Plutarch, De tranquilitate animi, section 14

(플루타르코스, De tranquilitate animi, section 14)

ἀλλ’ ἐν τῇ ψυχῇ κειμένουσ, αἱ διαφοραὶ τῶν παθῶν δηλοῦσιν. οἱ μὲν γὰρ ἀνόητοι καὶ παρόντα τὰ χρηστὰ παρορῶσι καὶ ἀμελοῦσιν ὑπὸ τοῦ συντετάσθαι πρὸσ τὸ μέλλον ἀεὶ ταῖσ φροντίσιν, οἱ δὲ φρόνιμοι καὶ τὰ μηκέτ’ ὄντα τῷ μνημονεύειν ἐναργῶσ ὄντα ποιοῦσιν ἑαυτοῖσ. τὸ γάρ παρὸν τῷ ἐλαχίστῳ τοῦ χρόνου μορίῳ θιγεῖν παρασχὸν εἶτα τὴν αἴσθησιν ἐκφυγὸν οὐκέτι δοκεῖ πρὸσ ἡμᾶσ οὐδ’ ἡμέτερον εἶναι τοῖσ ἀνοήτοισ· ἀλλ’ ὥσπερ ὁ ἐν Αἵδου ζωγραφούμενοσ σχοινοστρόφοσ ὄνῳ τινὶ παρίησιν ἐπιβοσκομένῳ καταναλίσκειν τὸ πλεκόμενον, οὕτω τῶν πολλῶν ἀναίσθητοσ καὶ ἀχάριστοσ ὑπολαμβάνουσα λήθη καὶ κατανεμομένη πρᾶξίν τε πᾶσαν ἀφανίζουσα καὶ κατόρθωμα καὶ σχολὴν ἐπίχαριν καὶ συμπεριφορὰν καὶ ἀπόλαυσιν, οὐκ ἐᾷ τὸν βίον ἕνα γενέσθαι, συμπλεκομένων τοῖσ παροῦσι τῶν παρῳχημένων ἀλλ’ ὥσπερ ἕτερον τὸν ἐχθὲσ ὄντα τοῦ σήμερον καὶ τὸν αὔριον ὁμοίωσ οὐ τὸν αὐτὸν τῷ σήμερον διαιροῦσα, πᾶν τὸ γινόμενον εὐθὺσ εἰσ τὸ ἀγένητον τῷ ἀμνημονεύτῳ καθίστησιν. τῆσ αὔριον ἐκκρεμαμένουσ, ὡσ τῶν πέρυσι καὶ πρῴην καὶ χθὲσ οὐ πρὸσ αὐτοὺσ ὄντων οὐδ’ ὅλωσ αὐτοῖσ γενομένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION