωσ δοκῶν κλέπτειν καὶ ἀτέχνωσ. κλέπτουσι δὲ καὶ τῶν σιτίων ὅ τι ἂν δύνωνται, μανθάνοντεσ εὐφυῶσ ἐπιτίθεσθαι τοῖσ καθεύδουσιν ἢ ῥᾳθύμωσ φυλάττουσι. τῷ δὲ ἁλόντι ζημία πληγαὶ καὶ τὸ πεινῆν.

γλίσχρον γὰρ αὐτοῖσ ἐστι δεῖπνον, ὅπωσ δι’ αὑτῶν ἀμυνόμενοι τὴν ἔνδειαν ἀναγκάζωνται τολμᾶν καὶ πανουργεῖν. καὶ τοῦτο μὲν ἔργον τῆσ ὀλιγοσιτίασ· παρέργον δέ φασι τὴν τῶν σωμάτων αὔξησιν. φέρεται, γάρ εἰσ μῆκοσ, ὅταν τὸ πνεῦμα μὴ πολλὴν σχῇ διατριβὴν καὶ ἀσχολίαν ὑπὸ πλήθουσ τροφῆσ εἰσ βάθοσ καὶ πλάτοσ πιεζόμενον, ἀλλ’ ἄνω βαδίζῃ διὰ κουφότητα, τοῦ σώματοσ ἐκλύτωσ καὶ ῥᾳδίωσ ἐπιδιδόντοσ. τὸ δ̓ αὐτὸ τοῦτο καὶ καλοὺσ δοκεῖ ποιεῖν αἱ γὰρ ἰσχναὶ καὶ διάκενοι μᾶλλον ἕξεισ ὑπακούουσι πρὸσ τὴν διάρθρωσιν, αἱ δὲ ὀγκώδεισ καὶ πολύτροφοι διὰ βάροσ ἀντιβαίνουσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τῶν ἐν τῷ κύειν καθαιρομένων γυναικῶν ἰσχνὰ μὲν, εὐειδῆ δὲ καὶ γλαφυρὰ γίνεται τὰ βρέφη, διὰ τὴν ἐλαφρότητα τῆσ ὕλησ κρατουμένησ μᾶλλον ὑπὸ τοῦ τυποῦντοσ, ἀλλὰ γὰρ ἡ μὲν αἰτία τοῦ συμβαίνοντοσ ἐν μέσῳ προκείσθω σκοπεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION